Nečlenské instituce v kraji Hlavního města Prahy

Artbanka Museum of Young Art
Galerie hlavního města Prahy
Galerie Jaskmanický - České centrum fotografie
Galerie Malostranská Beseda
Hrdličkovo muzeum člověka UK
Kancelář prezidenta republiky - Archiv Pražského hradu
Keplerovo muzeum Praha
Mineralogické muzeum Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů PF UK
Ministerstvo kultury ČR - odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
Muzeum a archiv populární hudby - Popmuseum
Muzeum družstevnictví
Muzeum hraček
Muzeum komunismu
Muzeum MHD - Vozovna Střešovice
Muzeum miniatur
Muzeum Pražského Jezulátka
Muzeum pražského vodárenství
Muzeum voskových figurin
Pivovarské muzeum u Fleků
Pražská plynárenská, a.s. - Plynárenské muzeum
Pražský dům fotografie - Prague House of Photography, o.p.s.
Správa Pražského hradu, Oddělení kultury
Stará čistírna odpadních vod v Bubenči
Strahovský klášter - Královská kanonie premonstrátů na Strahově, konventní budova
Vrtbovská zahrada
Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny

nahoru