Předseda Pardubické krajské sekce AMG


Ing. et Bc. Richard M. Sicha
Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny” Králíky a Památník obětem internace Králíky


 

nahoru