Revizní komise AMG

Revizní komise je nezávislým kontrolním Orgánem AMG. 

Povinností revizní komise je zejména:
•  provádět periodické kontroly v minimálním rozsahu stanoveném Jednacím řádem AMG;
•  zabývat se podněty k revizní činnosti podané členy či Orgány AMG;
•  podávat informace o provedených revizích Exekutivě a Senátu AMG;
•  zpracovat roční revizní zprávu, která je součástí výroční zprávy AMG; revizní zprávu schvaluje Senát AMG;
•  předložit Sněmu AMG revizní zprávu za uplynulé období;
•  plnit úkoly určené revizní komisi rozhodnutím Sněmu, Senátu a Exekutivy AMG;
•  zachovávat mlčenlivost o zjištěných skutečnostech do doby přijetí závěrů.
  

Předsedkyně Revizní komise AMG

PhDr. Zita Suchánková
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Zámek 1, Roztoky u Prahy, PSČ: 252 63
tel.: +420 233 029 034, +420 606 474 839
e-mail: reditelka@muzeum-roztoky.cz


Členky Revizní komise AMG

PhDr. Eva Dittertová
Individuální členka AMG
Národní muzeum – Náprstkovo muzeum afrických, asijských a amerických kultur, Betlémské nám. 1, Praha 1, PSČ: 110 00 
tel: +420 224 223 696
e-mail: eva_dittertova@nm.cz
 

Mgr. Hana Garncarzová
Individuální členka AMG
e-mail: garncarzova@seznam.cz
nahoru