Revizní komise AMG

Revizní komise je nezávislým kontrolním orgánem AMG. 

Povinností revizní komise zejména je:
•  provádět periodické kontroly v minimálním rozsahu stanoveném Jednacím řádem AMG;
•  zabývat se podněty k revizní činnosti podané členy či orgány AMG;
•  podávat informace o provedených revizích Exekutivě a Senátu AMG;
•  zpracovat roční revizní zprávu, která je součástí výroční zprávy AMG; revizní zprávu schvaluje Senát AMG;
•  předložit Sněmu AMG revizní zprávu za uplynulé období;
•  plnit úkoly určené revizní komisi rozhodnutím Sněmu, Senátu a Exekutivy AMG;
•  zachovávat mlčenlivost o zjištěných skutečnostech do doby přijetí závěrů.
  

Předsedkyně Revizní komise AMG

PhDr. Radka Křížková Červená
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., Hradiště 1, 336 01 Blovice
Tel.: +420 371 522 208
Mobil: +420 777 468 770
E-mail: krizkovacervena@muzeum-blovice.cz


Členové Revizní komise AMG

Mgr. Jiří Střecha
Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 954 400 388
Mobil: +420 605 220 634
E-mail: strecha.jiri@cpost.cz
 
PhDr. Zita Suchánková
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek 1, 252 63 Roztoky
Tel.: +420 233 029 034
Mobil: +420 606 474 839
E-mail: reditelka@muzeum-roztoky.cz

nahoru