Revizní komise AMG

Revizní komise je nezávislým kontrolním Orgánem AMG. 

Povinností revizní komise je zejména:
•  provádět periodické kontroly v minimálním rozsahu stanoveném Jednacím řádem AMG;
•  zabývat se podněty k revizní činnosti podané členy či Orgány AMG;
•  podávat informace o provedených revizích Exekutivě a Senátu AMG;
•  zpracovat roční revizní zprávu, která je součástí výroční zprávy AMG; revizní zprávu schvaluje Senát AMG;
•  předložit Sněmu AMG revizní zprávu za uplynulé období;
•  plnit úkoly určené revizní komisi rozhodnutím Sněmu, Senátu a Exekutivy AMG;
•  zachovávat mlčenlivost o zjištěných skutečnostech do doby přijetí závěrů.
  

Předsedkyně Revizní komise AMG

PhDr. Radka Křížková Červená
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
Hradiště 1
336 01 Blovice
tel.: +420 371 522 208, +420 777 468 770
e-mail: krizkovacervena@muzeum-blovice.cz


Členové Revizní komise AMG

Mgr. Jiří Střecha
Poštovní muzeum
Nové mlýny 2
110 00 Praha 1+420 605 220 634
e-mail: strecha.jiri@cpost.cz
 
PhDr. Zita Suchánková
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Zámek 1, Roztoky u Prahy, PSČ: 252 63
tel.: +420 233 029 034, +420 606 474 839
e-mail: reditelka@muzeum-roztoky.cz

nahoru