Členové Senátu AMG s hlasem poradním

Členy Senátu AMG s hlasem poradním jsou předsedové regionálních a oborových Kolegií AMG, dále předseda a členové Revizní komise AMG, předsedové pracovních skupin a výkonný ředitel AMG.


Předsedové regionálních Kolegií AMG

Kolegium jihočeských muzeí AMG
PhDr. Nora Jelínková
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Kolegium jihomoravských muzeí AMG
Ing. Jaroslav Martínek
Muzeum vysočiny Třebíč

Kolegium muzeí jihovýchodních Čech AMG
Petr Pech
Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Kolegium muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků AMG
Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D.
Městské muzeum v Jaroměři

Kolegium muzeí královských měst AMG
RNDr. Miroslava Šandová
Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Kolegium muzeí Prácheňska AMG
Jitka Velková
Městské muzeum a galerie Vodňany

Kolegium pobeskydských muzeí AMG
PhDr. Ivo Otáhal
Muzeum Novojičínska

Kolegium šumavských muzeí AMG
Mgr. Pavel Fencl
Prachatické muzeum


Předsedové oborových Kolegií AMG

Kolegium galerií AMG
PhDr. Alice Štefančíková
Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Kolegium krajských muzeí AMG 
Mgr.
Jiří Křížek
Severočeské muzeum v Liberci

Kolegium okresních muzeí AMG
Kolegium v tuto chvíli nemá předsedu.

Kolegium muzeí nezřizovaných státem, územně-samosprávnými celky, městy a obcemi AMG
Kolegium v tuto chvíli nemá předsedu.


Revizní komise AMG

Předseda revizní komise AMG
PhDr. Radka Křížková Červená
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Členové revizní komise
Mgr. Jiří Střecha
Poštovní muzeum

PhDr. Zita Suchánková
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy


Výkonná ředitelka AMG

Anna Komárková, BBus (Hons)
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG)


Pracovní skupina AMG pro muzejní statistiku

PhDr. František Šebek
čestný člen AMG, vedoucí pracovní skupiny

Anna Komárková, BBus (Hons)
výkonná ředitelka AMG

PhDr. Dana Veselská, Ph.D.
Židovské muzeum v Praze

PhDr. Tomáš Niesner
Muzeum v Bruntále

Mgr. Dagmar Hamalová
Muzeum regionu Boskovicka


Pracovní skupina AMG pro registraci/akreditaci muzeí a galerií a muzejní standardy

PhDr. Zdeněk Kuchyňka
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, vedoucí pracovní skupiny

PhDr. František Šebek
čestný člen AMG

PhDr. Luděk Beneš
čestný člen AMG

Anna Komárková, BBus (Hons)
výkonná ředitelka AMG

Ing. Richard M. Sicha
Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny" Králíky a Památník obětem internace Králíky


Pracovní skupina AMG pro muzejní legislativu

PhDr. Zdeněk Kuchyňka
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, vedoucí pracovní skupiny

Mgr. Irena Chovančíková
Masarykovo muzeum v Hodoníně

Anna Komárková, BBus (Hons)
výkonná ředitelka AMG

PhDr. František Šebek
čestný člen AMG

PhDr. Luděk Beneš
čestný člen AMG


Pracovní skupina AMG pro změnu Stanov AMG

PhDr. Zdeněk Kuchyňka
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, vedoucí pracovní skupiny

Mgr. Irena Chovančíková
Masarykovo muzeum v Hodoníně

Mgr. Aleš Knížek
Vojenský historický ústav Praha

PhDr. Zuzana Strnadová
Muzeum hlavního města Prahy

 

nahoru