Členové Senátu AMG s hlasem rozhodovacím

Členy Senátu AMG s hlasem rozhodovacím jsou členové Exekutivy AMG, předsedové Krajských sekcí AMG, předsedové Komisí AMG a řádní členové AMG, kteří spadají do I. kategorie členských příspěvků.


Členové Exekutivy AMG

předsedkyně AMG
Mgr. Irena Chovančíková
Masarykovo muzeum v Hodoníně

I. místopředsedkyně AMG
PhDr. Jana Hutníková
Muzeum Českého lesa v Tachově

II. místopředseda AMG
Ing. Richard M. Sicha
Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny" Králíky
a Památník obětem internace Králíky

Členové Exekutivy AMG
Mgr. Václav Houfek
Muzeum  města Ústí nad Labem

PhDr. Radka Křížková Červená
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Mgr. Jiří Orna
Západočeské muzeum v Plzni

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
Husitské muzeum v Táboře
 

Předsedové Krajských sekcí AMG

Jihočeská krajská sekce AMG
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
Husitské muzeum v Táboře

Jihomoravská krajská sekce AMG
Mgr. Petr Kubín
Regionální muzeum v Mikulově

Karlovarská krajská sekce AMG
Ing. Jaromír Bartoš
Městské muzeum Mariánské Lázně

Krajská sekce hlavního města Prahy AMG
PhDr. Zuzana Strnadová
Muzeum hlavního města Prahy

Krajská sekce Vysočina AMG
Ing. Jaroslav Martínek
Muzeum Vysočiny Třebíč

Královéhradecká krajská sekce AMG
PhDr. Michal Babík
Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Liberecká krajská sekce AMG 
Mgr. Jiří Křížek
Severočeské muzeum v Liberci

Moravskoslezská krajská sekce AMG 
Ing. Jitka Kosčáková
Muzeum v Bruntále

Olomoucká krajská sekce AMG
PhDr. Marie Gronychová
Vlastivědné muzeum v Šumperku

Pardubická krajská sekce AMG
Ing. Richard M. Sicha
Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny" Králíky a Památník obětem internace Králíky

Plzeňská krajská sekce AMG
Mgr. Dagmar Viletová
Městské muzeum ve Zbiroze

Středočeská krajská sekce AMG
Mgr. David Hroch
Městské muzeum Sedlčany

Ústecká krajská sekce AMG
Mgr. Václav Houfek
Muzeum města Ústí nad Labem

Zlínská krajská sekce AMG
Ing. Tomáš Vitásek
Muzeum regionu Valašsko


Předsedové Komisí AMG

Archeologická komise AMG
PhDr. Karel Sklenář, DrSc.
individuální člen AMG

Botanická komise AMG 
Mgr. Lukáš Krinke
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Etnografická komise AMG
Mgr. Michal Chmelenský
Západočeské muzeum v Plzni

Geologická komise AMG
RNDr. Blanka Šreinová
individuální člen AMG

Knihovnická komise AMG
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
Muzeum Jindřichohradecka

Komise konzervátorů-restaurátorů AMG
Ing. Ivo Štěpánek
Technické muzeum v Brně

Komise muzejních historiků AMG
PhDr. Luděk Beneš
čestný člen AMG

Komise pro bezpečnost v muzeích AMG
Ing. Martin Mrázek
Technické muzeum v Brně

Komise pro muzejní management AMG
---

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG
Mgr. Lucie Jagošová
Masarykova univerzita, FF, Ústav archeologie a muzeologie

Komise regionální historie Moravy a Slezska AMG
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
Moravské zemské muzeum

Muzeologická komise AMG
PhDr. Jan Dolák, Ph.D. 
Univerzita Komenského Bratislava, FF, Katedra etnológie a muzeológie

Numismatická komise AMG
PhDr. Luboš Polanský
individuální člen AMG

Zoologická komise AMG
RNDr. Jiří Šebestian, CSc.
Prácheňské muzeum v Písku


Členové AMG v I. kategorii členských příspěvků

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Moravská galerie v Brně
Moravská zemská knihovna v Brně
Moravské zemské muzeum
Muzeum Brněnska
Muzeum města Brna

Muzeum hl. m. Prahy
Národní galerie v Praze
Národní knihovna ČR

Národní technická knihovna
Národní technické muzeum
Národní zemědělské muzeum, o. p. s.
Památník národního písemnictví
Památník Terezín
Slezské zemské muzeum
Technické muzeum v Brně
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Národní muzeum v přírodě
Vojenský historický ústav Praha
Západočeské muzeum v Plzni
Židovské muzeum v Praze

 

nahoru