Členové senátu s hlasem poradním

Členy Senátu AMG s hlasem poradním jsou předsedové regionálních a oborových kolegií, dále předseda a členové revizní komise, předsedové pracovních skupin a výkonný ředitel AMG.

Předsedové regionálních kolegií

Kolegium jihočeských muzeí
PhDr. Nora Jelínková
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Kolegium jihomoravských muzeí
Ing. Jaroslav Martínek
Muzeum vysočiny Třebíč, p. o.

Kolegium muzeí jihovýchodních Čech
Petr Pech
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.

Kolegium muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
--

Kolegium muzeí královských měst
RNDr. Miroslava Šandová
Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Kolegium muzeí Prácheňska
Jitka Velková
Městské muzeum a galerie Vodňany

Kolegium pobeskydských muzeí
PhDr. Ivo Otáhal
Muzeum Novojičínska, p. o.

Kolegium šumavských muzeí
Mgr. Pavel Fencl
Prachatické muzeum

Předsedové oborových kolegií

Kolegium galerií
PhDr. Alice Štefančíková
Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Kolegium krajských muzeí
Mgr.
Jiří Křížek
Severočeské muzeum v Liberci, p. o.

Kolegium okresních muzeí
Kolegium v tuto chvíli nemá předsedu.

Kolegium nestátních muzeí
PhDr. Dana Veselská, Ph.D.
Židovské muzeum v Praze

Pracovní skupina pro statistiku

PhDr. František Šebek
individuální člen AMG

Anna Komárková, BBus (Hons)
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.

PhDr. Dana Veselská, Ph.D.
Židovské muzeum v Praze

PhDr. Tomáš Niesner
Muzeum v Bruntále

Mgr. Dagmar Hamalová
Muzeum regionu Boskovicka

Pracovní skupina pro registraci/akreditaci muzeí a muzejní standardy

PhDr. František Šebek
individuální člen AMG

PhDr. Zdeněk Kuchyňka
II. místopředseda AMG
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

PhDr. Luděk Beneš
člen Exekutivy AMG
Muzeum Mladoboleslavska

PhDr. Dana Veselská, Ph.D.
Židovské muzeum v Praze

Ing. Bc. Richard M. Sicha
předseda Pardubické krajské sekce AMG
Muzeum čs. opevnění z let 1935
–38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky

Anna Komárková, BBus (Hons)
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.

Revizní komise AMG

Předseda revizní komise AMG
PhDr. Radka Křížková Červená
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Členové revizní komise
Mgr. Jiří Střecha
Poštovní muzeum

PhDr. Zita Suchánková
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Výkonná ředitelka AMG

Anna Komárková, BBus (Hons)
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.

 

nahoru