Členové senátu s hlasem poradním

Členy Senátu AMG s hlasem poradním jsou předsedové regionálních a oborových kolegií, dále předseda a členové revizní komise, předsedové pracovních skupin a výkonný ředitel AMG.

Předsedové regionálních kolegií

Kolegium jihočeských muzeí
PhDr. Nora Jelínková
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Kolegium jihomoravských muzeí
Ing. Jaroslav Martínek
Muzeum vysočiny Třebíč

Kolegium muzeí jihovýchodních Čech
Petr Pech
Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Kolegium muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků
Mgr. Rudolf Havelka, Ph.D.
Městské muzeum v Jaroměři

Kolegium muzeí královských měst
RNDr. Miroslava Šandová
Muzeum dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Kolegium muzeí Prácheňska
Jitka Velková
Městské muzeum a galerie Vodňany

Kolegium pobeskydských muzeí
PhDr. Ivo Otáhal
Muzeum Novojičínska

Kolegium šumavských muzeí
Mgr. Pavel Fencl
Prachatické muzeum

Předsedové oborových kolegií

Kolegium galerií
PhDr. Alice Štefančíková
Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Kolegium krajských muzeí
Mgr.
Jiří Křížek
Severočeské muzeum v Liberci

Kolegium okresních muzeí
Kolegium v tuto chvíli nemá předsedu.

Kolegium nestátních muzeí
PhDr. Dana Veselská, Ph.D.
Židovské muzeum v Praze

Pracovní skupina pro statistiku

PhDr. František Šebek
individuální člen AMG

Anna Komárková, BBus (Hons)
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.

PhDr. Dana Veselská, Ph.D.
Židovské muzeum v Praze

PhDr. Tomáš Niesner
Muzeum v Bruntále

Mgr. Dagmar Hamalová
Muzeum regionu Boskovicka

Pracovní skupina pro registraci/akreditaci muzeí a muzejní standardy

PhDr. František Šebek
individuální člen AMG

PhDr. Zdeněk Kuchyňka
II. místopředseda AMG
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

PhDr. Luděk Beneš
člen Exekutivy AMG
Muzeum Mladoboleslavska

PhDr. Dana Veselská, Ph.D.
Židovské muzeum v Praze

Ing. Bc. Richard M. Sicha
předseda Pardubické krajské sekce AMG
Muzeum čs. opevnění z let 1935
–38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky

Anna Komárková, BBus (Hons)
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.

Revizní komise AMG

Předseda revizní komise AMG
PhDr. Radka Křížková Červená
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Členové revizní komise
Mgr. Jiří Střecha
Poštovní muzeum

PhDr. Zita Suchánková
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Výkonná ředitelka AMG

Anna Komárková, BBus (Hons)
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.

 

nahoru