Členové Senátu s hlasem rozhodovacím

Členy senátu s hlasem rozhodovacím jsou členové Exekutivy AMG, předsedové Krajských sekcí AMG, předsedové Komisí AMG a řádní členové AMG, kteří spadají do I. kategorie členských příspěvků AMG.

Členové Exekutivy AMG

předsedkyně AMG
Mgr. Irena Chovančíková
Masarykovo muzeum v Hodoníně

I. místopředsedkyně AMG
PhDr. Jana Hutníková
Muzeum Českého lesa v Tachově

II. místopředseda AMG
Ing. Richard M. Sicha
Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny" Králíky
a Památník obětem internace Králíky


Členové Exekutivy AMG
PhDr. Pavel Ciprian
Muzeum  města Brna

PhDr. Sylva Dvořáčková
Muzeum Novojičínska

PhDr. Zdeněk Kuchyňka
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
Husitské muzeum v Táboře
 

Předsedové Krajských sekcí AMG

Jihočeská krajská sekce
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.
Husitské muzeum v Táboře

Jihomoravská krajská sekce
Mgr. Petr Kubín
Regionální muzeum v Mikulově

Karlovarská krajská sekce
Ing. Jaromír Bartoš
Městské muzeum Mariánské Lázně

Krajská sekce Hlavního města Prahy
PhDr. Zuzana Strnadová
Muzeum hlavního města Prahy

Krajská sekce Vysočina
Ing. Jaroslav Martínek
Muzeum Vysočiny Třebíč

Královéhradecká krajská sekce
PhDr. Michal Babík
Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Liberecká krajská sekce
Mgr. Jiří Křížek
Severočeské muzeum v Liberci

Moravskoslezská krajská sekce
Ing. Jitka Kosčáková
Muzeum v Bruntále

Olomoucká krajská sekce
PhDr. Marie Gronychová
Vlastivědné muzeum v Šumperku

Pardubická krajská sekce
Ing. Richard M. Sicha
Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 "U cihelny" Králíky a Památník obětem internace Králíky

Plzeňská krajská sekce
Mgr. Dagmar Viletová
Městské muzeum ve Zbiroze

Středočeská krajská sekce
Mgr. David Hroch
Městské muzeum Sedlčany

Ústecká krajská sekce
Mgr. Václav Houfek
Muzeum města Ústí nad Labem

Zlínská krajská sekce
Ing. Tomáš Vitásek
Muzeum regionu Valašsko


Předsedové Komisí AMG

Archeologická komise
PhDr. Karel Sklenář, DrSc.
individuální člen AMG

Botanická komise
Mgr. Lukáš Krinke
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Etnografická komise
Mgr. Michal Chmelenský
Západočeské muzeum v Plzni

Geologická komise
RNDr. Blanka Šreinová
individuální člen AMG

Knihovnická komise
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
Muzeum Jindřichohradecka

Komise konzervátorů-restaurátorů
Ing. Ivo Štěpánek
Technické muzeum v Brně

Komise muzejních historiků
PhDr. Luděk Beneš
Muzeum Mladoboleslavska

Komise pro bezpečnost v muzeích
Ing. Martin Mrázek
Technické muzeum v Brně

Komise pro muzejní management
---

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku
Mgr. Jitka Pešková
individuální člen AMG

Komise regionální historie Moravy a Slezska
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
Moravské zemské muzeum

Muzeologická komise
PhDr. Jan Dolák, Ph.D. 
Univerzita Komenského Bratislava, FF, Katedra etnológie a muzeológie

Numismatická komise
PhDr. Luboš Polanský
individuální člen AMG

Zoologická komise
RNDr. Jiří Šebestian, CSc.
Prácheňské muzeum v Písku

Členové AMG v I. kategorii členských příspěvků

Moravská galerie v Brně
Moravská zemská knihovna 
Moravské zemské muzeum
Muzeum Brněnska
Muzeum města Brna

Muzeum hl. m. Prahy
Národní galerie v Praze
Národní knihovna ČR
Národní technické muzeum
Národní zemědělské muzeum
Památník národního písemnictví
Památník Terezín
Slezské zemské muzeum
Technické muzeum v Brně
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Národní muzeum v přírodě
Vojenský historický ústav Praha
Východočeské muzeum v Pardubicích
Západočeské muzeum v Plzni
Židovské muzeum v Praze

nahoru