XIII. Sněm AMG v Brně


Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., připravuje 13. Sněm AMG, který se uskuteční ve dnech 24.–25. listopadu 2021 v prostorách Univerzitního kina Scala.

Online přihláška účastníka 13. Sněmu AMG


Pozvánka na 13. Sněm AMG
 (propozice k organizaci a nabídka zvýhodněného ubytování pro členy AMG) 
Další možnosti ubytování a parkování v Brně (bez zvýhodnění pro členy AMG) 


Tisková zpráva 13. Sněm AMG (připravuje se)  


Program 13. Sněmu AMG
 
Organizační pokyny (připravuje se)  
Loga partnerů (připravuje se)  
Plná moc pro 13. Sněm AMG 
Plná moc pro 13. Sněm AMG 

Mapa 
MHD Brno centrum 
 

Kandidátní listina do funkcí AMG pro období 2022–2024 (stav ke dni 18. 10. 2021) 
Kandidátní listina – životopisy kandidátů (stav ke dni 18. 10. 2021) 
Strategické cíle AMG pro období 2022–2024 (stav ke dni 18. 10. 2021) 
Strategické cíle AMG pro období 2022–2024 (návrhy na doplnění z Krajských sekcí a Komisí AMG, vč. jejich vypořádání Exekutivou AMG) (připravuje se) 
Zpráva o plnění Strategickcýh cílů AMG v období 2019–2021 (připravuje se)  
Faktografická příloha Zprávy o plnění Strategických cílů AMG v období 2019–2021 (připravuje se) 
Zpráva Revizní komise AMG o hospodaření (připravuje se)  

Volební řád AMG 


Termín pro předkládání návrhů na příp. změnu Stanov AMG byl stanoven nejpozději do 30. června 2021. Do stanoveného data nepředložil nikdo z členské základny AMG žádný pozměňovací návrh.

Stanovy AMG v platném znění 

 

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně!

Mgr. Irena Chovančíková
předsedkyně AMG

 

Kontaktní osobou pro organizační zajištění 13. Sněmu AMG je Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG

Sekretariát Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1 – Nové Město
Tel. AMG: +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: amg@cz-museums.cz

Dostupná fóra

XIII. Sněm AMG v Brně

Pro přístup do fóra se musíte přihlásit.
nahoru