XIII. Sněm AMG v Brně


T
isková zpráva z 13. Sněmu AMG
  

Věstník AMG č. 6/2021

Speciální příloha Věstníku AMG č. 6/2021 : Materiály z XIII. Sněmu AMG 
 

Podklady pro jednání 13. Sněmu AMG

Fotogalerie (připravuje se)

 

Usnesení 13. Sněmu AMG konaného ve dnech 24.–25. 11. 2021 v Univerzitním kině Scala v Brně

1.     Sněm AMG byl řádně svolán v souladu se Stanovami AMG jeho předsedkyní Mgr. Irenou Chovančíkovou.

2.     Sněm AMG schválil program 13. Sněmu AMG.

3.     Sněm AMG zvolil mandátovou, návrhovou a volební komisi ve složení:

        Mandátová komise: Mgr. Monika Benčová, Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, PhDr. Zita Suchánková

        Návrhová komise: PhDr. František Šebek (předseda komise), Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková, PhDr. Jana Hutníková, PhDr. Zdeněk Kuchyňka, Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

        Volební komise: PhDr. Luděk Beneš (předseda komise), Ing. Milena Burdychová, PhDr. Pavel Ciprian, PhDr. Hana Dvořáková, Ing. Ivo Štěpánek

4.     Sněm AMG schválil volební řád AMG pro volby do funkcí předsedy, I. místopředsedy, II. místopředsedy, členů Exekutivy AMG; předsedy a členů Revizní komise AMG.

5.     Sněm AMG vzal na vědomí Zprávu o plnění Strategických cílů AMG v období 2019–2021.

6.     Sněm AMG vzal na vědomí Zprávu o hospodaření AMG v období 2019–2021.

7.     Sněm AMG schválil změnu Stanov AMG v předloženém znění.

8.     Sněm AMG vzal na vědomí informaci, že k 13. Sněmu AMG se neodvolal žádný z členů proti rozhodnutí orgánů AMG.

9.     Sněm AMG schválil výměnu členských průkazů AMG. Bude vydána sedmá emise, platná od 1. 4. 2022.

10.   Sněm AMG schválil Strategické cíle AMG pro období 2022–2024 v předloženém znění.

11.   Sněm AMG vzal na vědomí pozvánku na 26. Generální konferenci ICOM Praha 2022 na téma „The Power of Museums”, která proběhne ve dnech 20.−28. 8. 2022.

12.   Sněm AMG vzal na vědomí pozvánku na seminář na téma „Nová definice muzea aneb Její klady a zápory”, který se uskuteční ve dnech 7.−8. 3. 2022 v TMB.

13.   Sněm AMG zvolil exekutivu AMG ve složení:

        Předsedkyně AMG: Mgr. Irena Chovančíková

        I. místopředsedkyně AMG: PhDr. Jana Hutníková

        II. místopředseda AMG: Ing. et Bc. Richard Maxmilián Sicha

        Členové exekutivy AMG: Mgr. Václav Houfek, PhDr. Radka Křížková Červená, Mgr. Jiří Orna, Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.

14.   Sněm AMG zvolil revizní komisi AMG ve složení: 

        Předsedkyně Revizní komise AMG: Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková

        Členové Revizní komise AMG: Ing. Vladimíra Durajková, Mgr. Jiří Střecha

15.   Sněm AMG ukládá krajským sekcím AMG uskutečnit ve lhůtě do 3 měsíců volby svých předsedů.

16.   Sněm AMG děkuje členům, kteří v uplynulém období pracovali v exekutivě a v ostatních orgánech AMG, za jejich činnost a s uspokojením oceňuje práci Sekretariátu AMG.


V Brně dne 25. listopadu 2021


Za správnost návrhová komise ve složení:

PhDr. František Šebek, předseda
Mgr. Magdalena Elznicová Mikesková
PhDr. Jana Hutníková
PhDr. Zdeněk Kuchyňka
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D. 

 

Dostupná fóra

XIII. Sněm AMG v Brně

Pro přístup do fóra se musíte přihlásit.
nahoru