Nabídka publikací vydaných AMG

 

Publikace si můžete objednat na adrese Sekretariátu AMG:

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Jindřišská 901/5, II. schodiště
110 00  Praha 1 – Nové Město

nebo na e-mailové adrese: kalendarium@cz-museums.cz

Kontaktní osobou pro prodej a distribuci publikací AMG je Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, e-mail: kalendarium@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037.


Objednávka publikací   
Poštovné a balné je 100 Kč (při objednávce do zahraničí 250 Kč).

Všechny vydané publikace AMG jsou po vytištění zdarma rozeslány členům AMG – řádným (institucím), individuálním i čestným, nebo jsou připraveny k vyzvednutí na Sekretariátu AMG. Počet zaslaných publikací závisí na výši členského příspěvku AMG (instituce). Čestným a individuálním členům AMG jsou výtisky zasílány po jednom kuse. Nad tento rámec si mohou členové AMG publikace zakoupit za jejich běžnou cenu (viz Objednávka publikací). Toto pravidlo se vztahuje i na nově přijaté členy AMG, kteří si starší tituly již musí zakoupit, tj. zpětně publikace novým členům nevydáváme.

 

21. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2022 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích dvacátého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. 

Cena 80 Kč. ISBN 978-80-86611-93-8.

Vilém Křeček  Josef Šuba: Názvosloví etnografických sbírek IV. Vinohradnictví a vinařství

Čtvrtý svazek edice Názvosloví etnografických sbírek, která je připravována pod záštitou Etnografické komise AMG.

Cena 70 Kč. ISBN 978-80-86611-92-1 (Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.), 978-80-85088-63-2 (Regionální muzeum v Mikulově, p. o.).

XX. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2021 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích dvacátého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. 

Cena 80 Kč. ISBN 978-80-86611-90-7.

Tomáš Hamrlík: Názvosloví etnografických sbírek IIII. Zvěrokleštičství

Třetí svazek edice Názvosloví etnografických sbírek, která je připravována pod záštitou Etnografické komise AMG.

Cena 50 Kč. ISBN 978-80-86611-89-1 (AMG), 978-80-908331-1-1 (Muzeum Bojkovska, p. o.), 978-80-87671-42-9 (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.).

Krásný starý nový svět. Archeologie v muzeích na cestě k budoucnosti / Schöne neue alte Welt. Archäologie in Museen auf dem Weg in die Zukunft. Museum – Bulletin – Muzeum

Sborník příspěvků z 26. setkání českých, saských, bavorských a hornorakouských muzejních pracovníků konaného ve dnech 24.–26. září 2017 v Mikulově.

Cena 80 Kč. ISBN 978-80-86611-85-3.

XIX. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2020 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích devatenáctého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. 

Cena 50 Kč. ISBN 978-80-86611-87-7.

 

Jarmila Klímová: Názvosloví etnografických sbírek I. Školství

Druhý svazek edice Názvosloví etnografických sbírek, která je připravována pod záštitou Etnografické komise AMG.

Cena 50 Kč. ISBN 978-80-86611-86-0 (AMG), 978-80-87190-59-3 (Muzeum Komenského v Přerově).

 

 

Martin Slaba: Názvosloví etnografických sbírek I. Myslivost – lovectví

První svazek edice Názvosloví etnografických sbírek, která je připravována pod záštitou Etnografické komise AMG.

Cena 50 Kč. ISBN 978-80-86611-82-2.

 

XVIII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2019 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích osmnáctého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. 

Cena 50 Kč. ISBN 978-80-86611-84-6.

XVII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2018 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích sedmnáctého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku a návštěvnické soutěže Muzeum roku 2018.  

Cena 50 Kč. ISBN 978-80-86611-80-8.

 

XVI. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2017 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích šestnáctého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku a návštěvnické soutěže Muzeum roku 2017.

Cena: 55 Kč. ISBN 978-80-86611-78-5.

Paměťové instituce a legislativa

Sborník příspěvků ze semináře Českého komitétu Modrého štítu dne 14. října 2014 v Praze (CD).

Cena: 65 Kč. ISBN 978-80-86611-74-7.

Muzeum a změna V / The Museum and Change V

Sborník z mezinárodní muzeologické konference / Anthology of The International Museology Conference. Národní archiv, Praha, 22.–24. listopadu 2016 / National Archives, Prague, 22nd–24th November 2016.

Cena: 170 Kč. ISBN 978-80-86611-77-8.

XV. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2016 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích patnáctého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 55 Kč. ISBN 978-80-86611-75-4.

XIV. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2015 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích čtrnáctého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 55 Kč. ISBN 978-80-86611-72-3.

Muzeum a proměny společnosti 

Sborník příspěvků z VIII. celorepublikového kolokvia na aktuální téma českého muzejnictví ve dnech 4.–5. listopadu 2014 v Brně.


Cena: 120 Kč. ISBN 978-80-86611-71-6.

Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 2015–2016

Vydání adresáře obsahuje 1021 hesel s aktuálními informacemi a kontaktními údaji muzeí, galerií a jejich poboček, nacházejících se na území celé České republiky.

Cena: 100 Kč. ISBN 978-80-86611-70-9. ISSN 1212-9348.

Veřejnost a archeologické nálezy

Sborník příspěvků ze semináře Českého komitétu Modrého štítu konaného v roce 2011 (CD).

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-68-6.

Prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelními pohromami II

Sborník příspěvků ze semináře Českého komitétu Modrého štítu konaného v roce 2013 (CD).

Cena: 65 Kč. ISBN 978-80-86611-67-9.

 

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2014

Výroční zpráva AMG za rok 2014 je také k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG – Výroční zprávy AMG.

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-61-7.

XIII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2014 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích třináctého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 85 Kč. ISBN 978-80-86611-64-8.

 

Muzejní výstavnictví

Učební texty nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky.

Cena: 100 Kč. ISBN 978-80-86611-62-4.
 


 

 

 

Muzeum a změna IV / The Museum and Change IV

Sborník z mezinárodní muzeologické konference / Anthology of The International Museology Conference. Národní muzeum v Praze, 12.–14. listopadu 2013 / The National Museum in Prague, 12th–14th November 2013.

Cena: 150 Kč. ISBN 978-80-86611-63-1.

 

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2013

Výroční zpráva AMG za rok 2013 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG – Výroční zprávy AMG.

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-61-7.

 

XII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2013 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích dvanáctého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 100 Kč. ISBN 978-80-86611-59-4.

 

Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 2013–2014

Vydání adresáře obsahuje 1016 hesel s aktuálními informacemi a kontaktními údaji muzeí, galerií a jejich poboček, nacházejících se na území celé České republiky.

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-58-7. ISSN 1212-9348.

 

Muzea pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích ČR

Sborník příspěvků ze VII. celorepublikového kolokvia na aktuální téma českého muzejnictví ve dnech 3.–4. listopadu 2011 v Brně.

Cena: 85 Kč. ISBN 978-80-86611-48-8.

 

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2012

Výroční zpráva AMG za rok 2012 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG – Výroční zprávy AMG.

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-56-3.

 

XI. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2012 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích jedenáctého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 95 Kč. ISBN 978-80-86611-54-9.
 

  Deset let Školy muzejní propedeutiky

Sborník absolventských prací Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky 2008–2012. Ročník VI.–X.

Cena: 155 Kč. ISBN 978-80-86611-53-2.
 

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2011

Výroční zpráva AMG za rok 2011 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG – Výroční zprávy AMG.

Cena: 60 Kč. ISBN 978-80-86611-52-5.

 

Falza na českém uměleckém a starožitnickém trhu

Sborník příspěvků ze semináře Českého komitétu Modrého štítu konaného v roce 2010 (CD).

Cena: 65 Kč. ISBN 978-80-86611-49-5.

 

Klimatizace v muzeích, knihovnách a archivech

Sborník příspěvků ze semináře Českého komitétu Modrého štítu konaného v roce 2006 (CD).

Cena: 65 Kč. ISBN 978-80-86611-26-6.

 

X. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2011 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích desátého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 98 Kč. ISBN 978-80-86611-50-1.

 

Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 2011–2012

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-46-4. ISSN 1212-9348.

 

Muzea, autorský zákon a digitalizace 

Sborník příspěvků z VI. celorepublikového kolokvia na aktuální téma českého muzejnictví ve dnech 2.–3. listopadu 2010 v Brně.

Cena: 65 Kč. ISBN 978-80-86611-42-6.

 

Úvod do muzejní praxe

Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky.


Cena: 250 Kč. ISBN 978-80-86611-40-2.

 

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2010

Výroční zpráva AMG za rok 2010 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG – Výroční zprávy AMG.

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-45-7.

 

IX. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva 

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2010 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích devátého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 98 Kč. ISBN 978-80-86611-43-3.

 

Jiří Žalman a kol.: Příručka muzejníkova I.

Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích. Druhé aktualizované vydání.

Cena: 90 Kč. ISBN 978-80-86611-41-9.

 

Muzeum a vzdělávací systém v České republice

Sborník přednášek z V. celorepublikového kolokvia na aktuální téma českého muzejnictví ve dnech 11.–12. listopadu 2008 v Brně.

Cena: 85 Kč. ISBN 978-80-86611-39-6.

 

Muzeum a změna III / The Museum and Change III

Sborník z mezinárodní muzeologické konference / Anthology of The International Museology Conference. Národní muzeum v Praze, 17.–19. února 2009 / The National Museum in Prague, 17th–19th February 2009.

Cena: 150 Kč. ISBN 978-80-86611-34-1.

 

Pět let Školy muzejní propedeutiky

Sborník absolventských prací Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky 2002–2007. Ročník I.–V.

Cena: 190 Kč. ISBN 978-80-86611-33-4.

 

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2009

Výroční zpráva AMG za rok 2009 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG – Výroční zprávy AMG.

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-37-2.

 

VIII. ročník Národní soutěže Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2009 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích osmého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 100 Kč. ISBN 978-80-86611-35-8.

 Adresář muzeí a galerií ČR 2009-2010 Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 2009–2010

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG. 

ISBN 978-80-86611-27-3, ISSN 1212-9348.
 Sborník z konference Z. Z. Stránského

Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie / Musealization in contemporary society and role of museology

Sborník příspěvků ze sympozia s mezinárodní účastí pořádaného při příležitosti životního jubilea tvůrce brněnské muzeologické školy Z. Z. Stránského, které se uskutečnilo ve dnech 8.–10. listopadu 2006 v Brně.

Cena: 120 Kč. ISBN 978-80-86611-28-0. 

 Výroční zpráva AMG 2008

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2008

Výroční zpráva AMG za rok 2008 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG  Výroční zprávy AMG.

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-32-7.

 Výroční zpráva Gloria musaealis 2008

VII. ročník Národní soutěže Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2008 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích sedmého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-30-3.

 Výroční zpráva AMG 2007 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2007

Výroční zpráva AMG za rok 2007 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG  Výroční zprávy AMG.

Cena: 20 Kč. ISBN 978-80-86611-25-9.
 

VI. ročník Národní soutěže Gloria musaealis  Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2007 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích šestého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-23-5. 

 

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2006

Výroční zpráva AMG za rok 2006 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG  Výroční zprávy AMG.

Cena: 20 Kč. ISBN 978-80-86611-22-8.

  V. ročník Národní soutěže Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2006 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích pátého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 70 Kč. ISBN 978-80-86611-20-4.
 Obrázek Jiří Žalman a kol.: Příručka muzejníkova II.

Metodické pokyny pro správu sbírek muzejní povahy, vývoz sbírkových předmětů mimo celní území Evropských společenství, realizaci výpůjček a zápůjček sbírkových předmětů pro výstavní účely. Metodické texty. Právní normy.

Cena: 90 Kč. ISBN 978-80-86611-19-8.
  Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 20072008

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG. 

ISBN 978-80-86611-18-1. 
  Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2005

Výroční zpráva AMG za rok 2005 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG  Výroční zprávy AMG.

Cena: 20 Kč. ISBN 80-86611-14-0.
 

IV. ročník Národní soutěže Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2005 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích čtvrtého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 70 Kč. ISBN 80-86611-12-4.

  Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2004

Výroční zpráva AMG za rok 2004 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG  Výroční zprávy AMG.

Cena: 20 Kč. ISBN 80-86611-14-0.
 

III. ročník Národní soutěže Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2004 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích třetího ročníku soutěže Gloria musaealis v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku, i ve zvláštní kategorii „Pojďte s námi do muzea“.

Cena: 70 Kč. ISBN 80-86611-12-4.

  Jiří Žalman: Má hlava je muzeum

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 80-86611-10-8.
  Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2003

Výroční zpráva AMG za rok 2003 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG  Výroční zprávy AMG.

Cena: 20 Kč. ISBN 80-86611-08-6.
 
 

II. ročník Národní soutěže Gloria musaealis  Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2003 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích druhého ročníku soutěže ve kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 70 Kč. ISBN 80-86611-06-X. 

 

Muzea pro všechny

Příručka k fyzické a smyslové dostupnosti muzea

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 80-86611-03-5.

 

Muzeum a změna / the Museum and Change

Sborník z mezinárodní muzeologické konference / Anthology of The International Museology Conference. Národní muzeum v Praze, 16.–18. října 2002 / The National Museum in Prague, 16th–18th October 2002.

Cena: 125 Kč. ISBN 80-86611-04-3.

 

Sborník materiálů ze VII. sněmu Asociace muzeí a galerií České republiky

Sborník ze sněmu AMG, který se konal ve dnech 15.–16. října 2003 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, komplexní pohled na činnost AMG v letech 2000–2003, nové stanovy AMG, usnesení sněmu pro příští volební období 2003–2006, nové znění etického kodexu ICOM.

Cena: 30 Kč. ISBN 80-86611-05-1.

 

Dagmar Fialová: Profesní a etické standardy a výkonnostní ukazatele muzejní práce

Cena: 70 Kč. ISBN 80-86611-02-7.
 

 

Jiří Žalman a kol.: Příručka muzejníkova I.

Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích.

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 80-7028-179-0 (Moravské zemské muzeum); ISBN 80-86611-00-0 (AMG).
 

 

Muzejní obzory 2/2000
Materiály z VI. sněmu Asociace muzeí a galerií ČR v Jihlavě, 3.–4. října 2000

Komplexní pohled na činnost AMG v období 1998–2000, nové stanovy i usnesení sněmu pro příští volební období 2000–2003 – to jsou materiály předložené členské základně na jejím sněmu v r. 2000 v Jihlavě.

Příloha Věstníku AMG.

Cena: 20 Kč. ISSN 1212-7477.

 

Muzejní obzory 1/2000
Sborník z konference Písemné památky v muzeích, spolupráce muzeí a archivů

Přednesené hlavní referáty i diskusní příspěvky na konferenci s tématem Písemné památky v muzeích, spolupráce muzeí a archivů, která se konala r. 1999 v rámci doprovodných akcí IV. veletrhu muzeí České republiky v Západomoravském muzeu v Třebíči.

Příloha Věstníku AMG.

Cena: 20 Kč. ISSN 1212-7477.

 

Muzejní obzory 4/1999
Praktické zkušenosti s managementem sbírek v Nizozemí

Přednášky holandských lektorů přednesené na sympoziu, které se konalo v Národním technickém muzeu v Praze v září 1999, shrnují zkušenosti s hromadným zpracováním, konzervací a stěhováním rozsáhlých sbírkových fondů a problémů s novými i historickými depozitáři.

Příloha Věstníku AMG.

Cena: 10 Kč. ISSN 1212-7477.

 

 

Muzejní obzory 1/1999
Technické muzejnictví v České republice na prahu 21. století

Sborník příspěvků zachycuje současný stav specializovaného odvětví muzejnictví; sborník je doplněn adresářem technických muzeí v ČR.

Příloha Věstníku AMG.

Cena: 23 Kč. ISSN 1212-7477.

 

Muzejní obzory 4–5/1998
Tomáš Fassati: Skupinové a individuální aktivity učí návštěvníka muzea interpretaci umění

Autor se zabývá metodikou tvorby didaktických expozic, které divákovi umožňují aktivně vnímat umělecká díla. Doporučujeme všem, kteří se chtějí věnovat netradičním formám práce s návštěvníkem. Publikace byla připravena ve spolupráci s katedrou psychologie FF UK.

Příloha Věstníku AMG.

Cena: 48 Kč. ISSN 1212-7477.
 

 

Muzejní obzory 3/1998
Kolektiv autorů: Zahraniční periodika, nakladatelství a databáze z muzeologie; Anotace odborných periodik k tématu konzervování-restaurování a preparování

Jan Hladík, Iva Čejková a Vratislav Nejedlý – připravili rozsáhlou publikaci, která by měla být vodítkem pro každého, kdo pracuje v oboru konzervování-restaurování a preparování, a snaží se být v kontaktu se světovou odbornou produkcí. Seznam zahraničních periodik je doplněn přehledem knihoven v ČR, která tato periodika odebírají.

Příloha Věstníku AMG.

Cena: 30 Kč. ISSN 1212-7477.
 

Alena Skwarlová: Bibliografie muzeologické literatury 1992–1994

Publikováním těchto bibliografií chce AMG vyplnit bílé místo v muzejní literatuře a navázat na ediční řadu muzeologických bibliografií, které vydávalo Národní muzeum do roku 1991. Kromě samotných anotací obsahují publikace i výčet periodik, ze kterých autorka čerpala, abecední rejstříky podle autorů a míst muzeí, předmětový rejstřík a rejstřík popisovaných výstav.

Bibliografie za léta 1992–1994 byly vydány v roce 1997.

Cena tištěného výtisku (bibliografie 1992–1994): 48 Kč.

Legislativa českého muzejnictví a evropská integrace

Sborník materiálů z konference dne 22. června 1999 v Praze k aktuálnímu tématu – legislativním úpravám v oblasti kulturního dědictví.

Cena: 20 Kč.

 

František Šebek a kol.: Regionální muzea v době reformy veřejné správy

V souvislosti s reformou veřejné správy se muzejnictví v ČR na počátku 21. století ocitá před zásadním zásahem do své dosavadní struktury. Většina muzeí doposud zřizovaných MK ČR a okresními úřady přejde do dvou let pod nové zřizovatele. AMG proto předkládá kvalifikovanou analýzu činností, výsledků a perspektiv regionálních muzeí – vlastivědných muzeí s krajskou či okresní působností.

Cena: 55 Kč. ISBN 80-238-6630-3.

 

Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií. Deset let činnosti

V roce 2000 si AMG připomněla 10 let své existence. Publikace je bilancí jejích aktivit a přináší příspěvky muzejních pracovníků, kteří se v uplynulých letech zapojili do její činnosti.

Cena: 77 Kč. ISBN 80-238-6533-1.
 

 

nahoru