Nabídka publikací vydaných AMG

 

Publikace si můžete objednat na adrese Sekretariátu AMG:

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Jindřišská 901/5, II. schodiště
110 00  Praha 1 – Nové Město

nebo na e-mailové adrese: kalendarium@cz-museums.cz

Kontaktní osobou pro prodej a distribuci publikací AMG je Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, e-mail: kalendarium@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037.


Objednávka publikací
  (126 kB)
Poštovné a balné je 100 Kč (při objednávce do zahraničí 250 Kč).

Všechny nově vydané publikace AMG jsou po vytištění zdarma rozeslány všem členům AMG – řádným (institucím), individuálním i čestným, nebo jsou připraveny k vyzvednutí na Sekretariátu AMG. Počet zaslaných publikací závisí na výši členského příspěvku AMG každého člena (instituce). Čestným a individuálním členům AMG jsou publikace zaslány po jednom kuse. Nad tento rámec zaslaných aktuálně vydaných titulů si mohou členové AMG publikace zakoupit za jejich běžnou cenu (viz Objednávka publikací). Toto pravidlo se vztahuje i na nově přijaté členy AMG, kteří si starší tituly již musí zakoupit za běžnou cenu, tzn. že zpětně publikace novým členům AMG nevydáváme.

 

20. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2021 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích dvacátého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. 

Cena 80 Kč. ISBN 978-80-86611-90-7.

Tomáš Hamrlík: Názvosloví etnografických sbírek IIII. Zvěrokleštičství.

Třetí svazek edice Názvosloví etnografických sbírek, které je připravováno pod záštitou Etnografické komise AMG.

Cena 50 Kč. ISBN 978-80-86611-89-1 (AMG), 978-80-908331-1-1 (Muzeum Bojkovska, p. o.), 978-80-87671-42-9 (Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.).

Krásný starý nový svět. Archeologie v muzeích na cestě k budoucnosti / Schöne neue alte Welt. Archäologie in Museen auf dem Weg in die Zukunft. Museum – Bulletin – Muzeum

Sborník příspěvků z 26. setkání českých, saských, bavorských a hornorakouských muzejních pracovníků konaného ve dnech 24.–26. září 2017 v Mikulově.

Cena 80 Kč. ISBN 978-80-86611-85-3.

XIX. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2020 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích devatenáctého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. 

Cena 50 Kč. ISBN 978-80-86611-87-7.

 

Jarmila Klímová: Názvosloví etnografických sbírek I. Školství.

Druhý svazek edice Názvosloví etnografických sbírek, které je připravováno pod záštitou Etnografické komise AMG.

Cena 50 Kč. ISBN 978-80-86611-86-0 (AMG), 978-80-87190-59-3 (Muzeum Komenského v Přerově).

 

 

Martin Slaba: Názvosloví etnografických sbírek I. Myslivost – lovectví.

První svazek edice Názvosloví etnografických sbírek, které je připravováno pod záštitou Etnografické komise AMG.

Cena 50 Kč. ISBN 978-80-86611-82-2.

 

XVIII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2019 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích osmnáctého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. 

Cena 50 Kč. ISBN 978-80-86611-84-6.

XVII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2018 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích sedmnáctého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku a návštěvnické soutěže Muzeum roku 2018.  

Cena 50 Kč. ISBN 978-80-86611-80-8.

 

XVI. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2017 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích šestnáctého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku a návštěvnické soutěže Muzeum roku 2017.

Cena: 55 Kč. ISBN 978-80-86611-78-5.

Paměťové instituce a legislativa. Sborník příspěvků ze semináře

Sborník přednášek na CD ze semináře Českého komitétu Modrého štítu konaného v roce 2014.

Cena: 65 Kč. ISBN 978-80-86611-74-7.

Muzeum a změna V / The Museum and Change V

Sborník z mezinárodní muzeologické konference / Anthology of The International Museology Conference. Národní archiv, Praha, 22.–24. listopadu 2016 / National Archives, Prague, 22nd–24th November 2016.

Cena: 170 Kč. ISBN 978-80-86611-77-8.

XV. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2016 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích patnáctého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 55 Kč. ISBN 978-80-86611-75-4.

XIV. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2015 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích čtrnáctého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 55 Kč. ISBN 978-80-86611-72-3.

Muzeum a proměny společnosti. VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví. Brno, 4.–5. listopadu 2014. Sborník příspěvků

Sborník přednášek z VIII. celorepublikového kolokvia pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR v roce 2014.


Cena: 120 Kč. ISBN 978-80-86611-71-6.

Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 2015–2016

Vydání adresáře obsahuje 1021 hesel s aktuálními informacemi a kontaktními údaji muzeí, galerií a jejich poboček, nacházejících se na území celé České republiky.

Cena: 100 Kč. ISBN 978-80-86611-70-9. ISSN 1212-9348.

Veřejnost a archeologické nálezy. Sborník příspěvků ze semináře

Sborník přednášek na CD ze semináře Českého komitétu Modrého štítu konaného v roce 2011.

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-68-6.

Prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelními pohromami II. Sborník příspěvků ze semináře

Sborník přednášek na CD ze semináře Českého komitétu Modrého štítu konaného v roce 2013.

Cena: 65 Kč. ISBN 978-80-86611-67-9.

 

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2014

Výroční zpráva AMG za rok 2014 je také k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG – Výroční zprávy AMG.

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-61-7.

XIII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2014 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích třináctého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 85 Kč. ISBN 978-80-86611-64-8.

 

Muzejní výstavnictví

Učební texty nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky.

Cena: 100 Kč. ISBN 978-80-86611-62-4.
 


 

 

 

Muzeum a změna IV / The Museum and Change IV

Sborník z mezinárodní muzeologické konference / Anthology of The International Museology Conference. Národní muzeum v Praze, 12.–14. listopadu 2013 / The National Museum in Prague, 12th–14th November 2013.

Cena: 150 Kč. ISBN 978-80-86611-63-1.

 

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2013

Výroční zpráva AMG za rok 2013 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG – Výroční zprávy AMG.

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-61-7.

 

XII. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2013 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích dvanáctého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 100 Kč. ISBN 978-80-86611-59-4.

 

Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 2013–2014

Vydání adresáře obsahuje 1016 hesel s aktuálními informacemi a kontaktními údaji muzeí, galerií a jejich poboček, nacházejících se na území celé České republiky.

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-58-7. ISSN 1212-9348.

 

Muzea pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci v kulturních institucích ČR. VII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví, Brno, 3.–4. listopadu 2011. Sborník příspěvků

Sborník přednášek ze VII. celorepublikového kolokvia pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR v roce 2011.

Cena: 85 Kč. ISBN 978-80-86611-48-8.

 

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2012

Výroční zpráva AMG za rok 2012 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG – Výroční zprávy AMG.

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-56-3.

 

XI. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2012 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích jedenáctého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 95 Kč. ISBN 978-80-86611-54-9.
 

  Deset let Školy muzejní propedeutiky

Sborník absolventských prací Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky 2008–2012. Ročník VI.–X.

Cena: 155 Kč. ISBN 978-80-86611-53-2.
 

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2011

Výroční zpráva AMG za rok 2011 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG – Výroční zprávy AMG.

Cena: 60 Kč. ISBN 978-80-86611-52-5.

 

Falza na českém uměleckém a starožitnickém trhu. Sborník příspěvků ze semináře

Sborník přednášek na CD ze semináře Českého komitétu Modrého štítu konaného v roce 2010.

Cena: 65 Kč. ISBN 978-80-86611-49-5.

 

Klimatizace v muzeích, knihovnách a archivech. Sborník příspěvků ze semináře

Sborník přednášek na CD ze semináře Českého komitétu Modrého štítu konaného v roce 2006.

Cena: 65 Kč. ISBN 978-80-86611-26-6.

 

X. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2011 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích desátého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 98 Kč. ISBN 978-80-86611-50-1.

 

Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 2011–2012

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-46-4. ISSN 1212-9348.

 

Muzea, autorský zákon a digitalizace. VI. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví, Brno, 2.–3. listopadu 2010. Sborník příspěvků

Sborník přednášek z VI. celorepublikového kolokvia pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR v roce 2010.

Cena: 65 Kč. ISBN 978-80-86611-42-6.

 

Úvod do muzejní praxe

Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky.


Cena: 250 Kč. ISBN 978-80-86611-40-2.

 

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2010

Výroční zpráva AMG za rok 2010 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG – Výroční zprávy AMG.

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-45-7.

 

IX. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis – Výroční zpráva 

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2010 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích devátého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 98 Kč. ISBN 978-80-86611-43-3.

 

Příručka muzejníkova I.

Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích. Druhé aktualizované vydání.

Cena: 90 Kč. ISBN 978-80-86611-41-9.

 

Muzeum a vzdělávací systém v České republice. V. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví, Brno, 11.–12. listopadu 2008. Sborník příspěvků

Sborník přednášek z V. celorepublikového kolokvia pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR v roce 2008.

Cena: 85 Kč. ISBN 978-80-86611-39-6.

 

Muzeum a změna III / The Museum and Change III

Sborník z mezinárodní muzeologické konference / Anthology of The International Museology Conference. Národní muzeum v Praze, 17.–19. února 2009 / The National Museum in Prague, 17th–19th February 2009.

Cena: 150 Kč. ISBN 978-80-86611-34-1.

 

Pět let Školy muzejní propedeutiky

Sborník absolventských prací Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky 2002–2007. Ročník I.–V.

Cena: 190 Kč. ISBN 978-80-86611-33-4.

 

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2009

Výroční zpráva AMG za rok 2009 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG – Výroční zprávy AMG.

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-37-2.

 

VIII. ročník Národní soutěže Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2009 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích osmého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 100 Kč. ISBN 978-80-86611-35-8.

 Adresář muzeí a galerií ČR 2009-2010 Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 2009–2010

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG. 

ISBN 978-80-86611-27-3, ISSN 1212-9348.
 Sborník z konference Z. Z. Stránského

Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie / Musealization in contemporary society and role of museology

Sborník příspěvků ze sympozia s mezinárodní účastí pořádaného při příležitosti životního jubilea tvůrce brněnské muzeologické školy Z. Z. Stránského, které se uskutečnilo ve dnech 8.–10. listopadu 2006 v Technickém muzeu v Brně.

Cena: 120 Kč. ISBN 978-80-86611-28-0. 

 Výroční zpráva AMG 2008

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2008

Výroční zpráva AMG za rok 2008 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG  Výroční zprávy AMG.

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-32-7.

 Výroční zpráva Gloria musaealis 2008

VII. ročník Národní soutěže Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2008 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích sedmého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-30-3.

 Výroční zpráva AMG 2007 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2007

Výroční zpráva AMG za rok 2007 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG  Výroční zprávy AMG.

Cena: 20 Kč. ISBN 978-80-86611-25-9.
 

VI. ročník Národní soutěže Gloria musaealis  Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2007 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích šestého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 978-80-86611-23-5. 

 

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2006

Výroční zpráva AMG za rok 2006 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG  Výroční zprávy AMG.

Cena: 20 Kč. ISBN 978-80-86611-22-8.

  V. ročník Národní soutěže Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2006 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích pátého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 70 Kč. ISBN 978-80-86611-20-4.
 Obrázek Jiří Žalman: Příručka muzejníkova II.

Metodické pokyny pro správu sbírek muzejní povahy, vývoz sbírkových předmětů mimo celní území Evropských společenství, realizaci výpůjček a zápůjček sbírkových předmětů pro výstavní účely. Metodické texty. Právní normy.

Cena: 90 Kč. ISBN 978-80-86611-19-8.
  Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 20072008

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG. 

ISBN 978-80-86611-18-1. 
  Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2005

Výroční zpráva AMG za rok 2005 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG  Výroční zprávy AMG.

Cena: 20 Kč. ISBN 80-86611-14-0.
 

IV. ročník Národní soutěže Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2005 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích čtvrtého ročníku soutěže v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 70 Kč. ISBN 80-86611-12-4.

  Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2004

Výroční zpráva AMG za rok 2004 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG  Výroční zprávy AMG.

Cena: 20 Kč. ISBN 80-86611-14-0.
 

III. ročník Národní soutěže Gloria musaealis – Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2004 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích třetího ročníku soutěže Gloria musaealis v kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku, i ve zvláštní kategorii „Pojďte s námi do muzea“.

Cena: 70 Kč. ISBN 80-86611-12-4.

  Jiří Žalman: Má hlava je muzeum

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 80-86611-10-8.
  Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií České republiky 2003

Výroční zpráva AMG za rok 2003 je k dispozici ve formátu PDF v sekci stránek AMG  Výroční zprávy AMG.

Cena: 20 Kč. ISBN 80-86611-08-6.
 
 

II. ročník Národní soutěže Gloria musaealis  Výroční zpráva

Výroční zpráva Národní soutěže Gloria musaealis 2003 obsahuje souhrn všech přihlášených projektů a informace o výsledcích druhého ročníku soutěže ve kategoriích Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku.

Cena: 70 Kč. ISBN 80-86611-06-X. 

 

Muzea pro všechny

Příručka k fyzické a smyslové dostupnosti muzea

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 80-86611-03-5.

 

Muzeum a změna / the Museum and Change

Sborník z mezinárodní muzeologické konference / Anthology of The International Museology Conference. Národní muzeum v Praze, 16.–18. října 2002 / The National Museum in Prague, 16th–18th October 2002.

Cena: 125 Kč. ISBN 80-86611-04-3.

 

Sborník materiálů ze VII. sněmu Asociace muzeí a galerií ČR

Sborník ze sněmu AMG, který se konal ve dnech 15.–16. října 2003 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové, komplexní pohled na činnost AMG v letech 2000–2003, nové stanovy AMG, usnesení sněmu pro příští volební období 2003–2006, nové znění etického kodexu ICOM.

Cena: 30 Kč. ISBN 80-86611-05-1.

 

Dagmar Fialová: Profesní a etické standardy a výkonnostní ukazatele muzejní práce

Cena: 70 Kč. ISBN 80-86611-02-7.
 

 

Jiří Žalman a kolektiv: Příručka muzejníkova I.

Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích.

Publikace je rozebrána. Lze si ji vypůjčit k prezenčnímu studiu na Sekretariátu AMG.

ISBN 80-7028-179-0 (Moravské zemské muzeum); ISBN 80-86611-00-0 (AMG).
 

 

Muzejní obzory 2/2000
Materiály z VI. sněmu Asociace muzeí a galerií ČR v Jihlavě, 3.–4. října 2000

Komplexní pohled na činnost AMG v období 1998–2000, nové stanovy i usnesení sněmu pro příští volební období 2000–2003 – to jsou materiály předložené členské základně na jejím sněmu v r. 2000 v Jihlavě.

Příloha Věstníku AMG.

Cena: 20 Kč. ISSN 1212-7477.

 

Muzejní obzory 1/2000
Sborník z konference Písemné památky v muzeích, spolupráce muzeí a archivů

Přednesené hlavní referáty i diskusní příspěvky na konferenci s tématem Písemné památky v muzeích, spolupráce muzeí a archivů, která se konala r. 1999 v rámci doprovodných akcí IV. veletrhu muzeí České republiky v Západomoravském muzeu v Třebíči.

Příloha Věstníku AMG.

Cena: 20 Kč. ISSN 1212-7477.

 

Muzejní obzory 4/1999
Praktické zkušenosti s managementem sbírek v Nizozemí

Přednášky holandských lektorů přednesené na sympoziu, které se konalo v Národním technickém muzeu v Praze v září 1999, shrnují zkušenosti s hromadným zpracováním, konzervací a stěhováním rozsáhlých sbírkových fondů a problémů s novými i historickými depozitáři.

Příloha Věstníku AMG.

Cena: 10 Kč. ISSN 1212-7477.

 

 

Muzejní obzory 1/1999
Technické muzejnictví v České republice na prahu 21. století

Sborník příspěvků zachycuje současný stav specializovaného odvětví muzejnictví; sborník je doplněn adresářem technických muzeí v ČR.

Příloha Věstníku AMG.

Cena: 23 Kč. ISSN 1212-7477.

 

Muzejní obzory 4–5/1998
Tomáš Fassati: Skupinové a individuální aktivity učí návštěvníka muzea interpretaci umění

Autor se zabývá metodikou tvorby didaktických expozic, které divákovi umožňují aktivně vnímat umělecká díla. Doporučujeme všem, kteří se chtějí věnovat netradičním formám práce s návštěvníkem. Publikace byla připravena ve spolupráci s katedrou psychologie FF UK.

Příloha Věstníku AMG.

Cena: 48 Kč. ISSN 1212-7477.
 

 

Muzejní obzory 3/1998
Kolektiv autorů: Zahraniční periodika, nakladatelství a databáze z muzeologie; Anotace odborných periodik k tématu konzervování-restaurování a preparování

Jan Hladík, Iva Čejková a Vratislav Nejedlý – připravili rozsáhlou publikaci, která by měla být vodítkem pro každého, kdo pracuje v oboru konzervování-restaurování a preparování, a snaží se být v kontaktu se světovou odbornou produkcí. Seznam zahraničních periodik je doplněn přehledem knihoven v ČR, která tato periodika odebírají.

Příloha Věstníku AMG.

Cena: 30 Kč. ISSN 1212-7477.
 

Alena Skwarlová: Bibliografie muzeologické literatury 1992–1994

Publikováním těchto bibliografií chce AMG vyplnit bílé místo v muzejní literatuře a navázat na ediční řadu muzeologických bibliografií, které vydávalo Národní muzeum do roku 1991. Kromě samotných anotací obsahují publikace i výčet periodik, ze kterých autorka čerpala, abecední rejstříky podle autorů a míst muzeí, předmětový rejstřík a rejstřík popisovaných výstav.

Bibliografie za léta 1992–1994 byly vydány v roce 1997.

Cena tištěného výtisku (bibliografie 1992–1994): 48 Kč.

Legislativa českého muzejnictví a evropská integrace

Sborník materiálů z celostátní konference, konané roku 1999 v Praze, k aktuálnímu tématu – legislativním úpravám v oblasti kulturního dědictví.

Cena: 20 Kč.

 

František Šebek a kol.: Regionální muzea v době reformy veřejné správy

V souvislosti s reformou veřejné správy se muzejnictví v ČR na počátku 21. století ocitá před zásadním zásahem do své dosavadní struktury. Většina muzeí doposud zřizovaných MK ČR a okresními úřady přejde do dvou let pod nové zřizovatele. AMG proto předkládá kvalifikovanou analýzu činností, výsledků a perspektiv regionálních muzeí – vlastivědných muzeí s krajskou či okresní působností.

Cena: 55 Kč. ISBN 80-238-6630-3.

 

Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií
Deset let činnosti

V roce 2000 si AMG připomněla 10 let své existence. Publikace je bilancí jejích aktivit a přináší příspěvky muzejních pracovníků, kteří se v uplynulých letech zapojili do její činnosti.

Cena: 77 Kč. ISBN 80-238-6533-1.
 

 

nahoru