Spolupracující organizace


Asociace krajů České republiky http://www.asociacekraju.cz/
Český komitét Modrý štít http://www.skipcr.cz/odborne-organy/cesky-komitet-modry-stit
Český národní komitét ICOMOS http://www.icomos.cz/
Český výbor ICOM http://network.icom.museum/icom-czech/
Československá obec legionářská http://www.csol.cz/
Ministerstvo kultury České republiky http://www.mkcr.cz/
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – NIPOS http://www.nipos-mk.cz/
Národní knihovna České republiky http://nkp.cz/
Národní památkový ústav – NPÚ http://www.npu.cz/
Rada galerií České republiky http://rgcr.cz/
Svaz knihovníků a informačních pracovníků – SKIP http://www.skipcr.cz/
Svaz měst a obcí České republiky http://www.smocr.cz/
Zväz múzeí na Slovensku http://www.zms.sk/
 

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi NPÚ a AMG PDF (74 kB)
AMG a NPÚ memorandem deklarovaly zájem o pokračování a prohloubení dosavadní spolupráce, a to zejména v oblasti vzájemného uznávání průkazů zaměstnance NPÚ a člena AMG za účelem zajištěné bezplatného vstupu do objektů ve správě NPÚ a ve správě či majetku členských institucí AMG. Na základě memoranda o vzájemné spolupráci doporučuje Exekutiva AMG členským muzeím a galeriím AMG umožnění volných vstupů do svých institucí pracovníkům NPÚ a členům ICOMOS po předložení platného průkazu s účinností od 1. dubna 2013. Držitelům průkazu AMG po předložení vlastní průkazky u pokladny památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu bude umožněn bezplatný vstup. Ředitelství NPÚ informovalo svá územní odborná pracoviště o vzájemném uznávání našich průkazů.
Aktuální seznam památkových objektů, do kterých mají držitelé průkazu AMG vstup zdarma, naleznete zde.

Memorandum o vzájemné spolupráci uzavřené mezi českými a slovenskými partnery PDF (99 kB)
Mezi AMG, Radou galerií ČR a Českým výborem ICOM na straně jedné a Zväzom múzeí na Slovensku, Radou galerií Slovenska a Slovenským komitétom ICOM na straně druhé bylo slavnostně podepsáno memorandum o vzájemné spolupráci. Stalo se tak na 24. Valné hromadě Zväzu múzeí na Slovensku, která se konala 9. dubna 2014 v Banské Bystrici. Jeho předmětem je vyjádření společného úsilí partnerů v oblasti spolupráce s cílem zvýšit vzájemnou informovanost, účast na aktivitách partnerů, podpořit realizaci společných projektů a činnost partnerů podle aktuálních potřeb. Partneři mimo jiné doporučí svým členským institucím umožnění bezplatného vstupu (popř. vstupu s výrazně sníženou cenou) do objektů ve správě či majetku členských institucí partnerů pro zaměstnance členských institucí a členy partnerů, a to na základě předložení platného průkazu člena jednotlivých partnerů v pokladně instituce (jedna osoba na jeden předložený průkaz).

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a Československou obcí legionářskou, o. s. PDF (95 kB)
Dne 20. května 2014 bylo podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a Československou obcí legionářskou, které deklaruje vzájemnou informovanost a propagaci akcí týkajících se výročí 1. světové války.
 

Spolupráce v roce 2016:

Spolupráce s INCHEBA EXPO Praha na mezioborovém veletrhu PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA 2016
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., převzala záštitu nad veletrhem, který se uskuteční ve dnech 4. – 5. listopadu 2016 na Výstavišti Praha – Holešovice.

Spolupráce v roce 2015:

Mediální spolupráce AMG a Literárních novin
Na základě dohody o mediální spolupráci mezi AMG a Litmedia a. s. se Literární noviny staly mediálními partnery akcí AMG v roce 2015 – XIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2014, Kampaně Muzea a 20. století a XI. Sněmu AMG v Plzni ve dnech 4.–5. listopadu 2015.

Mediální spolupráce AMG a časopisu Art+Antiques
Na základě dohody o mediální spolupráci mezi AMG a Ambit Media, a. s., se časopis Art+Antiques stal mediálním partnerem akcí AMG v roce 2015 – XI. ročníku Festivalu muzejních nocí – Národního zahájení v Liberci dne 15. května 2015, XIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2014, XI. Sněmu AMG v Plzni ve dnech 4.–5. listopadu 2015 a mezinárodního setkání Evropské sítě muzejních asociací (NEMO) v Plzni ve dnech 6.–8. listopadu 2015.


 

nahoru