Centrální evidence sbírek muzejní povahy (CES)

 

 

 

Centrální evidence sbírek muzejní povahy (CES) byla Ministerstvem kultury ČR zřízena v roce 2002 na základně zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, jako veřejně přístupný informační systém.

Do její inovované internetové podoby je možno vstoupit přes stránky Ministerstva kultury ČR nebo jednoduchým odkazem http://ces.mkcr.cz

Zde se může zájemce seznámit se souborem více jak tří set státních, krajských, obecních i soukromých institucí. Vedle těch milionových ve správě Národního muzea, Moravského zemského muzea či Slezského zemského muzea v Opavě lze objevit například i pozoruhodnou sbírku izolátorů a  bleskojistek Františka Daňka, sbírku militarií Muzea Boženy Němcové v České Skalici, kde by ji nejspíš nikdo nečekal, nebo například sbírku železničních drezín.

Všechny sbírky dohromady představují více než 60 milionů uchovávaných, evidovaných a odborně spravovaných sbírkových předmětů.

Sbírky jsou členěny na oborové části nazývané podsbírky (CES nyní obsahuje popisy 2 500 podsbírek).

U každé z nich uživatelé najdou informace o tom, kolik sbírkových předmětů „podsbírku“ tvoří, o jaké typy předmětů se především jedná, z jakého území a z kterého časového období předměty převážně pocházejí.

Textové informace jsou podle dodaných materiálů správců sbírek postupně doplňovány informacemi obrazovými, na kterých lze spatřit zajímavé předměty, expozice – kde jsou vystaveny, depozitáře – kde „bydlí“ sbírkové předměty, které vystaveny nejsou, konzervátorské a restaurátorské dílny, v nichž je o ně pečováno a také ukázky evidenčních karet, kam správci sbírek zapisují vše podstatné „ze života“ předmětů.

Webová stránka http://ces.mkcr.cz umožňuje hledat buď v kompletní nabídce sbírek řazených abecedně, nebo pomocí podrobného vyhledávání podle umístění sbírky, jejího vlastníka nebo správce. Vyhledávat je možné také podle „klíčového slova“, tedy libovolného výrazu jež by měl být ve spojitosti se sbírkou.

Pokud návštěvníka zajímá, kde se všechny tyto sbírky na území České republiky vzaly, stačí kliknout na záložku „O sbírkách“ a může se začíst do stručné historie sběratelství v českých zemích od 11. století až do současnosti.

CES představuje mimořádnou možnost seznámení se s významnou částí movitého kulturního dědictví České republiky, kterou tvoří sbírky muzejní povahy.

 

Správci sbírek mohou využít možnosti doplňovat charakteristiky jednotlivých „“ o:

  • cca 5–15 obrázků charakteristických sbírkových předmětů (formát JPG, rozměr delší strany  600 pixelů, rozlišení 96 DPI
  • evidenční záznam alespoň jednoho ze zobrazených sbírkových předmětů (formát JPG, rozměr delší strany  800 pixelů, rozlišení 96 DPI)
  • charakteristický obrázek expozice, kde jsou vystaveny sbírkové předměty dané „podsbírky“ (formát JPG, rozměr delší strany  600 pixelů, rozlišení 96 DPI)
  • charakteristický obrázek depozitáře (anonymní), kde je „podsbírka“ uložena (formát JPG, rozměr delší strany  600 pixelů, rozlišení 96 DPI)
  • charakteristický obrázek konzervátorské, preparátorské nebo restaurátorské dílny, kde jsou sbírkové předměty ošetřovány (formát JPG, rozměr delší strany  600 pixelů, rozlišení 96 DPI)
  • obrázek titulní stránky publikace (videokazety, CD, DVD…), věnované dané „podsbírce“
  • výstižný slovní popis k obrázkům, čítající 20–200 znaků
  • výstižné slovní doplnění stávající charakteristiky sbírky nebo jednotlivých „podsbírek“ s důrazem na klíčové slovo, s jehož pomocí se návštěvník o vaši sbírce dozví to podstatné
  • odkaz na webové stránky správce sbírky, které pojednávají o dané „podsbírce“

Při výběru materiálu určeného k doplnění CES zodpovídají správci sbírek za to, že zveřejněné informace nejsou v rozporu s právem autorským či se zákonem na ochranu osobních údajů.

Materiály lze přikládat k žádostem o aktualizaci sbírky v CES nebo je zasílat na adresu ces@mkcr.cz.

Podívejte se jak vypadají některé vizualizované sbírky v CES : 

Národní technické muzeum     
Moravské zemské muzeum

 

 

Dále je zde možnost využít logo Centrální evidence sbírek jako vstup ke své sbírce v CES. Umístěte logo CES viditelně na svůj web a přidejte k němu patřičný link (vlastnosti obrázku).

V případě jakýchkoli dotazů pište na ces@mkcr.cz.

 Prezentace CES

Veřejná verze CES nabízí prostor pro prezentaci sbírky, a to ve společnosti všech významných sbírek uchovávaných v České republice. Je to sice velká konkurence, ale také výzva se v ní uplatnit. Je na Vás, zda a jak ji využijete. Podaří-li se to Vám i Vašim kolegům z ostatních muzeí a galerií, stane se veřejná verze CES postupně ojedinělou virtuální expozicí českého muzejnictví. Pro některé soukromé vlastníky, jejichž sbírky nejsou pravidelně přístupné veřejnosti, je to jistě zvlášť zajímavá příležitost, jak sbírku představit veřejnosti.

 

nahoru