Centrum pro prezentaci kulturního dědictví


Centrum pro prezentaci kulturního dědictví

Metodickým pracovištěm pro komunikaci muzeí s publikem, zprostředkování sbírek, aplikace nových technologií a metod prezentace sbírek, virtuální prezentaci sbírek, zpracovávání standardů, poradenské služby a výuku je Centrum pro prezentaci kulturního dědictví při Národním muzeu.     
                                                    
Kontakt: 
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1 
Tel.: +420 224 497 373 
Fax: +420 224 497 177  
E-mail: centrum@nm.cz  
URL: http://www.emuzeum.cz

 

nahoru