Doporučení UNESCO


Na 38. zasedání Generální konference UNESCO ve dnech 3–18. listopadu 2015 bylo přijato Doporučení na ochranu a podporu muzeí a sbírek, jejich rozmanitosti a jejich úlohy ve společnosti a Doporučení týkající se zachování a zpřístupnění dokumenátního dědictví včetně toho, které je v digitální podobě.

Česká komise pro UNESCO se zabývala důkladnou analýzou obou doporučení ve spolupráci s externími experty, včetně Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. Komise formulovala návrhy pro vnitrostátní implementaci obou doporučení schvýlených na plenárním zasedání dne 29. června 2017.
 

Doporučení na ochranu a podporu muzeí a sbírek, jejich rozmanitosti a jejich úlohy ve společnosti (180 kB)

Doporučení týkající se zachování a zpřístupnění dokumenátního dědictví včetně toho, které je v digitální podobě (161 kB)


K Doporučením byly také publikovány články ve Věstníku AMG:
Doporučení na ochranu a podporu muzeí – autorka článku Jana Součková (Věstník AMG 5/2017)
Doporučení k Paměti světa – autor článku Michal Beneš (Věstník AMG 6/2017)

 

 

nahoru