Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2008

pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka

dne 16. května 2008 v Mikulově

zámecké prostory Regionálního muzea v Mikulově

Fenomén muzejních nocí patří po řadu let ve velkých evropských metropolích ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných zážitků a setkávání.
V České republice se poprvé uskutečnila Pražská muzejní noc v roce 2004. V následujícím roce se k Praze připojilo Brno a další města napříč celou republikou (konečný počet byl 73 měst a přibližně 100 muzeí a galerií). Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti (více než 180 tisíc návštěvníků) spontánně vyústil ve vznik Festivalu muzejních nocí 2005, jehož organizace se ujala Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem. Narůstající úspěch druhého a třetího ročníku festivalu dal vzniknout myšlence slavnostního Národního zahájení festivalu (podobně jako je tomu u Dní evropského kulturního dědictví), které se tak stává novým prvkem Festivalu muzejních nocí v České republice. A nejen jeho ale celé soustavy mediálních kampaní, které pořádá Asociace muzeí a galerií ČR ve snaze mediálně zviditelnit obor muzejnictví a ke kterým také patří Národní soutěž muzeí „Gloria musaealis“ a tématická kampaň „Muzea a 20. století“.
Tato zahajovací slavnost by se měla stát každoroční „tradicí“ vždy pod záštitou jednoho z krajů a ve spolupráci s Asociací krajů České republiky, protože kraje reprezentují největšího zřizovatele muzeí a galerií v naší zemi.
Letošního prvního Národního zahájení Festivalu muzejních nocí se ujal Jihomoravský kraj a uskuteční se pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka a za jeho přítomnosti v pátek 16. května 2008 od 17.00 hodin na zámku v Mikulově.
Zúčastní se jej představitelé Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí a galerií ČR, Českého výboru ICOM (mezinárodní organizace muzeí a galerií), krajů a krajských úřadů i dalších hostů z celé České republiky včetně zástupců členských institucí Asociace muzeí a galerií ČR, zejména těch, kteří předchozího dne převzali v Pantheonu Národního muzea ceny „Gloria musaealis“.
Na slavnostní Národní zahájení festivalu naváže muzejní noc v Mikulově a festival vyvrcholí v sobotu 14. června 2008 Pražskou muzejní nocí.

 

 

PROGRAM PRVNÍHO NÁRODNÍHO ZAHÁJENÍ FESTIVALU MUZEJNÍCH NOCÍ V MIKULOVĚ
(pouze pro zvané, pro veřejnost je připraven program muzejní noci v Mikulově, která na Národní zahájení festivalu plynule naváže)

1. Znělka „Moravo, Moravo“ v podání cimbálové muziky Klaret z Mikulova

2. Uvítání hostů:

Stanislav Juránek, hejtman Jihomoravského kraje
Rostislav Koštial, starosta města Mikulova
Eva Dittertová, předsedkyně Asociace muzeí a galerií České republiky
Zuzana Strnadová, předsedkyně Českého výboru ICOM
Jan Letocha, člen Rady Jihomoravského kraje pro kulturu a místopředseda komise Rady Asociace krajů ČR pro kulturu a památkovou péči
Petr Kubín, ředitel Regionálního muzea v Mikulově

3. Slavnostní projevy:

Stanislav Juránek: Péče o kulturní dědictví v Jihomoravském kraji; význam muzeí pro Jihomoravský kraj
a pro cestovní ruch
Eva Dittertová: Mezinárodní den muzeí; Festival muzejních nocí ČR 2008
Rostislav Koštial: zdravice Města Mikulova
Zuzana Strnadová: zdravice Českého výboru ICOM
Petr Kubín: Jihomoravská muzejní noc

HUDBA: cimbálová muzika KLARET z Mikulova

4. Představení vítězných projektů „Národní soutěže muzeí GLORIA MUSAEALIS 2007“

kategorie: Muzejní výstava roku; Muzejní publikace roku; Muzejní počin roku
Cena Českého výboru ICOM
Cena čestného boardu soutěže
videoprezentace oceněných projektů, videozáznam z vyhlášení vítězů v Národním muzeu v Praze; vystoupení představitelů oceněných institucí

HUDBA: cimbálová muzika KLARET z Mikulova

5. Představení vítězů soutěže Jihomoravského kraje „Zlaté plody jižní Moravy 2008“

HUDBA: cimbálová muzika KLARET z Mikulova

6. Závěrečné slovo a prohlášení prvního Národního festivalu muzejních nocí za zahájený, pozvání hostů k muzejní noci v Mikulově.

nahoru