Festival muzejních nocí 2008

V roce 2004 přišlo Národní muzeum s projektem první Pražské muzejní noci. Akce tohoto typu jsou již řadu let obvyklé ve velkých evropských městech – jde vlastně o velice jednoduchý princip, kdy muzea a galerie v daném městě zůstanou otevřeny do pozdních nočních hodin a nabídnou svým nočním návštěvníkům něco, co není v jejich denním programu běžné. Volným vstupem počínaje a speciálními akcemi konče. První Pražská muzejní noc se setkala s nebývalým ohlasem návštěvníků. V roce 2005 se již k Praze připojila
i další města napříč celou republikou – konečný počet byl 73 měst a přibližně 100 muzeí a galerií, které se do Festivalu muzejních nocí 2005 zapojily a svými akcemi přilákaly více než 180 tisíc návštěvníků!

Úspěch Festivalu muzejních nocí se zopakoval i v ročníku druhém a třetím, kdy se k festivalu každoročně připojuje více měst a institucí. V roce 2008 vyhlašuje Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem již čtvrtý ročník Festivalu muzejních nocí 2008, který proběhne ve dnech 16. května – 14. června 2008.

Prvním městem, které bude Festival muzejních nocí zahajovat, bude letos Mikulov (16. května), kde proběhne ve spolupráci s Jihomoravským krajem Národní zahájení Festivalu muzejních nocí. Toto zahájení bychom chtěli každý rok uskutečnit v některém z krajů České republiky jako oficiální začátek téměř měsíc trvajícího svátku muzejních nocí. Praha bude jako již tradičně festival uzavírat (14. června).

Ostatní místa v České republice se mohou k Festivalu muzejních nocí 2008 kdykoli v jeho průběhu připojit, a to tím, že se zaregistrují se „svou“ muzejní nocí do společného informačního serveru a zašlou na adresu sekretariátu AMG řádně a ve stanoveném termínu vyplněnou přihlášku. Zároveň od nás obdrží společný grafický prvek – logo festivalu – pro své propagační materiály.

Na adrese www.muzejninoc.cz bude umístěn rozcestník na internetové stránky jednotlivých muzejních nocí, konaných v období festivalu.

nahoru