Logo IX. ročníku Festivalu muzejních nocí 2013

 

Logo ve variantě dle vašeho výběru by mělo být uvedeno v doprovodných propagačních materiálech k akci zařazené do Festivalu muzejních nocí 2013, vždy s uvedením věty:

Festival muzejních nocí 2013 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky s podporou Ministerstva kultury ČR. Další festivalové akce naleznete na http://www.muzejninoc.cz.“

Logo festivalu včetně textu by mělo zabírat minimálně 5 % materiálu.
 

Logo festivalu (FMN) ke stažení v různých grafických formátech:

Logo FMN 2013 logotyp - manuál (formát PDF)


Logo FMN 2013 základní (formát JPEG)

Logo FMN 2013 inverzní (formát JPEG)
 

Logo FMN 2013 základní (formát PNG)

Logo FMN 2013 inverzní (formát PNG)


Logo FMN 2013 základní křivky (formát PDF)

Logo FMN 2013 inverzní křivky (formát PDF)

 

Dále prosíme o uvedení loga AMG:

Logo AMG (formát JPEG)

Logo AMG (formát TIF)
 

Národní zahájení Festivalu muzejních nocí – plakát PDF (1 149 kB)

nahoru