Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2009


Pardubice, pátek 15. května 2009


Fenomén muzejních nocí patří po řadu let ve velkých evropských metropolích ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných zážitků a setkávání.
V České republice se poprvé uskutečnila Pražská muzejní noc v roce 2004. V následujícím roce se k Praze připojilo Brno a další města napříč celou republikou (konečný počet byl 73 měst a přibližně 100 muzeí a galerií). Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti (více než 180 tisíc návštěvníků) spontánně vyústil ve vznik Festivalu muzejních nocí 2005, jehož organizace se ujala Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem. Narůstající úspěch dalších ročníků festivalu dal vzniknout myšlence slavnostního Národního zahájení festivalu (podobně jako je tomu u Dní evropského kulturního dědictví), které se tak stalo novým prvkem Festivalu muzejních nocí v České republice. A nejen jeho ale celé soustavy mediálních kampaní, které pořádá Asociace muzeí a galerií ČR ve snaze mediálně zviditelnit obor muzejnictví, a ke kterým také patří Národní soutěž muzeí Gloria musaealis a tematická kampaň „Muzea a 20. století“.
Tato zahajovací slavnost by se měla stát každoroční „tradicí“ vždy pod záštitou jednoho z krajů a ve spolupráci s Asociací krajů České republiky. V loňském roce proběhlo první Národní zahájení Festivalu mu-zejních nocí v prostorách Regionálního muzea v Mikulově pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka.
Letošní druhý ročník Národního zahájení Festivalu muzejních nocí se bude konat v zámeckých prostorách Východočeského muzea v Pardubicích v pátek 15. května 2009 od 17.00 hodin a uskuteční se pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka a za jeho přítomnosti.
Zúčastní se jej představitelé Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí a galerií ČR, Českého výboru ICOM, krajů a krajských úřadů a další hosté z celé České republiky včetně zástupců členských institucí Asociace muzeí a galerií ČR, zejména těch, kteří předchozího dne převzali v Pantheonu Národního muzea Ceny Gloria musaealis.
Na slavnostní Národní zahájení festivalu naváže muzejní noc v Pardubicích a festival vyvrcholí v sobotu 20. června 2009 Pražskou muzejní nocí.


Kontakt pro tiskové zpravodajství:
Anna Komárková, DiS.
výkonná ředitelka Asociace muzeí a galerií ČR
Jindřišská 901/5, 110 00  Praha 1
Tel.: +420 224 210 037-9, mobil: 736 438 611, fax: +420 224 210 047
E-mail:
amg@cz-museums.cz; http://www.cz-museums.cz; http://www.muzejninoc.cz
PROGRAM NÁRODNÍHO ZAHÁJENÍ FESTIVALU MUZEJNÍCH NOCÍ V PARDUBICÍCH

Program pro hosty Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2009

16.00 – 17.00     
Prezence účastníků v Rytířských sálech pardubického zámku

17.00 – 18.00    
Slavnostní zahájení v Rytířských sálech zámku
Uvítání hostů a slavnostní projevy hejtmana Pardubického kraje, představitelů města Pardubic, Asociace muzeí a galerií ČR, Českého výboru ICOM
Hudební vystoupení – Konzervatoř Pardubice

18.00 – 18. 45
Přednáškový sál muzea v budově č. p. 2
Představení vítězných projektů VII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2008
18.45 – 19.00
Závěrečné slovo a prohlášení Festivalu muzejních nocí 2009 za zahájený

Program pro veřejnost a pro hosty Národního zahájení

od 20.00 do 24.00 hod.
Volná prohlídka expozic a výstav muzea na zámku, zpřístupněna zámecká věž
Poznávací soutěž návštěvníků o ceny

20.00 – 21.00 hod.
přednáškový sál zámku
Beseda s PhDr. Františkem Šebkem, ředitelem Východočeského muzea v Pardubicích – „Co chcete vědět z historie Pardubic“

21.00 – 22.00 hod.
malé nádvoří zámku
K poslechu hraje Blue Star Václava Marka

22.00 – 23.00 hod.
Vystoupení šermířského divadla Zubři

Programy ostatních muzeí v Pardubicích
Východočeská galerie v Pardubicích – celodenní program „ALMA MATER / životodárná matka“,
viz http://www.vcg.cz

Železniční muzeum v Rosicích n. L. – expozice otevřena 20.00 – 24.00 hod.

Dopravní podnik města Pardubic
cca 19.30 až cca 24.00 hod.
Nostalgické jízdy historických trolejbusů městem, jízdné zdarma

nahoru