Logo VII. ročníku Festivalu muzejních nocí


Logo ve variantě dle vašeho výběru může být uvedeno v doprovodných propagačních materiálech k akci zařazené do Festivalu muzejních nocí 2011, vždy ale s uvedením věty: „Festival muzejních nocí 2011 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky s podporou Ministerstva kultury ČR. Další festivalové akce naleznete na http://www.muzejninoc.cz.“ Logo festivalu včetně textu by mělo zabírat minimálně 5% materiálu. 


Logo festivalu (FMN) ke stažení v různých grafických formátech:

Logo FMN 2011 logotyp (formát PDF)


Logo FMN 2011 základní (formát JPEG)

Logo FMN 2011 inverzní (formát JPEG)
 

Logo FMN 2011 základní (formát PNG)

Logo FMN 2011 inverzní (formát PNG)


Logo FMN 2011 základní křivky 
(formát PDF)

Logo FMN 2011 inverzní křivky (formát PDF)
 

Plakát festivalu (pro účastníky Festivalu muzejních nocí k dispozici ke stažení a k použití pro vlastní propagaci):

Plakát Festivalu muzejních nocí (formát JPEG)


Dále prosíme o případné uvedení loga AMG:  

Logo AMG (formát JPEG)

Logo AMG (formát TIF)

nahoru