Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2011

Asociace muzeí a galerií České republiky
Plzeňský kraj

Asociace krajů České republiky
Město Plzeň

za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Plzeňského kraje

Vás srdečně zvou

při příležitosti Mezinárodního dne muzeí na

Národní zahájení VII. ročníku Festivalu muzejních nocí 2011

v pátek 20. května 2010 od 18.00 hodin

v konferenčním sále Západočeského muzea v Plzni

Těšíme se na setkání s Vámi ! 

Akce se uskuteční pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance a primátora Statutárního města Plzně Martina Baxy.

Partnerem národního zahájení je a záštitu VII. ročníku poskytla Asociace krajů ČR.

Mediálním partnerem akce jsou Literární noviny.

Národního zahájení Festivalu muzejních nocí se zúčastní zástupci Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí a galerií ČR, Českého výboru ICOM, krajů a krajských úřadů a další hosté z celé České republiky včetně zástupců členských institucí Asociace muzeí a galerií ČR, zejména těch, kteří předchozího dne převzali v Pantheonu Národního muzea Ceny Gloria musaealis. Toto slavnostní zahájení je pro ně příjemnou příležitostí prezentovat výsledky své práce a také prostorem pro setkání a vzájemný dialog s dalšími kolegy i se širokou laickou veřejností, pro níž jsou aktivity sbírkotvorných institucí – muzeí a galerií – určeny především.

Na slavnostní Národní zahájení festivalu naváže Plzeňská muzejní noc ! 

Program Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2011

Oficiální zahájení v konferenčním sále Západočeského muzea v Plzni
17:00 – 18:00  prezence účastníků
18:00 – 18:45  slavnostní zahájení VII. ročníku Festivalu muzejních nocí 2011 v přednáškovém sále muzea
18:45 – 19:15  prezentace vítězů IX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
19:15 – 20:00  raut v prostorách muzea
20:00 začátek Plzeňské muzejní noci

V rámci Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2011 budou zdarma návštěvníkům zpřístupněny:
Západočeské muzeum v Plzni
Západočeská galerie v Plzni
Pivovarské muzeum v Plzni
Plzeňské historické podzemí
 

Program v Západočeském muzeu v Plzni _plakát   (formát PDF)

Program v Západočeském muzeu v Plzni _transparent   (formát PDF)

Program Plzeňské muzejní noci_plakát   (formát PDF)

Program Plzeňské muzejní noci_transparent   (formát PDF)

Nabídka ubytování pro hosty Národního zahájení Festivalu muzejních nocí v Plzni   (formát PDF)

nahoru