VII. ročník Festivalu muzejních nocí 2011

20. května – 11. června 2011


Kontaktní osobou pro Festival muzejních nocí je výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, BBus (Hons) (amg@cz-museums.cz).

Možnosti přihlášení:

nahoru