Logo VIII. ročníku Festivalu muzejních nocí

Logo ve variantě dle vašeho výběru může být uvedeno v doprovodných propagačních materiálech k akci zařazené do Festivalu muzejních nocí 2012, vždy ale s uvedením věty: „Festival muzejních nocí 2012 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky s podporou Ministerstva kultury ČR. Další festivalové akce naleznete na http://www.muzejninoc.cz.“ Logo festivalu včetně textu by mělo zabírat minimálně 5% materiálu.


Logo festivalu (FMN) ke stažení v různých grafických formátech:

Logo FMN 2012 logotyp - manuál (formát PDF)


Logo FMN 2012 základní (formát JPEG)

Logo FMN 2012 inverzní (formát JPEG)
 

Logo FMN 2012 základní (formát PNG)

Logo FMN 2012 inverzní (formát PNG)


Logo FMN 2012 základní křivky (formát PDF)

Logo FMN 2012 inverzní křivky (formát PDF)

 

Plakát k Národnímu zahájení Festivalu muzejních nocí:

Plakát (formát PDF)

 

Dále prosíme o případné uvedení loga AMG: 

Logo AMG (formát JPEG)

Logo AMG (formát TIF)

 

nahoru