Festival muzejních nocí 2012

V roce 2004 se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Akce tohoto typu jsou v zahraničí již řadu let obvyklé a mezi návštěvníky velice oblíbené – jde o jednoduchý princip, kdy muzea a galerie ve spolupráci s dalšími institucemi v daném městě zůstanou otevřeny do pozdních nočních hodin a nabídnou svým návštěvníkům něco, co není v jejich denním programu běžné. Volným vstupem počínaje a speciálními programy konče.

Koncerty, divadelní a taneční představení, performance, ukázky řemesel, ochutnávky dobových jídel, soutěže a kvízy pro děti i dospělé, přednášky, besedy s vystavujícími autory, komentované prohlídky v dobových kostýmech, prezentace běžně nevystavených exponátů... a mnohá další nezvyklá setkání nabízejí na přelomu května a června v netradiční noční dobu muzea a galerie napříč Českou republikou.

První Pražská muzejní noc se setkala s nebývalým ohlasem návštěvníků. Od roku 2005 pořádá Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem každoročně celorepublikový Festival muzejních nocí, který spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku muzejních nocí.

Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se k němu připojuje stále více měst a institucí. V rozmezí cca čtyř týdnů, na přelomu května a června, muzea v České republice na jednu noc zdarma otevírají návštěvníkům své výstavy a expozice v netradiční noční dobu s nabídkou množství rozličných pořadů. Festival muzejních nocí je ojedinělá akce – kulturní a společenský fenomén, který nemá v Evropě obdoby.

Od čtvrtého ročníku tato významná událost oficiálně začíná Národním zahájením festivalu, který se každý rok uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR a některým z krajů České republiky.

V roce 2012 vyhlásila Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem již osmý ročník Festivalu muzejních nocí 2012, který proběhne ve dnech 18. května – 9. června 2012.

Těšíme se na setkání s Vámi v ročníku 2012 !

Festial muzejních nocí v číslech

Ročník Počet účastnících se měst Počet účastnících se institucí
2005 73 100
2006 59 101
2007 87 120
2008 99 144
2009 118 173
2010 122 217
2011 141 250

 

nahoru