Logo XI. ročníku Festivalu muzejních nocí 2015

 

Logo ve variantě dle vašeho výběru by mělo být uvedeno v doprovodných propagačních materiálech k akci zařazené do Festivalu muzejních nocí 2015 vždy s uvedením věty:
Festival muzejních nocí 2015 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky s podporou Ministerstva kultury ČR.
Další festivalové akce naleznete na http://www.muzejninoc.cz.“

Logo festivalu včetně textu a loga AMG by mělo zabírat minimálně 5 % materiálu.
 

Logo festivalu (FMN) ke stažení v různých grafických formátech:

Logotyp (formát PDF)
 

Logo FMN (formát JPG)

Logo FMN (formát PNG)

Logo FMN (formát PDF)

Logo FMN inverzní (formát JPG)

Logo FMN inverzní (formát PNG)

Logo FMN inverzní (formát PDF)
 

Loga FMN 2015

 

Dále prosíme o uvedení loga AMG:

Logo AMG (formát JPEG)

Logo AMG (formát TIF)


Plakát k Národnímu zahájení (828 kB)

nahoru