Přihláška do XI. ročníku Festivalu muzejních nocí 2015

15. května až 13. června 2015


Kontaktní osobou pro Festival muzejních nocí je výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, BBus (Hons).

Možnosti přihlášení:

 
Uzávěrka přihlášek do Festivalu muzejních nocí 2015 byla 27. března 2015!

nahoru