Národní zahájení Festivalu muzejních nocí


Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG)
Asociace krajů České republiky
Jihočeský kraj

Statutární město České Budějovice
a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

za finanční podpory Ministerstva kultury

pátek 18. června 2021 od 14.00 hodin v Jihočeském muzeum v Českých Budějovicích

Národní zahájení XVII. ročníku Festivalu muzejních nocí 2021
 

 
 

TZ – Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2021  (116 kB)
TZ – Festival muzejních nocí 2021  (173 kB)

Plakát Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2021 
 (1 609 kB)


14.00  Slavnostní zahájení XVII. ročníku Festivalu muzejních nocí
(vstup pouze pro zvané hosty / moderátor akce Miroslav Mareš):

  • 14.00–14.10 Jihočeská filharmonie / W. A. Mozart: Divertimento D dur
  • 14.10–14.40 Přivítání hostů zástupci Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), Českého výboru ICOM, z. s., Ministerstva kultury, Asociace krajů ČR, Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice
  • 14.40–14.50 Soubor historických tanců Campanello
  • 14.50–15.20 Prezentace oceněných projektů XIX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
  • 15.25–15.30 Jihočeská filharmonie / W. A. Mozart: Divertimento F dur
  • 15.30–17.30 Pohoštění / Individuální prohlídka stálé archeologické, přírodovědné a národopisné expozice Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
  • 16.00 a 16.30 Komentované prohlídky výstavy „Co přinesla dálnice – Archeologické výzkumy v trase dálnice D3 v jižních Čechách a S10 v Horním Rakousku“
  • 17.30 Odjezd autobusu od hlavní budovy Jihočeského muzea v Českých Budějovicích do Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou
  • 18.15–19.30 Komentované prohlídky výstavy „Malevič – Rodčenko – Kandinskij a ruská avantgarda“ a doprovodný program „Dotek Maleviče“ v Alšově jihočeské galerii
  • 17.30–20.00 Pohoštění v knihovně Jihočeského muzea v Českých Budějovicích


„Co přinesla dálnice – archeologické výzkumy v trase dálnice D3 v jižních Čechách a S10 v Horním Rakousku“

Výstavní projekt, který je spolufinancován EU v rámci programu INTERREG V-A Rakousko–ČR, přibližuje výsledky mnohaletých archeologických výzkumů v trase dálnice D3 na Táborsku, Českobudějovicku a Českokrumlovsku a v trase navazující dálnice S10 v oblasti Mühlviertelu v Horním Rakousku. Instalace představuje jak metodiku práce rakouských a jihočeských archeologů a jejich spolupracovníků v terénu i v laboratořích, tak i výběr nálezů z nejvýznamnějších zkoumaných lokalit (např. mohylová pohřebiště v Plavu či Unterweitersdorfu, pravěká a raně středověká sídliště u Smolína, Žíšova, Horusic, Borku nebo Starých Hodějovic, tzv. Eliášova štola u Úsilného či památky po koněspřežní dráze na obou stranách hranice).

„Malevič – Rodčenko – Kandinskij a ruská avantgarda“
Unikátní kolekce z Muzea výtvarného umění v Jekatěrinburgu byla budována za účelem mapovat avantgardní tendence v Rusku v letech 1910–1920. Výstava je proto i dnes představena především jako zajímavý kulturně-historický celek. V souboru 42 sbírkových předmětů, z nichž je v AJG prezentováno 36 děl, je čitelné několik stylových východisek, které ruským uměním tehdy rezonovaly – fauvismus, kubismus, kubofuturismus, neoprimitivismus, rayonismus, suprematismus a konstruktivismus. Doprovodný program „Dotek Maleviče“ zahrnuje scénický tanec na téma ruského avantgardního umění (vystoupí Vojtěch Brož a žáci ZUŠ Vodňany).

Z důvodu omezené kapacity komentovaných prohlídek prosíme o vyplnění dotazníku ZDE.

Možnosti ubytování v Českých Budějovicích  (99 kB)


Pořadatelé a partneři Národního zahájení festivalu: Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. (AMG), Asociace krajů ČR, Ministerstvo kultury, Jihočeský kraj, Statutární město České Budějovice, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby a primátora Statutárního města Jihočeské Budějovice Ing. Jiřího SvobodyZáštitu XVII. ročníku festivalu i Národnímu zahájení poskytla také Asociace krajů ČRFestival muzejních nocí 2021 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury. 

 

Po ukončení programu Národního zahájení XVII. ročníku Festivalu muzejní nocí bude následovat Budějovická muzejní noc.

Program Budějovické muzejní noci

Pátek 18. června 2020

 

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích / 18.00–22.00 hodin

Zahájení Muzejní noci proběhne v 18.00 hodin před hlavním vchodem do budovy Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Show odstartují kejklíři a akrobati (Bude cirkus, Chůdadlo) a následovat budou ukázky dělostřelby (Batalion France Jabůrka aneb Artilerie do kapsy). Venkovní prostranství nabídne hry pro děti nebo výrobu dřevěných a cínových vojáčků a hraček. V přednáškovém sále v přízemí si návštěvníci mohou pořídit snímek na památku v oblíbeném fotokoutku nebo vyrobit odznak (placku). Edukační sály zaujmou hlavně rodiny s dětmi: Zahrát si zde mohou stolnía deskové hry nebo se zapojit do tvořivých dílen. Barokní sál v prvním patře nabídne akrobacii a žonglování (Bude cirkus, Chůdadlo). Následovat bude divadelní pohádka „Princ Jaromil” v režii Divadla Studna. Budou připravenyi komentované prohlídky výstavy „Co přinesla dálnice: Archeologické výzkumy v trase dálnice D3 v jižních Čechách a S10 v Horním Rakousku“ (18.30–19.00 a 19.15–19.45 hodin). Ostatní expozice a výstavy budou volně přístupné. Návštěvníci se mohou těšit i na živou hudbu. Na terase muzea vystoupí swingová kapela Jazzika a na venkovním pódiu u KD Slavie folková skupina Bonsai č. 3 či středověká kapela Dei Gratia. Muzejní noc zakončí ohňová show (Chůdadlo). Možné bude i zakoupit si občerstvení (před hlavním vchodem a v Kavárně Matice na druhé terase muzea). 


Hvězdárna a planetárium České Budějovice / 16.00–22.00 hodin

Hvězdná obloha a kouzla digitální projekce / Scenérie z vesmíru s hudebním doprovodem – program v rámci Muzejní noci začíná každou celou hodinu a trvá cca 45 minut. Vstup do planetária je možný pouze před začátkem projekce. Návštěva planetária je vhodná pro děti od 5 let, program (bez komentáře) bude koncipovaný spíše pro dospělejší diváky.


Alšova jihočeská galerie – Wortnerův dům / 16.00–20.00 hodin

Galerijní noc „Na osamělé planetě“ – symbolika, poetika a fantastika. K výstavám „Severní vítr je krutý“ a „Ozvěny“ budou připraveny výtvarné dílny, komentovaná prohlídka a doprovodný program. Přijďte okusit tajemno a fantazii malíře Jaroslava Valečky a jeho inspirací. V 16.30 hodin provede výstavou „Ozvěny“ kurátor David Kubec. Od 16.00 do 18.45 hodin proběhne pod vedením lektorek AJG výtvarný workshop s názvem „Znáte kopírák?“ Dílem náhody i promyšlené kompozice vzniknou kontrastní tisky. V 19.00 hodin se uskuteční představení „Malý princ“ v podání Divadla já to jsem.


Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích / 16.00–22.00 hodin

„Dotkněte se historie“ – návštěvníci budou mít ojedinělou příležitost spatřit některé ze vzácných tisků, které knihovna uchovává ve svých historických fondech ve Zlaté Koruně (např. The birds of America, Korán, Codex Atlanticus Leonarda da Vinci, Mapa kraje Bechyňského z roku 1773, Praxis pietatis).


Jihočeská filharmonie a Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini) / 17.00–21.00 hodin

Návštěvníky čekají komentované prohlídky kláštera, včetně prozkoumání kostelních varhan (v 17.00 hodin) a kostela Panny Marie Růžencové při svíčkách (ve 21.00 hodin). V 18.00 a 19.30 hodin zazní komorní hudba napříč staletími v podání kvarteta Jihočeské filharmonie (45 minut).


Statutární město České Budějovice

Umění ve městě / červen–září 2021

CITY – téma města jako živého organismu, rostoucího z potřeb komunikačních, rezidentních, obchodních a depozitních. Festival „Umění ve městě“ je výstavní projekt ve veřejném prostoru Českých Budějovic a dalších měst a obcí Jihočeského kraje. V rámci Muzejní noci bude možné navštívit i tato kulturní místa: Rabenštejnská věž, Galerie R2020, ateliéry, grafickou, keramickou a kožedělnou dílnu, Ateliér 3D tisku a jiné.

Náměstí Přemysla Otakara II. – veřejný prostor u Samsonovy kašny / 18.00 hodin

Vernisáž výstavy „Milan Binder: Když století městem proletí – Voda v krajině jižních Čech“. Voda jako živel a životodárná tekutina provází člověka od nepaměti. Naučili jsme se ji spoutat a využít, ale jen částečně. Instalace ukáže, jakých pestrých podob nabývá vztah lidí a vody.

Dům umění České Budějovice – Galerie moderního umění a architektury / 16.00–22.00 hodin

Výstava „Petr Stolín: Architekt“. Se svým bratrem sochařem Janem Stolínem jsou výraznými tvůrčími osobnostmi severu. Pro českobudějovický Dům umění připravili prostorový projekt sestávající z video instalací, kterými přibližují nejen svoji tvorbu, ale i způsob uvažování a přístup k architektuře jako takové.

Polygonální bašta / 16.00–21.00 hodin

Objekt je součástí památkově chráněného městského opevnění. Bašta pochází asi z roku 1556, horní nástavba je ze 16. století, krovy jsou renesanční. Ve druhém patře budovy se dochovaly původní klíčové střílny. Od roku 1995 zde působí Galerie Pod kamennou žábou.

Světový svátek hudby v Českých Budějovicích – veřejná prostranství města / 18.–21. června 2021

 

Změna programu vyhrazena.

 

Více na www.muzejninoc.cz / www.muzeumcb.cz / www.kraj-jihocesky.czwww.budejce.cz /

 

nahoru