Národní zahájení Festivalu muzejních nocí

 

Národní zahájení 18. ročníku Festivalu muzejních nocí proběhne v pátek 20. května 2022 od 14.00 hodin v Českém Těšíně.


Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG)
Asociace krajů České republiky
Moravskoslezský kraj

Město Český Těšín
a Muzeum Těšínska

za finanční podpory Ministerstva kultury

20. května 2022 od 14.00 hodin v prostorách Kulturního a společenského střediska „Střelnice“

u příležitosti Mezinárodního dne muzeí

Národní zahájení 18. ročníku Festivalu muzejních nocí
 

 
 

Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2022
Festival muzejních nocí 2022
Plakát Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2022 


14.00  Slavnostní zahájení 18. ročníku Festivalu muzejních nocí
(vstup pouze pro zvané hosty / moderátor akce Radek Erben):

 • 13.00–14.00 Prezence účastníků / Občerstvení
 • 14.00–14.15 Dětský folklorní soubor Slezanek
 • 14.15–14.45 Přivítání hostů zástupci Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Ministerstva kultury, Asociace krajů České republiky, Moravskoslezského kraje, města Český Těšín a Muzea Těšínska
 • 14.45–15.00 Folkorní soubor Slezan
 • 15.00–15.30 Prezentace oceněných projektů v rámci 20. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
 • 15.30–15.45 Horalský tanec ověnžok (zapsaný na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje)
 • 15.45–17.30 Občerstvení / Videoprojekce o rekonstrukci Historické budovy Muzea Těšínska a vzniku expozice Příběh Těšínského Slezska / Prohlídka výstavy „Obrazy: Kristýna Krutilová“
 • od 16.00 Individuální prohlídka Historické budovy Muzea Těšínska a expozice Příběh Těšínského Slezska / Individuální prohlídka výstavy „Říční krajina Těšínska a její proměny“
 • 16.45 Komentovaná prohlídka výstavy „Říční krajina Těšínska a její proměny“
 • 17.00 a 17.15 Komentované prohlídky expozice Příběh Těšínského Slezska („Expozice ve 45 minutách“)
 • 18.00 Zahájení Těšínské muzejní noci

V rámci bohatého programu si budete moci prohlédnout zrekonstruovanou Historickou budovu Muzea Těšínska s novou stálou expozicí Příběh Těšínského Slezska, která v 19. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis obdržela II. místo v kategorii Muzejní počin roku 2020. Hosté slavnostního zahájení festivalu zhlédnou během připravované Těšínské muzejní noci také další zajímavé výstavy a jiné aktivity, a to na české i polské straně řeky Olše. Pobyt v Českém Těšíně si můžete ještě prodloužit, neboť ve dnech 21.–22. května 2022 se v Archeoparku Chotěbuzi-Podoboře bude konat akce typu living history nazvaná Na Jantarové stezce.


Možnosti ubytován
í v Českém Těšíně a okolí
 


Pořadatelé a partneři Národního zahájení 18. ročníku Festivalu muzejních nocí: Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Asociace krajů České republiky, Ministerstvo kultury, Moravskoslezský kraj, město Český Těšín, Muzeum Těšínska. Akce se koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., a starostky města Český Těšín Mgr. Gabriely Hřebačkové. Záštitu 18. ročníku festivalu i Národnímu zahájení poskytla také Asociace krajů České republikyFestival muzejních nocí 2022 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury. 

 

Po ukončení programu Národního zahájení 18. ročníku Festivalu muzejní nocí bude následovat Těšínská muzejní noc.

Program Těšínské muzejní noci

Pátek 20. května 2022

Český Těšín

Historická budova Muzea Těšínska / 18.00–24.00 hodin
Muzejní noc bude zahájena v 18.00 hodin před hlavním vchodem do Historické budovy Muzea Těšínska zdravicí zástupce organizace a symbolickým výstřelem z repliky historického děla, poté vystoupí Folklorní soubor Slezan. Celá budova i dvůr se budou hemžit řemeslníky a živnostníky provozující svůj um v 17.–19. století. Tradiční řemesla, zvyky a obyčeje spojené se salašnickým hospodařením představí Spolek Koliba. Užitkovou keramiku volně točenou z ruky předvede Ivona Davidová, jejíž motivy jsou inspirovány slezskou přírodou a zvyklostmi zdejších horalů a navazují na bohatou hrnčířskou tradici v Jablunkově, nejvýchodnějším městě naší republiky. Pokračovatel čtvrté generace drátenického řemesla v rodině Hozáků Róbert Hozák návštěvníky zasvětí do unikátní technologie založené na ručním tvarování, vázání a splétání kovových vláken bez svařování či pájení. Nebude chybět ani prezentace řezbářského řemesla v podání Klementa Brokeše či ukázka zdobení tradičních perníčků (U perníkářky). Ručně malovanou keramiku ve stylu majoliky 16. a 17. století vystaví Helena Pecháčková (The Pottery Paintress Wandering Shop). O šití dokonalých replik historických oděvů z období raného novověku pohovoří Łomnicki – Krawiectwo Historyczne, který s sebou přiveze celou svoji dílnu. Doplní jej Jan a Adam Ledwońovi (Warsztat po Dziadku), švec a tobolečník/rukavičník, zabývající se ručním šitím z kůže. Michal Szymański (Pracownia alchemika) představí rekonstrukci první lékárny a alchymistické dílny ve střední Evropě. Studio Bez Kliky ukáže tiskařské řemeslo v jeho nejčernější formě. V programu nesmějí chybět ani obuvník Slawek Rokita, který návštěvníky zasvětí do tajů šití koletů (pánské kaftany ze 17.–18. století), nebo zbrojíř či švadlena ze Stowarzyszenie Kondotier. Pomyslnou řemeslnou uličku uzavře flétnař a ponocný (U člověka). Součástí programu Muzejní noci budou i komentované prohlídky expozice Příběh Těšínského Slezska a individuální návštěva výstavy „Říční krajina Těšínska a její proměny“, možnost prozkoumání Muzejní knihovny a studovny Silesia, včetně běžně nepřístupného depozitáře v podzemí, vystoupení Folklorního souboru Slezan a žáků ZUŠ Pavla Kalety či poslech všech osmi písní orchestrionu Dalibor. Budou se také razit mince těšínského knížete Adama Václava a na památku si mohou návštěvníci odnést tematickou fotografii pořízenou ve fotobudce.

Městská knihovna Český Těšín / 18.00–22.00 hodin
Návštěvníci se mohou zúčastnit netradiční večerní prohlídky knihovny.

Kavárna a Čítárna Avion / 18.00–22.00 hodin
Zažijte jedinečnou atmosféru prvorepublikové kavárny Avion a k šálku lahodné kávy nebo k džbánku voňavého čaje si dejte chutný zákusek. Od 19.00 do 21.00 hodin zde proběhne koncert kapely Czymuni.

Turistické informační centrum MOST / 18.00–22.00 hodin
Informujte se o aktuálním dění na obou stranách řeky Olše.

Těšínské divadlo / 18.00–22.00 hodin
Otevřena bude divadelní kavárna a pro návštěvníky jsou připraveny i další aktivity: fotokoutek s kostýmy a rekvizitami, malování na obličej, setkání s řezbářem loutek, ukázky modelů jevištních návrhů. Komentované prohlídky budou probíhat každých 15 minut (šatny, zákulisí, jeviště, sklad kulis, dílny, kostýmy, paruky). Délka je cca 30 minut, k dispozici bude český i polský průvodce.

Radnice města Český Těšín / 18.00–22.00 hodin
Dominantou náměstí ČSA je budova radnice, postavená v letech 1928–1929 firmou Eugena Fuldy. Pozemek darovala městu Jana Tetlová, jejíž chalupa stála uprostřed nového náměstí ještě v roce 1932. Půdorys domu z roku 1830 je zde dodnes vyznačen. Prohlídku interiéru radnice uvede historička Lenka Nováková.

Náměstí ČSA
Panelová výstava „Muzeum jde do ulic Moravskoslezského kraje“ připravená ke 150. výročí ostravského muzejnictví.

Kostel Na Nivách / 18.00–21.00 hodin

Muzeum Slezské diakonie / 18.00–24.00 hodin
Komentované prohlídky se uskuteční každou celou hodinu (poslední ve 23.00 hodin).

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova / 19.00 hodin
Pro zájemce je připravena přednáška historika Davida Pindura na téma „Světec z Těšína: Melichar Grodecký“.

Zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů / 18.00–21.00 hodin
Komentované prohlídky hasičské zbrojnice, výjezdových vozů a další techniky. Děti si mohou vyzkoušet hašení vodou.

Původní budova Prochaskovy tiskárny / 18.00–20.00 hodin
Nejstarším nositelem tiskařské tradice v Českém Těšíně je Těšínská tiskárna, v minulosti známá jako Prochaskova tiskárna. Dnes je součástí Finidru, jednoho z největších výrobců knih ve střední Evropě. Nenechte si ujít příležitost nahlédnout do míst, kde vznikají knihy. V objektu budou probíhat komentované prohlídky.

Cieszyn

Muzeum Protestantyzmu w Kościele Jezusowym / 19.00–24.00 hodin
Prezentace ex libris Jiřího Třanovského a jedinečné tvorby J. A. Komenského připravená k 430. výročí narození obou těchto osobností. V 19.15, 20.00, 21.00 a ve 22.00 hodin zazní hra na varhany (Joanna Lazar-Chmielowska / Wojciech Wantulok).

Muzeum Śląska Cieszyńskiego / 19.00–24.00 hodin
V 19.00 hodin bude zahájena 13. Těšínská muzejní noc dělovou salvou Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego. Další salvy jsou v Parku Pokoju připraveny ve 20.00, 21.00 a 22.00 hodin. Od 19.15 hodin bude možné prohlédnout si stálou expozici Na skrzyżowaniu dziejów i kultur (Na křižovatce dějin a kultur), modely Józefa Piłsudského a arcivévody Evžena navržené Janem Raszkou nebo nádraží z LEGA. V Larischově paláci zazní starodávná hudba. Ve 20.15, 21.15, 22.15 a 23.15 hodin proběhnou v Egyptském sále ukázky „Tajemství Orlątka“. V Galerii Wystaw Czasowych je připravena výstava „Wałka 1942: Współczesność i pamięć“ (Válka 1942: Současnost a paměť). V Římském sále je možné zhlédnout výstavu „Plebiscyt 1920“ (Plebiscit 1920), připravenou ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě.

Wielkomorawska Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Leszy“ / 19.30–21.00 hodin
Ukázky středověkého kovářství a setkání se slovanskými obchodníky s otroky.

Muzeum 4 Pułku Strzelców Podhalańskich / 19.00–24.00 hodin
Stálá expozice pro zájemce o novodobou historii. Ve 20.00 hodin je připravena přednáška Wojciecha Jasioka s názvem „Broń czarnoprochowa od Powstania Kościuszkowskiego do Powstania Styczniowego“ (Palné zbraně od Kościuszkova po Lednové povstání). Ve 21.00 hodin se uskuteční výklad s ukázkami ze sbírek Jarosłava Maliny na téma „Bagnety Wojska Polskiego 1914–1939“ (Bajonety polské armády 1914–1939).

Izba Cieszyńskich Mistrzów / 19.00–24.00 hodin
Ukázky mistrů starých řemesel.

Książnica Cieszyńska / 19.00–24.00 hodin
Pro návštěvníky je připravena „Noc s knězem Leopoldem Janem Šeršníkem“. Kromě prohlídky knihovny budou na programu: představení miniaturní modlitební knížky těšínské kněžny Alžběty Lukrécie a dalších předmětů z knihovních fondů, multimediální projekce, historická soutěž o ceny, aktivity a hry pro děti, prezentace nakladatelství Książnicy Cieszyńskiej. V 19.30 a ve 21.00 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy s názvem „Białe kruki z biblioteki ks. Leopolda Jana Szersznika“ (Unikátní knižní tisky z knihovny kněze Leopolda Jana Šeršníka). Ve 20.00 a 22.00 hodin proběhnou ukázky konzervace knih.

Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie / 19.00–24.00 hodin
V rámci Těšínské muzejní noci si bude možné prohlédnout výstavy „Był sobie dokument…“ (Byl jednou jeden dokument…) a „Rzuć wszystko, jedź w góry“ (Zanech všeho, jeď na hory). Připravena je také multimediální projekce na téma „Podróże dalekie i bliskie utrwalone na dawnych fotografiach i pocztówkach“ (Výpravy dlouhé i krátké zachycené na starých fotografiích a pohlednicích). Pro návštěvníky archivního skladu bude k dispozici dětský koutek.

Zamek Cieszyn / 19.00–24.00 hodin
V 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 a v 19.00 hodin proběhnou procházky po okolí Hradního vrchu (sraz účastníků u pomníku Jana Kubisze, skupina do max. 10 osob). Na nádvoří se v rozmezí 18.00–21.00 hodin uskuteční workshopy Spółdzielnia Socjalna OFKA i ASK UŚ Cieszyn na téma „Magický Ekopapír“. Od 19.00 hodin jsou připraveny ukázky historické rekonstrukce Na Holasickém hradišti. V budově A se budou od 19.00 hodin konat komentované prohlídky výstavy „Graduation Projects 2022“. Zpřístupněna bude též Piastovská věž a hradní kaple sv. Mikuláše a sv. Václava. V budově B na návštěvníky čekají „Světelná komnata“ (selfie art room) a výtvarné díly (tvorba vlastních iniciál). Mezi 21.00 a 22.00 hodinou se uskuteční přednáška Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Gołęszyce s názvem „Rekonstrukce v historii / Historie v rekonstrukci“. Od 22.00 do 24.00 hodin proběhne vycházka „Tajemství Hradního vrchu pod rouškou noci“ (sraz účastníků před PIT Zamek Cieszyn).

Konwent Zakonu Bonifratrów w Cieszynie / 20.00–23.00 hodin
Ve 20.00, 21.00, 22.00 a ve 23.00 hodin proběhnou komentované prohlídky archivu a knihovny (skupiny do max. 15 osob, sraz před kostelem, nutné roušky či respirátory).

Muzeum Sióstr Boromeuszek / 18.00–20.00 hodin
V 18.00, 19.00 a ve 20.00 hodin se uskuteční komentované prohlídky Kaple sv. Rodiny a Muzea sester boromejek (skupiny do max. 30 osob).

Teatr im. Adama Mickiewicza / 19.00–21.00 hodin
V 19.00 a 21.00 hodin budou připraveny komentované prohlídky divadla (historie objektu, prezentace mechanických jevištních zařízení a protipožární ochrany, skupiny do max. 50 osob).

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego / 19.00–24.00 hodin
V 19.00, 20.00 a 21.00 hodin se v Muzeu Drukarstwa uskuteční přehlídky studentské dramaticko-pedagogické experimentální tvorby na téma „3x Dorman“, Kaczka i Hamlet“, „Młynek do kawy“, „Konik“. Od 19.00 do 24.00 hodin bude v Parku Pokoju u Muzea Śląska Cieszyńskiego probíhat umělecko-animační workshop s názvem „Noc animátorské kreativity“.

Urząd Miejski / 19.00–24.00 hodin
V 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00 a ve 24.00 hodin se budou na radnici konat komentované prohlídky zasedací místnosti.

Koło Przewodników PTTK w Cieszynie / 19.00 hodin
Vycházka s průvodcem na téma „Řemesla a průmysl na obou stranách řeky Olše“ (sraz u pomníku těšínské Niké, náměstí sv. Melichara Grodeckého).

Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy“ / 12.00–22.00 hodin
Zájemci si mohou prohlédnout výstavy „Fauna i zmora“ (Fauna a zhouba) v Miejské Galerii Sztuki Współczesnej a „Między Wschodem a Zachodem“ (Mezi Východem a Západem) v Galerii Ceglana. Od 18.00 do 22.00 hodin se uskuteční „Noc v Centru Folkloru Těšínského Slezska“ (prohlídka expozice, workshopy, lidová hudba), „Noc Otevřených Ateliérů“ (výtvarné dílny se studenty Niepublicznego Liceum Sztuk Plastycznych w Cieszynie v konferenčním sále COK). Od 19.00 hodin proběhne filmová projekce „Návštěva soudruha Gierka v Cieszynie“ (kapacita sálu max. 150 osob).

Biblioteka Miejska w Cieszynie / 18.00–23.00 hodin
Od 18.00 do 20.00 hodin se uskuteční burza přečtených knih pro děti. Do 23.00 hodin bude probíhat burza použitých knih. Připraveny jsou také dílničky pro děti s názvem „Výrobna (při) soumraku“.

ZHP Hufiec Ziemi Cieszyńskiej / 19.00–1.00 hodin
Možnost prohlédnout si stálou expozici tradiční jizby a aktuální výstavy „90-lecie tragedii w Cierlicku“ (90. výročí tragédie v Těrlicku), „95 lat hymnu Polskiego“ (95. výročí polské hymny), „Instruktorzy, którzy odeszli na wieczną wartę“ (Instruktoři, kteří odešli na věčnou stráž).

Browar Zamkowy Cieszyn / 19.00– 24.00 hodin
Pro návštěvníky je připravena prohlídka pivovaru (varna, sklepy, ledový tunel, historie pivovarnictví).

Muzeum Drukarstwa / 19.00–24.00 hodin
Je možné navštívit muzeum a galerii Przystanek Grafika.

Café Muzeum
Můžete si dát císařský dezert v historickém interiéru bývalé zámecké konírny.

 

Změna programu vyhrazena.

 

Více na www.muzejninoc.cz / www.muzeumct.cz / www.mks.czwww.tesin.cz 

 

nahoru