Festival muzejních nocí 2024

Ve dnech 17. května  15. června 2024 se uskuteční 20. ročník Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a dalšími subjekty.

Národní zahájení 20. ročníku Festivalu muzejních nocí proběhne v pátek 17. května 2024 od 14.00 hodin v Pardubicích.

Fenomén Muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.

V roce 2004 se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti spontánně vyústil ve vznik celorepublikového Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a dalšími subjekty. Festival spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku Muzejních nocí. Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se k němu připojuje obrovské množství měst i institucí. Festival se tak stal ojedinělou akcí a významným kulturním fenoménem, který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby.

Od čtvrtého ročníku začíná tato význačná událost oboru muzejnictví Národním zahájením, které se každoročně uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů České republiky a některým z krajů ČR.

Festival muzejních nocí navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně připadá na 18. května.

Přijďte tento svátek oslavit společně s muzejníky!

Festival muzejních nocí se koná s finanční podporou Ministerstva kultury.

 

21. ročník Festivalu muzejních nocí bude probíhat od 16. května do 14. června 2025

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 210 037
Mobil: +420 736 438 611
E-mail: amg@cz-museums.czkalendarium@cz-museums.cz

 

nahoru