Národní zahájení Festivalu muzejních nocí

 

Národní zahájení 20. ročníku Festivalu muzejních nocí se uskuteční v pátek 17. května 2024 od 14.00 hodin v prostorách Východočeského muzea v Pardubicích.


Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Asociace krajů České republiky
Pardubický kraj

Statutární město Pardubice
Gočárova galerie
Turistické informační centrum Pardubice

a Východočeské muzeum v Pardubicích

s finanční podporou Ministerstva kultury

17. května 2024 od 14.00 hodin v Pardubicích

u příležitosti Mezinárodního dne muzeí 

Národní zahájení 20. ročníku Festivalu muzejních nocí

 
 

Festival muzejních nocí 2024 
Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2024  
Program Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2024  
Plakát Národního zahájení Festivalu muzejních nocí 2024 
Program Pardubické muzejní noci 2024 


14.00  Národní zahájení 20. ročníku Festivalu muzejních nocí
(vstup pouze pro zvané hosty / moderátor akce Václav Žmolík):

  • 13.00–14.00 Prezence účastníků, občerstvení
  • 14.00–14.30 Přivítání hostů zástupci Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Ministerstva kultury, Asociace krajů ČR, Pardubického kraje, statutárního města Pardubic, Východočeského muzea v Pardubicích / Úvodní zdravice
  • 14.30–14.40 Kulturní vstup / Jan Sklenář a Jana Vychodilová / W. A. Mozart: Kouzelná flétna, árie Královny noci
  • 14.40–15.00 Ocenění významných osobností působících v oboru muzejnictví v Pardubickém kraji
  • 15.00–15.10 Kulturní vstup / Jan Sklenář a Jana Vychodiloá / Jiří Suchý & Jiří Šlitr: Kamarádi
  • 15.10–15.50 Prezentace kulturních institucí Pardubického kraje a statutárního města Pardubic
  • 15.50–16.00 Kulturní vstup / Jan Sklenář a Jana Vychodilová / Michal Horáček & Petr Hapka: Hladiny
  • 16.00–18.00 Společenské setkání VIP hostů, občerstvení
  • 17.00 Zahájení Pardubické muzejní noci se odehraje na zámeckých valech

V rámci bohatého programu proběhne i Prezentace oceněných projektů ve 22. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Bude možné prohlédnout si nové i zrekonstruované prostory Východočeského muzea v Pardubicích a Gočárovy galerie. Hosté slavnostního zahájení Festivalu muzejních nocí zhlédnou během připravované Pardubické muzejní noci zajímavé výstavy a jiné aktivity nejen místních muzeí a galerií, ale i dalších kulturních organizací.


Možnosti ubytování a parkování v Pardubicích
 


Pořadatelé a partneři Národního zahájení 20. ročníku Festivalu muzejních nocí:
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Ministerstvo kultury, Asociace krajů ČR, Pardubický kraj, Statutární město Pardubice, Východočeské muzeum v Pardubicích, Gočárova galerie, Turistické informační centrum Pardubice. 

Akce se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, Ph.D., náměstka hejtmana Pardubického kraje pro oblast investic a kultury Ing. Romana Línka, MBA, a primátora statutárního města Pardubice Bc. Jana Nadrchala

Záštitu 20. ročníku festivalu i Národnímu zahájení poskytla opět i Asociace krajů České republiky

Festival muzejních nocí 2024 pořádá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., s podporou Ministerstva kultury

 

Po ukončení programu Národního zahájení 20. ročníku Festivalu muzejní nocí bude následovat Pardubická muzejní noc.

Program Pardubické muzejní noci

Pátek 17. května 2024

Východočeské muzeum v Pardubicích / 17.00–00.00
Prohlídkový okruh Pernštejnská rezidence: Nejstarší renesance v Čechách, stálé expozice numismatiky, archeologie a skla, zámecká věž, výstavy „Zahraj si Pardubice“ a „Exit 91: Vykopávky“; 17.00 / 18.00 / 19.00 / 20.00 hodin –  komentované prohlídky výstav a stálých expozic s kurátory; 17.00 hodin – zahájení Pardubické muzejní noci na valech pardubického zámku; 17.00–20.00 hodin – dobrodružná hra pro děti „Pevnost: Tři věže“; 17.00 / 18.00 / 19.00 / 20.00 hodin – ukázka uložení sbírkových předmětů a práce s nimi, komentovaná prohlídka s kurátory a restaurátory (Depozitář Ohrazenice, Semtínská č. p. 157, nutná registrace na: rezervace@vcm.cz); 17.00 / 18.30 / 20.00 hodin – komentované vyjížďky historickým autobusem Škoda 706 RTO LUX – „Cesta k moderním Pardubicím“ (nutná registrace na: rezervace@vcm.cz); 18.00 hodin – „Jaká je příroda v opevnění?“ (exkurze s botaniky a zoology muzea – co na valech kvete, leze, létá); 18.00 hodin – koncert ZUŠ Pardubice-Polabiny v expozici S.K.L.E.M.; 19.00–20.00 hodin – koncert „Petr Hapka a jeho potměšilí hosté“ (nádvoří zámku); 20.30–21.30 hodin – historický podcast Martina Gromana a Michala Stehlíka „Přepište dějiny“ (nádvoří zámku). Více na https://www.vcm.cz.

Gočárova galerie Automatické mlýny / 17.00–00.00
Stálá expozice Transmise a výstava „Postprizma“; 17.00 hodin – komentovaná prohlídka stálé expozice (nutná registrace na: pokladna@gocarovagalerie.cz; délka prohlídky 45 minut); 18.00 / 19.00 / 20.00 hodin – komentované prohlídky budovy galerie (nutná registrace na: pokladna@gocarovagalerie.cz; délka prohlídky 45 minut); 17.00–20.00 hodin – výtvarný workshop „Cihla k cihle“ (edukační ateliéru, 5. NP); 17.00–20.00 hodin – dobrodružná hra pro děti „Pevnost: Tři věže“. Více na https://www.gocarovagalerie.cz

Gočárova galerie Dům U Jonáše / 17.00–00.00
Výstavy „Nový pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96: Interpretace (fenoménu) zátiší“ a „Dana Bartoníčková a Martin Žák: Waxed“; 17.00–20.00 hodin – výtvarný workshop „Světélkování“ (vzdělávací ateliér, 1. NP); 18.00 hodin – komentovaná prohlídka výstavy „Nový pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96 – Interpretace (fenoménu) zátiší“ (nutná registrace na: pokladna@gocarovagalerie.cz; délka prohlídky 45 minut). Více na https://www.gocarovagalerie.cz

Zelená brána / 17.00–00.00
Výstava historických fotografií „Proměny Zelené brány a okolí“; 17.00–20.00 hodin – dobrodružná hra pro děti „Pevnost: Tři věže“. Více na https://www.zelenabrana.eu.

Mázhaus / 17.00–00.00
Výstava česko-brazilského fotografa Bruna Mattea „Život a smrt“; výstava „Morana, čarodějnice a svět venkovské magie“ zejména pro menší návštěvníky. Více na https://www.mazhauspardubice.cz.

Museum Rosice nad Labem / 17.00–23.00
Vstup do budovy muzea, ostatní exponáty a část areálu dle aktuálních možností (vstupné dobrovolné). Jízdy historického trolejbusu 9Tr 353 a historického autobusu Karosa B731 (vozidla zastavují na všech zastávkách, vstupné dobrovolné do kasičky ve voze, jízdní řády na http://www.motoracek.cz). Více na http://www.pshzd.cz.

Dopravní podnik města Pardubic / 17.00–23.00
Po trasách, které přirozeně propojí místa konání Pardubické muzejní noci, budou návštěvníky rozvážet historická vozidla – například autobus Škoda 706 RTO z roku 1965, trolejbus Škoda 9TrHT28 z roku 1980 a Renault Citybus. Sestavený jízdní řád zajistí dopravu od 17.00 do 23.00 hodin. Trolejbusy pojedou v trase Zámeček – Náměstí Republiky – Zborovské náměstí – Dukla, náměstí – Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Zámeček. Autobusy budou nasazeny v trase Letiště – Dopravní podnik – Dukla, KD – Krematorium – Náměstí Republiky – Terminál Univerzita – Polabiny, točna – Rosice, nádraží. Autobusy i trolejbusy budou jezdit po 40 minutách (z centra města by přibližně každých 10 minut odjížděl nějaký spoj). Více na https://www.dpmp.cz.

Nadace Automatické mlýny / 17.00–00.00
Vstup do budovy Sila; posezení na střeše s vyhlídkou; promítání dokumentů z cyklu „Šumná města“ a krátkých videí dokumentujících rekonstrukci budovy (Multifunkční sál); 18.00 / 19.00 / 20.00 hodin – komentované prohlídky areálu (začátek u Turistického informačního centra Sila, vstupné 120 Kč). Více na https://www.automatickemlyny.eu.

Vzdělávací centrum SFÉRA / 17.00–00.00
„Nox longa“ – dílny, laboratoře, projekční systém Science on a Sphere, sférické hřiště. Více https://www.sferapardubice.eu.

GAMPA Galerie města Pardubic / 17.00–00.00
Výstava „CZ2: Vize pro Českou republiku“; 17.00–20.00 hodin – workshop pro děti a jejich rodiče „Světlonoc“; 21.30–22.00 hodin – „Cesta na Měsíc a Memento můry“ (projekce vědeckofantastického filmu s živým hudebním doprovodem. Více na https://www.otevrenakultura.cz.

Krajská knihovna v Pardubicích / 17.00–00.00
13.00–20.00 hodin – „Májový jarmark“; 18.00 / 21.00 hodin – komentované prohlídky prostor knihovny; výstavy o literárních osobnostech Pardubického kraje; promítání dokumentů o rekonstrukci Příhrádku a rodině Vokolkových (filmový salónek); workshop – vytváření veršovaných reklamních sloganů navazujících na tradici vokolkovské tiskárny (grafický ateliér); výstava kramářských tisků (ve věži); prezentace projektů studentů SŠ cestovního ruchu a grafického designu Pardubice (přízemí). Více na https://www.kkpce.cz.

Art Space NOV / 17.00–00.00
Výstava Dominika Langa (sklepení); 22.00–23.00 hodin – „Příšerná hostina“ (čtení příběhů z Pardubicka a Vysočiny). Více na https://www.artspacenov.cz.

Východočeské divadlo Pardubice
17.00 / 18.15 hodin – herecké workshopy pro děti 5–15 let (baletní sál, jeviště, délka 55 minut); 17.30 / 18.30 hodin – komentované prohlídky divadla (začátek u hlavního vchodu, délka 45 minut). Více na https://www.vcd.cz.

Institut Paměti národa Pardubice / 17.00–22.00
Interaktivní expozice Tichá hrdinství. Seznamte se s příběhy obyčejných lidí, kteří prožili 2. světovou válku; nově přibyly i příběhy z 50. let 20. století, jež vás přenesou do jáchymovských dolů či komunistického vězení. Více na https://www.institut.pametnaroda.cz.

Hvězdárna barona Artura Krause DDM ALFA Pardubice / 17.00–00.00
Pozorování oblohy z kopule a terasy observatoře; komentované pohledy na Měsíc a souhvězdí jarní oblohy (pouze za jasného počasí); workshop pro děti a jejich rodiče „Vytvořte si kus vlastního vesmíru“; výstava „Pardubický vesmír“ speciálně připravená u příležitosti Pardubické muzejní noci; projekce pořadů hvězdárny. Více na https://www.astropardubice.cz.

Krematorium / 17.00–21.00
Vstup do budovy krematoria (dotazy zodpoví zaměstnanci krematoria). Více na https://www.smp-pce.cz.

Galerie umění Univerzity Pardubice / 17.00–20.00
Výstava Zbyňka Sedleckého; 17.00 / 18.00 / 19.00 hodin – přednáška Tomáše Lahody na téma „Co s tím? Strategie a problematika restaurování současného umění“. Více na https://www.upce.cz/galerie-umeni.

Památník Zámeček / 17.00–00.00
17.00 / 18.00 / 18.30 / 19.00 / 19.30 / 20.00 / 20.30 / 21.00 / 22.00 / 23.00 hodin – komentované prohlídky stálé expozice; 17.00 / 18.00 / 19.00 / 20.00 hodin – komentované prohlídky venkovního prostoru pietního území (výklad bude doprovázen dobovými fotografiemi); drobné občerstvení inspirované protektorátními recepty. Více na https://www.zamecek-memorial.cz.

Zámeček Pardubičky Larischova vila / 17.00–00.00
17.00 / 18.30 / 20.00 / 21.30 hodin – komentované prohlídky formou živých obrazů z historie; dobová hudba a drobné občerstvení; prvorepublikové oblečení vítáno. Více na https://www.zamecekpardubice.cz.

Letecké muzeum Ing. Jana Kašpara / 17.00–00.00
Expozice věnovaná prvnímu českému aviatikovi a pardubickému rodákovi; historie letectví na Pardubicku; aktuální výstava modelů ukrajinského letectva s informacemi o pilotech, kteří létali na airshow v ČR. Více na https://www.muzeumletectvi.cz

Změna programu vyhrazena.

 

Více na www.muzejninoc.cz / www.pardubickamuzejninoc.cz

 

nahoru