Čestný výbor Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Čestný výbor soutěže sestává z významných osobností veřejného života a kultury a má minimálně 5 členů, které navrhují po vzájemné dohodě vyhlašovatelé a jmenuje ministr kultury ČR. Čestný výbor soutěže převezme záštitu nad soutěží po dobu jejího trvání. Čestný výbor má právo navrhnout vyhlašovatelům zvláštní ocenění jednoho ze soutěžních projektů.
 

Mgr. Martin Baxa
ministr kultury

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
ministr pro evropské záležitosti

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
architekt, pedagog

prof. JUDr. Vladimír Franz
hudební skladatel, výtvarník, pedagog

Ing. Jan Herget, Ph.D.
ředitel České centrály cestovního ruchu – agentury CzechTourism

prof. Jiří Hlaváč
klarinetista, hudební skladatel, pedagog, předseda Asociace hudebních umělců a vědců

PhDr. Jan Holovský, Ph.D.
vedoucí Samostatného oddělení muzeí Ministerstva kultury

Mgr. Irena Chovančíková
předsedkyně Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

Mgr. Vlastimil Ježek
předseda představenstva Obecního domu, a. s.

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
historik, pedagog

MgA. et Mgr. Ondřej Kepka
herec, scénárista, režisér, prezident Herecké asociace

JUDr. Pavel Kosatík
právník, spisovatel, literární historik a scénárista

Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly

Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.
náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví a příspěvkových organizací

Mgr. Gina Renotiére, Ph.D.
předsedkyně Českého výboru ICOM, z. s.

MgA. Hana Třeštíková
radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, výstavnictví a cestovního ruchu

František Uhlíř
kontrabasista, hudební skladatel, pedagog

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
historik, pedagog

Mgr. René Zavoral
generální ředitel Českého rozhlasu

Mgr. Václav Žmolík
redaktor, moderátor

 

nahoru