Čestný výbor Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Čestný výbor soutěže sestává z významných osobností veřejného života a kultury a má minimálně 4 členy, které jmenují vyhlašovatelé. Čestný výbor soutěže se zúčastní slavnostního aktu vyhlášení soutěže a jejích výsledků a po dobu trvání soutěže nad ní převezme záštitu. Čestný výbor má právo navrhnout vyhlašovatelům zvláštní ocenění jednomu ze soutěžních projektů.
 

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
rektor Masarykovy univerzity

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci

prof. JUDr. Vladimír Franz
skladatel, výtvarník, pedagog

prof. Jiří Hlaváč
klarinetista, skladatel, pedagog, předseda Asociace hudebních umělců a vědců

Mgr. Pavel Hlubuček
ředitel odboru muzeí Ministerstva kultury

Mgr. Irena Chovančíková
I. místopředsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.

PhDr. Jaromír Jermář
místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR

Mgr. Vlastimil Ježek
předseda představenstva a ředitel Obecního domu, a. s.

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
historik, pedagog Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě

JUDr. Pavel Kosatík
právník, spisovatel, literární historik a scénárista

Mgr. Martina Lehmannová
předsedkyně Českého výboru ICOM, z. s.

Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly

Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.
náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví

Jiří Padevět
ředitel Nakladatelství Academia

doc. Ing. Monika Palatková, Ph.D.
ředitelka České centrály cestovního ruchu – agentury CzechTourism

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
ministr kultury České republiky

ak. mal. Vladimír Suchánek
grafik, čestný předseda Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR

Ing. Bc. Milan Šimáček
kulturní publicista, herec

František Uhlíř
hudebník, skladatel, pedagog

Jan Wolf
radní pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch Hlavního města Prahy

Mgr. René Zavoral
generální ředitel Českého rozhlasu

Mgr. Václav Žmolík
redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

 

 

nahoru