Čestný výbor Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Čestný výbor soutěže sestává z významných osobností veřejného života a kultury a má minimálně 5 členů, které navrhují po vzájemné dohodě vyhlašovatelé a jmenuje ministr kultury ČR. Čestný výbor soutěže převezme záštitu nad soutěží po dobu jejího trvání. Čestný výbor má právo navrhnout vyhlašovatelům zvláštní ocenění jednoho ze soutěžních projektů.
 

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
muzikolog, pedagog

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
architekt, pedagog

prof. JUDr. Vladimír Franz
skladatel, výtvarník, pedagog

Ing. Jan Herget, Ph.D.
ředitel České centrály cestovního ruchu – agentury CzechTourism

prof. Jiří Hlaváč
klarinetista, skladatel, pedagog, předseda Asociace hudebních umělců a vědců

PhDr. Jan Holovský, Ph.D.
vedoucí Samostatného oddělení muzeí Ministerstva kultury

Mgr. Irena Chovančíková
předsedkyně Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

Mgr. Vlastimil Ježek
předseda představenstva Obecního domu, a. s.

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
historik, pedagog

MgA. et Mgr. Ondřej Kepka
herec, scénárista, režisér, prezident Herecké asociace

JUDr. Pavel Kosatík
právník, spisovatel, literární historik a scénárista

Hugo hrabě Mensdorff-Pouilly

Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D.
náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví

Jiří Padevět
spisovatel, ředitel Nakladatelství Academia

Mgr. Gina Renotiére, Ph.D.
předsedkyně Českého výboru ICOM, z. s.

MgA. Hana Třeštíková
radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu

František Uhlíř
hudebník, skladatel, pedagog

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
historik, pedagog

PhDr. Lubomír Zaorálek
ministr kultury České republiky

Mgr. René Zavoral
generální ředitel Českého rozhlasu

Mgr. Václav Žmolík
redaktor, moderátor

 

nahoru