Komise Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Komise soutěže se zabývá hodnocením přihlášených soutěžních projektů; ve své činnosti se řídí Soutěžním řádem a Jednacím řádem komise Národní soutěže muzeí Gloria musaealis; má 7 členů, přičemž 3 členy a 1 náhradníka jmenuje Exekutiva Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., 3 členy a 1 náhradníka jmenuje ředitel odboru muzeí Ministerstva kultury, a 1 člena a 1 náhradníka jmenuje předsednictvo Českého výboru ICOM, z. s. Komise soutěže si volí ze svého středu předsedu.
 

Předseda poroty:

PhDr. Radim Vondráček
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Členové poroty:

Ing. Milena Burdychová
čestná členka AMG

Mgr. Pavel Holman
Technické muzeum v Brně, individuální člen AMG

PhDr. Dagmar Jelínková
Národní galerie v Praze

PhDr. Magda Němcová
Ministerstvo kultury, Samostatné oddělení ochrany kulturních statků

doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.
individuální členka AMG

PhDr. Jana Součková, DrSc.
čestná členka AMG

nahoru