Odborná porota

Porota soutěže se zabývá hodnocením přihlášených soutěžních projektů; ve své činnosti se řídí soutěžním řádem a svým jednacím řádem; má 7 členů, přičemž 3 členy a jednoho náhradníka jmenuje Exekutiva Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., 3 členy a jednoho náhradníka ředitel odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR, a to do 1. ledna 2017. Jeden člen poroty je jmenován jako zástupce Českého výboru ICOM, z. s. Porota si volí ze svého středu předsedu.
 

Předseda poroty:

PhDr. Radim Vondráček
Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Členové poroty:

Ing. Milena Burdychová
čestná členka AMG

PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
volné povolání, čestná členka AMG

Mgr. Pavel Holman
Technické muzeum v Brně, individuální člen AMG

PhDr. Magda Němcová
Ministerstvo kultury ČR

PhDr. Jana Součková, DrSc.
volné povolání, čestná členka AMG

doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.
Národní galerie v Praze

nahoru