Návštěvnická soutěž Muzeum rokuSoutěž Muzeum roku byla v roce 2020 po dohodě s Národním muzeem na portálu domuzea.cz ukončena.
 


Výsledky IV. ročníku soutěže byly vyhlášeny ve čtvrtek 16. května 2019 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze v rámci slavnostního předávání Cen Gloria musaealis za rok 2018.

Tisková zpráva:
IV. ročník Muzeum roku 2018 (125 kB)

TOP 5 institucí ve IV. ročníku soutěže Muzeum roku 2018:

Cena Muzeum roku 2018 – I. místo: Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace – Hlavní budova muzea
II. místo: Městské muzeum Žamberk
III. místo: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, příspěvková organizace – Dům Mince
IV. místo: Národní zemědělské muzeum, s. p. o. – Hlavní budova muzea;
V. místo: Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace – Vodní tvrz Jeseník; Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace – Skalní obydlí; Západočeské muzeum v Plzni – Hlavní budova muzea

Soutěž Muzeum roku je vyhlašovaná jako součást mediální kampaně Národní soutěže muzeí Gloria musaealis.

Jejím cílem je jednak propagovat obor muzejnictví i činnost jednotlivých muzeí mezi širokou veřejností, jednak získat informace o hodnocení práce muzeí jejich návštěvníky a napomoci tak ke zlepšení v řadě oblastí muzejních činností.

Muzea a galerie nyní mohou získat nejen odborně uznávané ocenění Cena Gloria musaealis, ale i Cenu Muzeum roku – ocenění od široké veřejnosti, a zpečetit tak svůj úspěch v muzejní oblasti.

Soutěž Muzeum roku se zaměřuje na názor návštěvníků a probíhá na portále do-muzea.cz, jehož provozovatelem je Národní muzeum, a který vznikl ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR, z. s.

Návštěvníci muzeí a galerií mají prostřednictvím soutěže možnost dát najevo, které muzejní instituce je oslovily, ať už se motivací pro účast v soutěži stanou příjemné vzpomínky na prostředí nebo zhlédnutá expozice.

Kvalitu navštívené instituce mohou všichni uživatelé hodnotit na portále do-muzea.cz po jednoduché registraci pomocí bodů ve třech různých kategoriích:

Kategorie hodnocení muzeí:

1. Expozice a výstavy
2. Lidé v muzeu
3. Služby návštěvníkům


Všechny tři kategorie spoluvytváří celkový dojem z muzea (průměr bodového hodnocení všech kritériií). Body je možné přižazovat v počtu od 1 do 5. Čím větší počet bodů za jednotlivá kritériia,, tím je vyšší úroveň poskytovaných služeb a návštěvník vyjadřuje větší spokojenost..

Z návštěvníků, kteří se do soutěže Muzeum roku zaregistrovali, budou vylosováni tři výherci, kteří obdrží hodnotné ceny.

Výherci
v příslušném ročníku soutěže Muzeum roku budou vyhlášeni vždy v květnu v rámci slavnostního vyhlášení výsledků Národní soutěže muzeí Gloria musaealis.
 

Účastnit soutěže se mohou všechna muzea a galerie, tedy právnické nebo fyzické osoby, popř. organizační složky státu, které jsou vlastníkem nebo správcem sbírky muzejní povahy, zapsané v Centrální evidenci sbírek podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Muzea a galerie se mohou do soutěže Muzeum roku přihlásit vyplněním příslušného formuláře na portále do-muzea.cz.

Spoučástí přihlášky je také čestné prohlášení obsahující závazek, že příslušné muzeum/galerie bude poskytovat veškerou součinnost obsaženou v podmínkách soutěže, a to zejména:

1. Zveřejní na svých webových stránkách a ve vstupních prostorách základní informace o soutěži Muzeum roku a bude ji propagovat v nejširší možné míře
2. Na webovém portále
do-muzea.cz bude průběžně aktualizovat údaje o své instituci a své činnosti

Pořadí muzejních institucí umístěných v soutěži Muzeum roku na prvních třech místech v příslušném ročníku bude odhaleno vždy v květnu v rámci slavnostního vyhlášení výsledků Národní soutěže muzeí Gloria musaealis.

Následně bude na webovém portálu do-muzea.cz zveřejněno také pořadí dalších muzeí do desátého místa.

Podmínky soutěže (180 kB)

Obrazový manuál pro přihlášení se na portál do-muzea.cz (909 kB)


Archiv soutěže Muzeum roku:

Výsledky IV. ročníku za rok 2018
Výsledky III. ročníku za rok 2017
Výsledky II. ročníku za rok 2016

Výsledky I. ročníku za rok 2015
 

 

nahoru