Výsledky starších ročníků Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

 

Analýza 15 let existence Národní soutěže muzeí Gloria musaealis  (543 kB)
Přehled všech oceněných institucí v letech 2002–2018, řazeno abecedně dle sídla instituce (254 kB)
Výsledky za období 2002–2018 (205 kB)

 


Kategorie Muzejní výstava roku

2018 Muzeum umění Olomouc (výstava „Rozlomená doba 1908–1928“)
2017 Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace (výstava „Říše prastará, mocná i zkrocená: Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací“)
2016 – Národní galerie v Praze, (výstava „Císař Karel IV. 1316–2016“)
2015 Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. (výstava „Tenkrát na severozápadě. Rok 1945 v Ústí nad Labem a okolí“)
2014 Galerie Středočeského kraje, p. o. (stálá expozice „Stavy mysli – Za obrazem“)
2013 – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (stálá expozice „Princip Baťa. Dnes fantazie, zítra skutečnost“, zpřístupněná dne 1. května 2013)
2012
– Vlastivědné muzeum v Olomouci, p. o. (výstava „Příroda Olomouckého kraje“, zpřístupněná dne 12. dubna 2012)
2011 – Moravská galerie v Brně (výstava „Obrazy mysli / Mysl v obrazech“, uspořádaná ve dnech 9. prosince 2011 – 18. března 2012)
2010
 – Národní galerie v Praze (výstava „Karel Škréta (1610–1674). Doba a dílo“, uspořádaná ve dnech 26. listopadu 2010–10. dubna 2011)
2009 – Slezské zemské muzeum (stálá expozice „Památník II. světové války – Doba zmaru a naděje“, zpřístupněná dne 29. dubna 2009)
2008 – Masarykovo muzeum v Hodoníně (stálá expozice „Velkomoravské Mikulčice – Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu“, zpřístupněná dne 1. dubna 2008)
2007 – Regionální muzeum v Mikulově, p. o. (stálá expozice „Římané a Germáni v kraji pod Pálavou“, zpřístupněná dne 18. května 2007)
2006 – Muzeum východních Čech v Hradci Králové (výstava „Chladná krása plátové zbroje“, uspořádaná ve dnech 17. listopadu 2006–18. března 2007)
2005 – Vlastivědné muzeum v Šumperku (stálá expozice „Z dějin Mohelnicka“, zpřístupněná dne 30. listopadu 2005 ve Vlastivědném muzeu v Mohelnici)
2004 – Východočeské muzeum v Pardubicích (stálá expozice „Příroda východního Polabí“, zpřístupněná dne 19. prosince 2004)
2003 – Technické muzeum v Brně (stálé expozice muzea, zpřístupněné dne 5. června 2003)
2002 – Regionální muzeum a galerie Jičín (stálá expozice)

Kategorie Muzejní publikace roku 
2018 Muzeum romské kultury (publikace „Amendar: Pohled do světa romských osobností")
2017 Památník národního písemnictví (publikace „Zkušenost exilu: Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu“)
2016 – Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (publikace „Design v českých zemích 1900–2000: Instituce moderního designu“)
2015 – Muzeum hlavního města Prahy (publikace „Hroby barbarů v Praze-Zličíně. Svět živých a mrtvých doby stěhování národů“)
2014 – Oblastní muzeum v Chomutově, p. o. (publikace „Všemu světu na útěchu. Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590“)
2013 – Oblastní galerie v Liberci (publikace „Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období“)
2012
– Západočeské muzeum v Plzni, p. o., a Uměleckoprůmyslové museum v Praze (publikace „Z Nového Světa do celého světa. 300 let harrachovského skla“)
2011 – Západočeská galerie v Plzni (publikace „Gabriel von Max (1840–1915)“)
2010
 – Muzeum umění Olomouc, s. p. o. (publikace „Olomoucké baroko“)
2009 – Muzeum Kroměřížska, p. o. (publikace „Kroměříž zmizelá a znovu zrozená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města“)
2008 – Uměleckoprůmyslové museum v Praze (publikace „Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814–1848“)
2007 – Muzeum města Brna (publikace „Jiří Kroha (1893–1974) – architekt, malíř, designér, teoretik – v proměnách umění 20. století“)
2006 – Moravská galerie v Brně (publikace „Námořní deník Erwina Dubského. Sbírka albuminových fotografií ze 70. let 19. století z Japonska“)
2005 – Krajské muzeum Sokolov (publikace „Zaniklé obce Sokolovska“)
2004 – Památník Lidice a Vojenský historický ústav Praha (publikace „Lidice – příběh české vsi“)
2003 – Židovské muzeum v Praze (publikace „Textiles from Bohemian and moravian Synagogues")
2002 – Muzeum východních Čech v Hradci Králové (publikace „Fotoalbum města Hradce Králové 1918-1945")

Kategorie Muzejní počin roku
2018 Národní technické muzeum (projekt „ Prezidentský vlak")
2017 Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje (projekt „Rekonstrukce budovy a nová stálá expozice Muzea Karlovy Vary“)
2016 – Oblastní muzeum Praha-východ, p. o. Středočeského kraje (projekt „Památník národního útlaku a odboje“)
2015 Národní technické muzeum (projekt „Centrumstavitelského dědictví Plasy“)
2014 Regionální muzeum v Litomyšli, p. o. (projekt „Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli“)
2013 Národní technické muzeum (projekt „Národní technické muzeum dokončeno“)
2012
– Slezské zemské muzeum (projekt „Rekonstrukce Historické výstavní budovy a expozice Slezsko“)
2011 – Památník Terezín, národní kulturní památka (projekt „Digitalizace sbírek a databáze bývalých vězňů perzekvovaných nacistickým režimem“)
2010
 – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o. (projekt „Muzeum lidových pálenic“)
2009 – Technické muzeum v Brně (projekt „Nová tvář vodního mlýna ve Slupi“)
2008 – Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. (projekt „Museum Fotoateliér Seidel“)
2007 – Muzeum středního Pootaví Strakonice (obnova středověkého vodního mlýna v Hoslovicích)
2006 – Národní technické muzeum v Praze (nový depozitář Národního technického muzea v Čelákovicích)
2005 – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy (projekt rehabilitace budovy ateliéru Zdenky Braunerové v Roztokách a její využití pro stálou expozici)
2004 – Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (projekt „Filosofická a fyzická rekonstrukce muzea“)
2003 – Vojenský historický ústav Praha (záchrana hangáru č. 88 Leteckého muzea kbely a jeho zpřístupnění veřejnosti)
2002 – Hornické muzeum v Příbrami (zpřístupnění vodní štoly Anna a dolu Vojtěch)

Cena Českého výboru ICOM
Zvláštní ocenění je udělováno projektům, které významně přispěly k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti muzeí či zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným občanům. Český výbor ICOM uděluje toto ocenění od roku 2004 jednomu z projektů přihlášených do hlavních kategorií soutěže.
2018 Národní galerie v Praze(stálá expozice„1918–1938: První republika“)
2017 – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (výstava „První světová válka: Léta zkázy a bolesti“)
2016 – Památník národního písemnictví (výstava „Havel-Prigov a česká experimentální tvorba")
2015 Západočeská galerie v Plzni, p. o. (výstava „Gottfried Lindauer (1839–1926). Plzeňský malíř novozélandských Maorů“)
2014 – Národní galerie v Praze (výstava „Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300“)
2013 Galerie Středočeského kraje (výstava „Images for Images. Artists for Tichý – Tichý for Artists“, uspořádaná ve dnech 7. dubna – 18. srpna 2013)
2012
– Památník Lidice (stálá expozice „Lidická sbírka“, zpřístupněná dne 31. března 2012)
2011 – Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (projekt „Zachráněné nehmotné kulturní dědictví – 25 let Festivalu masopustních tradic“)
2010
 – Muzeum hlavního města Prahy (výstava „Královský sňatek, Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310“, uspořádaná ve dnech 4. listopadu 2010 – 6. února 2011)
2009 – Moravské zemské muzeum (výstava „Nejstarší umění střední Evropy“, uspořádaná ve dnech 7. dubna – 30. června 2009)
2008 – Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (stálá expozice „Hmatové sochařství. Touch sculpture“, zpřístupněná dne 7. února 2008) 
2007 – Vojenský historický ústav Praha, Národní muzeum a Senát Parlamentu ČR (výstava „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“, uspořádaná ve dnech 15. listopadu 2007 – 2. března 2008)
2006 – Židovské muzeum v Praze (projekt „Rok s židovskou kulturou – 100 let Židovského muzea v Praze“)
2005 – Vojenský historický ústav Praha (výstava „Prag 27. Mai 1942, 10.35 Uhr – Das Heydrich Attentat“, otevřená ve dnech 7. prosince 2005 – 30. dubna 2006 v Deutsches Technik-museum Berlin)
2004 – Muzeum města Brna (internetová encyklopedie města Brna)

Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže
Ve třetím ročníku byl ustaven čestný výbor soutěže, ve kterém přijala účast řada předních osobností našich kulturních, vědeckých, církevních a společenských institucí. Čestný výbor soutěže navrhuje vyhlašovatelům udělení zvláštní ceny jednomu z přihlášených projektů.
2018 Západočeská galerie v Plzni, p. o., (výstava „Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a umění v Československu“)
2017 Moravské zemské muzeum (výstava „Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě“)
2016 – Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (výstava „Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu“)
2015 – Technické muzeum v Brně (projekt „Mezinárodní spolupráce mezi Technickým muzeem v Brně a Slovenským národním muzeem v oblasti záchrany sbírkového fondu poškozeného požárem na hradě Krásna Hôrka“
2014 Společný projekt devíti paměťových institucí (projekt „Velká válka 1914–1918“)
2013 Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou (projekt „Sýpka – Muzeum Orlických hor“)
2012
Muzeum Boskovicka (stálá expozice „Boskovicko – krajinou sedmizubého hřebene“)
2011
– Moravská galerie v Brně (projekt „Rekonstrukce Jurkovičovy vily v Brně-Žabovřeskách a její zpřístupnění v rámci Moravské galerie v Brně“)
2010
 – Husitské muzeum v Táboře (stálá expozice „Husité – Události, osoby, příběhy“)
2009 – Památník Lidice, p. o. Ministerstva kultury ČR (stálá expozice „Ležáky od vypálení po současnost“)
2008 – Muzeum hlavního města Prahy (projekt „Digitalizace Langweilova modelu Prahy")
2007 – Slezské zemské muzeum (publikace „Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918–1956)")
2006 – Památník Lidice (stálá expozice „A nevinní byli vinn...", zpřístupněnou dne 10. června 2006)
2005 – Národní technické muzeum (renovace sportovního automobilu Jawa 750 „1000 mil Československých")
2004 – Národní muzeum (otevření Českého muzea hudby)

Ve třetím ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis byla rovněž udělena cena ve zvláštní kategorii „Pojďte s námi do muzea“, vyhlášené pod záštitou agentury CzechTourism a určené pro pravidelné programy nebo jednorázové akce podporující utváření místní identity nebo rozvoj cestovního ruchu.
2004 – Muzeum města Brna (akce „Psal se rok 1904...")

nahoru