Výsledky starších ročníků Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

 

Analýza 15 let existence Národní soutěže muzeí Gloria musaealis  
Přehled všech oceněných institucí v letech 2002–2021 (řazeno abecedně dle sídla instituce)  
Výsledky za období 2002–2021
 


Kategorie Muzejní výstava roku

2022 – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace (stálá expozice Archevita: Stopami věků)
2021 – Národní galerie v Praze (výstava „Toyen: Snící rebelka“)
2020 – Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace (výstava „Písky známé a neznámé aneb Fascinující svět obyčejného písku“)
2019 – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (Nové expozice muzea)
2018 Muzeum umění Olomouc (výstava „Rozlomená doba 1908–1928“)
2017 Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace (výstava „Říše prastará, mocná i zkrocená: Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací“)
2016 – Národní galerie v Praze (výstava „Císař Karel IV. 1316–2016“)
2015 Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace (výstava „Tenkrát na severozápadě: Rok 1945 v Ústí nad Labem a okolí“)
2014 Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace (stálá expozice Stavy mysli: Za obrazem)
2013 – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace (stálá expozice Princip Baťa. Dnes fantazie, zítra skutečnost)
2012
– Vlastivědné muzeum v Olomouci, příspěvková organizace (výstava „Příroda Olomouckého kraje“)
2011 – Moravská galerie v Brně (výstava „Obrazy mysli / Mysl v obrazech“)
2010
 – Národní galerie v Praze (výstava „Karel Škréta (1610–1674). Doba a dílo“)
2009 – Slezské zemské muzeum (stálá expozice Památník II. světové války: Doba zmaru a naděje)
2008 – Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace (stálá expozice Velkomoravské Mikulčice: Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu)
2007 – Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace (stálá expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou)
2006 – Muzeum východních Čech v Hradci Králové (výstava „Chladná krása plátové zbroje“)
2005 – Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace (stálá expozice Z dějin Mohelnicka ve Vlastivědném muzeu v Mohelnici)
2004 – Východočeské muzeum v Pardubicích (stálá expozice Příroda východního Polabí)
2003 – Technické muzeum v Brně (stálé expozice muzea)
2002 – Regionální muzeum a galerie Jičín (stálá expozice muzea)

Kategorie Muzejní publikace roku 
2022 – Muzeum umění Olomouc (publikace Posvátné umění v nesvaté době: České sakrální umění 1948–1989)
2021 – Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (publikace Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna 1870–1914)
2020 – Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace (publikace Umění v nouzi!?)
2019
– Muzeum umění Olomouc (publikace Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695))
2018 Muzeum romské kultury, s. p. o. (publikace Amendar: Pohled do světa romských osobností)
2017 Památník národního písemnictví (publikace Zkušenost exilu: Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu)
2016 – Uměleckoprůmyslové museum v Praze (publikace Design v českých zemích 1900–2000: Instituce moderního designu)
2015 – Muzeum hlavního města Prahy (publikace Hroby barbarů v Praze-Zličíně: Svět živých a mrtvých doby stěhování národů)
2014 – Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková organizace (publikace Všemu světu na útěchu: Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590)
2013 – Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace (publikace Mladí lvi v kleci: Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období)
2012
– Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace, a Uměleckoprůmyslové museum v Praze (publikace Z Nového Světa do celého světa: 300 let harrachovského skla)
2011 – Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (publikace Gabriel von Max (1840–1915))
2010
 – Muzeum umění Olomouc, s. p. o. (publikace Olomoucké baroko)
2009 – Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace (publikace Kroměříž zmizelá a znovu zrozená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města)
2008 – Uměleckoprůmyslové museum v Praze (publikace Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814–1848)
2007 – Muzeum města Brna, příspěvková organizace (publikace Jiří Kroha (1893–1974): Architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století)
2006 – Moravská galerie v Brně (publikace Námořní deník Erwina Dubského: Sbírka albuminových fotografií ze 70. let 19. století z Japonska)
2005 – Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje (publikace Zaniklé obce Sokolovska)
2004 – Památník Lidice a Vojenský historický ústav Praha (publikace Lidice: Příběh české vsi)
2003 – Židovské muzeum v Praze (publikace Textiles from Bohemian and moravian Synagogues)
2002 – Muzeum východních Čech v Hradci Králové (publikace Fotoalbum města Hradce Králové 1918–1945)

Kategorie Muzejní počin roku
2022 – Vojenský historický ústav Praha (projekt „Rekonstrukce Armádního muzea Žižkov a nové expozice“)
2021 – Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace (projekt „Muzeum nákladních automobilů Tatra“)
2020 – Národní muzeum v přírodě (projekt „Libušín znovuzrozený: Obnova Národní kulturní památky po požáru“)
2019
– Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace (projekt „Horolezectví: Z Českého ráje na vrcholy světa“)
2018 Národní technické muzeum (projekt „Prezidentský vlak")
2017 Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje (projekt „Rekonstrukce budovy a nová stálá expozice Muzea Karlovy Vary“)
2016 – Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace (projekt „Památník národního útlaku a odboje“)
2015 Národní technické muzeum (projekt „Centrum stavitelského dědictví Plasy“)
2014 Regionální muzeum v Litomyšli (projekt „Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli“)
2013 Národní technické muzeum (projekt „Národní technické muzeum dokončeno“)
2012
– Slezské zemské muzeum (projekt „Rekonstrukce Historické výstavní budovy a expozice Slezsko“)
2011 – Památník Terezín (projekt „Digitalizace sbírek a databáze bývalých vězňů perzekvovaných nacistickým režimem“)
2010
 – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace (projekt „Muzeum lidových pálenic“)
2009 – Technické muzeum v Brně (projekt „Nová tvář vodního mlýna ve Slupi“)
2008 – Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o. (projekt „Museum Fotoateliér Seidel“)
2007 – Muzeum středního Pootaví Strakonice (projekt „Obnova středověkého vodního mlýna v Hoslovicích")
2006 – Národní technické muzeum (projekt „Nový depozitář Národního technického muzea v Čelákovicích")
2005 – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace (projekt „Rehabilitace budovy ateliéru Zdenky Braunerové v Roztokách a její využití pro stálou expozici“)
2004 – Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (projekt „Filosofická a fyzická rekonstrukce muzea, vytvoření otevřeného a vstřícného prostoru pro návštěvníky, příjemného pro pracovníky a vhodného pro sbírky“)
2003 – Vojenský historický ústav Praha (projekt „Záchrana hangáru č. 88 Leteckého muzea Kbely a jeho zpřístupnění veřejnosti“)
2002 – Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace (projekt „Zpřístupnění vodní štoly Anna a dolu Vojtěch“)

Cena Českého výboru ICOM
Zvláštní ocenění je udělováno projektům, které významně přispěly k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti muzeí či zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným občanům. Český výbor ICOM uděluje toto ocenění od roku 2004 jednomu z projektů přihlášených do hlavních kategorií soutěže.
2022 – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace (projekt „Cyrilometodějské centrum a revitalizace národních kulturních památek Velké Moravy“)
2021 – Uměleckoprůmyslové museum v Praze (výstava „Móda v modré: Tradice a současnost indiga v japonském a českém textilu“)
2020 – Muzeum východních Čech v Hradci Králové (výstava „Uprostřed Koruny české: Gotické a raně renesanční umění východních Čech (1250–1550)“)
2019 – Uměleckoprůmyslové museum v Praze (výstava „Šílený hedvábník: Zika a Lída Ascher / Textil a móda“)
2018 Národní galerie v Praze (stálá expozice 1918–1938: První republika)
2017 – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (výstava „První světová válka: Léta zkázy a bolesti“)
2016 – Památník národního písemnictví (výstava „Havel-Prigov a česká experimentální tvorba")
2015 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (výstava „Gottfried Lindauer (1839–1926): Plzeňský malíř novozélandských Maorů“)
2014 – Národní galerie v Praze (výstava „Otevři zahradu rajskou: Benediktini v srdci Evropy 800–1300“)
2013 Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace (výstava „Images for Images: Artists for Tichý / Tichý for Artists“)
2012
– Památník Lidice (stálá expozice Lidická sbírka)
2011 – Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (projekt „Zachráněné nehmotné kulturní dědictví: 25 let Festivalu masopustních tradic“)
2010
 – Muzeum hlavního města Prahy (výstava „Královský sňatek, Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310“)
2009 – Moravské zemské muzeum (výstava „Nejstarší umění střední Evropy“)
2008 – Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (stálá expozice Hmatové sochařství. Touch sculpture“
2007 – Vojenský historický ústav Praha, Národní muzeum a Senát Parlamentu ČR (výstava „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“)
2006 – Židovské muzeum v Praze (projekt „Rok s židovskou kulturou: 100 let Židovského muzea v Praze“)
2005 – Vojenský historický ústav Praha (výstava „Prag 27. Mai 1942, 10.35 Uhr – Das Heydrich Attentat“ v Deutsches Technik-museum Berlin)
2004 – Muzeum města Brna, příspěvková organizace (projekt „Internetová encyklopedie města Brna“)

Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže
Ve třetím ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis byl ustaven čestný výbor soutěže, ve kterém přijala účast řada předních osobností našich kulturních, vědeckých, církevních a společenských institucí. Čestný výbor soutěže navrhuje vyhlašovatelům udělení zvláštní ceny jednomu z přihlášených projektů.
2022 – Národní technické muzeum (projekt „Středověké stavební stroje“)
2021 – Regionální muzeum v Českém Krumlově (výstava „Se lvem za svobodu: Československá samostatná obrněná brigáda ve 2. světové válce“)
2020 – Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (projekt „Genofondový sad starých a krajových odrůd na Kačině“)
2019 – Národní galerie v Praze (stálá expozice 1796–1918: Umění dlouhého století)
2018 Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace (výstava „Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a umění v Československu“)
2017 Moravské zemské muzeum (výstava „Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě“)
2016 – Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (výstava „Rozkulačeno! Půlstoletí perzekuce selského stavu“)
2015 – Technické muzeum v Brně (projekt „Mezinárodní spolupráce mezi Technickým muzeem v Brně a Slovenským národním muzeem v oblasti záchrany sbírkového fondu poškozeného požárem na hradě Krásna Hôrka“)
2014 Společný projekt devíti paměťových institucí (projekt „Velká válka 1914–1918“)
2013 Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou (projekt „Sýpka: Muzeum Orlických hor“)
2012
Muzeum Boskovicka, příspěvková organizace (stálá expozice Boskovicko: Krajinou sedmizubého hřebene)
2011
– Moravská galerie v Brně (projekt „Rekonstrukce Jurkovičovy vily v Brně-Žabovřeskách a její zpřístupnění v rámci Moravské galerie v Brně“)
2010
 – Husitské muzeum v Táboře (stálá expozice Husité: Události, osoby, příběhy)
2009 – Památník Lidice (stálá expozice Ležáky od vypálení po současnost)
2008 – Muzeum hlavního města Prahy (projekt „Digitalizace Langweilova modelu Prahy")
2007 – Slezské zemské muzeum (publikace Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918–1956))
2006 – Památník Lidice (stálá expozice A nevinní byli vinni...)
2005 – Národní technické muzeum (projekt „Renovace sportovního automobilu Jawa 750‚ 1000 mil československých“)
2004 – Národní muzeum (projekt „Otevření Českého muzea hudby“)

Ve třetím ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis byla udělena cena ve zvláštní kategorii „Pojďte s námi do muzea“, vyhlášené pod záštitou agentury CzechTourism a určené pro pravidelné programy nebo jednorázové akce podporující utváření místní identity nebo rozvoj cestovního ruchu.
2004 – Muzeum města Brna, příspěvková organizace (akce „Psal se rok 1904...")

nahoru