Vyhlášení výsledků Národní soutěže muzeí Gloria musaealis


XVIII. ročník:

Tisková zpráva  (122 kB)
Nominace XVIII. ročníku soutěže  (128 kB)

Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis se tradičně koná u příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května).

V roce 2020 bylo z důvodu koronavirové pandemie přesunuto na podzimní termín. 

Vyhlášení výsledků XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis se uskuteční v úterý 6. října 2020 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. 

V rámci ceremoniálu bude připomenuto 30. výročí vzniku Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., jako největšího profesního svazu muzejních organizací a osob činných v oboru muzejnictví, který působí v České republice od roku 1990. Jubileum zároveň slaví i Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, jež v roce 2020 dosáhla své plnoletosti.


Plakát

Upoutávka na slavnostní udílení
Cen Gloria musaealis (videospot):

 

Do XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis přihlásilo 60 muzeí a galerií působících na území České republiky celkem 87 projektů. Nejpočetnější kategorií se stala Muzejní publikace roku 2019 (40 soutěžních projektů), následovaná kategoriemi Muzejní výstava roku 2019 (30 soutěžních projektů) a Muzejní počin roku 2019 (17 soutěžních projektů).


Vyhlašovatelé soutěže:
Ministerstvo kultury
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. 
Český výbor ICOM, z. s.

Partneři slavnostního ceremoniálu:
Obecní dům, a. s.
Národní muzeum
Hlavní město Praha
Český rozhlas
AV MEDIA, a. s.
Three Brothers Production

Hlavní mediální partner:
Česká televize

Mediální partneři:
Český rozhlas Dvojka
Internetový portál a časopis PROPAMÁTKY


Záštitu předávání Cen Gloria musaealis za rok 2019
poskytla radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu Hana Třeštíková.


Ve spolupráci s agenturou CzechTourism byly připraveny soupisy všech oceněných projektů v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis za období 2002–2019, které jsou k dispozici na webových stránkách http://www.gloriamusaealis.cz a na portálu Kudyznudy.cz, kde je k nalezení také prezentace soutěže v sekci Kultura – Muzea a galerie. Speciální logo upozorňuje návštěvníky na instituce, jež v uplynulých ročnících získaly ocenění. U každé se pak objevuje i seznam všech jejích cen za 18 let trvání soutěže.


Tiskové zprávy:
Tisková zpráva (122 kB)
Nominace XVIII. ročníku soutěže  (128 kB)


Kontakt pro tiskové zpravodajství:
Sekretariát Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00  Praha 1
Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG
Mgr. Monika Benčová, tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
Tel.: +420 224 210 037
Mobil: +420 736 438 611
E-mail: amg@cz-museums.cz; gloria@cz-museums.cz
http://www.cz-museums.cz
; http://www.gloriamusaealis.cz


Prezentace výsledků XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2018
Prezentace výsledků IV. ročníku návštěvnické soutěže Muzeum roku 2018

 

Archiv výsledků předchozích ročníků:

Fotogalerie

Přehled vítězných projektů

Tiskové zpravodajství


Prezentace – nová mediální koncepce (videospoty):

Prezentace – PDF:

 

nahoru