Vyhlášení výsledků Národní soutěže muzeí Gloria musaealis


22. ročník:

Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis za rok 2023 se uskutečnilo v úterý 14. května 2024 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

Do 22. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis přihlásilo 60 institucí celkem 93 projektů. Nejpočetnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2023 (45 soutěžních projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace roku 2023 (33 soutěžních projektů) a Muzejní počin roku 2023 (15 soutěžních projektů).

Spotová kampaň Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v ČT:
Upoutávka na slavnostní udílení
Cen Gloria musaealis (iVysilani.cz):

 

Přehled přihlášených projektů:
Přihlášené projekty do 22. ročníku soutěže 
Muzejní výstava roku 2023  
Muzejní publikace roku 2023  
Muzejní počin roku 2023 

Tiskové zprávy:
Ceny Gloria musaealis za rok 2023 
Výsledky 22. ročníku soutěže detailně  
Výsledky 22. ročníku souhrn  
Novinky 22. ročníku 
Muzeum roku 2023 

Ceny Gloria musaealis:
Záznam předávání Cen Gloria musaealis za rok 2023 
Prezentace výsledků 22. ročníku soutěže
Pořadatelé a partneři slavnostního ceremoniálu
Fotogalerie předávání Cen Gloria musaealis

Vyhlašovatelé soutěže:
Ministerstvo kultury
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. 
Český výbor ICOM, z. s.

Partneři slavnostního ceremoniálu:
Obecní dům, a. s.
Český rozhlas
Národní muzeum
AV MEDIA SYSTEMS, a. s.
Three Brothers Production

Hlavní mediální partner:
Česká televize

Mediální partneři:
Český rozhlas Dvojka
Internetový portál a časopis PROPAMÁTKY

Stream a záznam ceremoniálu:
AV MEDIA EVENTS, a. s.

Záštitu předávání Cen Gloria musaealis za rok 2023 poskytl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče, výstavnictví a péče o zvířata JUDr. Jiří Pospíšil.

Ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – agenturou CzechTourism byla připravena prezentace všech oceněných projektů v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis, která je k dispozici na http://www.gloriamusaealis.cz a také na portálu Kudyznudy.cz v sekci Kultura – Muzea a galerieSpeciální logo upozorňuje návštěvníky na instituce, jež v uplynulých ročnících získaly ocenění. U každé se pak objevuje seznam všech jejích cen za dobu trvání soutěže.

Ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – agenturou CzechTourism byla realizována návštěvnická soutěž Muzeum roku, která probíhala na portálu Kudyznudy.cz.   

Oceněné projekty ve 22. ročníku soutěže budou prezentovány i na Národním zahájení Festivalu muzejních nocí, jehož 20. ročník bude odstartován v pátek 17. května 2024 Pardubicích.

Prezentace vítězů Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Sekretariát Národní soutěže muzeí Gloria musaealis:
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
Mgr. Monika Benčová, tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
Tel.: +420 224 210 037 / Mobil: +420 736 438 611 / E-mail: gloria@cz-museums.cz

Sekretariát Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.:
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG
Tel.: +420 224 210 037 / Mobil: +420 736 438 611 / E-mail: amg@cz-museums.cz

Mgr. Irena Chovančíková, předsedkyně AMG a ředitelka Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 224 210 037 / Mobil: +420 736 438 611 / E-mail: amg@cz-museums.cz

 

Archiv výsledků předchozích ročníků Národní soutěže muzeí Gloria musaealis:

Fotogalerie předávání Cen Gloria musaealis

Přehled vítězných projektů

Tiskové zpravodajství

 

Prezentace oceněných projektů:

 

nahoru