Formulář akcí a výstav


Kalendárium výstav muzeí a galerií v ČR 2018 – Podklad pro Věstník AMG formulář  (160 kB)

Formulář vztahující se k výstavám slouží jako podklad pro zveřejnění výstav muzeí a galerií v aktuálním čísle – příloze Věstníku AMGKalendáriu výstav“.

Pokud máte v muzeu/galerii vypracován vlastní výstavní plán či program instituce jiným způsobem, je možné zaslat na uvedené kontakty Vámi zpracovanou variantu! Vždy ale uvádějte OD KDY – DO KDY – KDE se výstava koná.

Do formuláře vyplňte plánované výstavy ve Vašem muzeu/galerii v roce 2018; formulář či propagační materiály Vaší instituce k výstavám posílejte na Sekretariát AMG v průběhu celého roku.

Aktuální přehledy výstav, jakékoliv změny a aktualizace zasílejte na e-mailovou adresu: kalendarium@cz-museums.cz s předstihem minimálně tří měsíců, nejpozději do konce každého lichého měsíce. Termíny jsou také uvedeny v tiráži každého čísla Věstníku AMG. Jen takto budou Vaše aktuální výstavy propagovány na stránkách Věstníku AMG a na webových stáńkách AMG v Přehledu konaných výstav.

Termíny zasílání podkladů pro Kalendárium výstav ve Věstníku AMG v roce 2018:
Věstník AMG č. 1/2018 – 31. ledna 2018
Věstník AMG č. 2/2018 – 31. března 2018
Věstník AMG č. 3/2018 – 31. května 2018
Věstník AMG č. 4/2018 – 31. července 2018
Věstník AMG č. 5/2018 – 30. září 2018
Věstník AMG č. 6/2018 – 30. listopadu 2018 

 

Kalendárium akcí muzeí a galerií v ČR 2018 – Podkad pro webové stránky AMG formulář  (164 kB)

Formulář „Kalendárium akcí muzeí a galerií ČR v roce 2018“ slouží jako podklad pro jejich zveřejnění na internetových stránkách AMG – v sekci Kalendárium akcí.
Vyplněné formuláře zasílejte na Sekretariát AMG průběžně během celého roku 2018 (vždy minimálně s týdenním předstihem) poštou nebo elektronicky na e-mailovou adresu: kalendarium@cz-museums.cz.
Prosíme Vás, abyste posílali pouze akce vzdělávacího a populárně-naučného charakteru, nikoli koncerty, divadelní představení, vánoční a velikonoční akce, jarmarky atp.

Pokud máte v muzeu/galerii vypracován vlastní program či pozvánky na jednotlivé akce, stačí průběžně zasílat na uvedené kontakty Vámi zpracované podklady!
Do Kalendária akcí muzeí a galerií v ČR na webových stránkách AMG se zadávají pouze akce řádných členů AMG.

Kontaktní osobou pro Kalendárium akcí a Kalendárium výstav muzeí a galerií ČR je Bc. Kateřina Svobodová, Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00  Praha 1, tel. +420 224 210 038, e-mail: kalendarium@cz-museums.cz.Zároveň je možné na internetových stránkách AMG v sekci Dění v obou prezentovat nově vydané publikace, nabídky volných míst a stáží, nabídky výstav a další zajímavé muzejní aktuality. Podklady pro publikování těchto informací zasílejte průběžně během celého roku na e-mailovou adresu:bencova@cz-museums.cz

Kontaktní osobou pro sekci Dění v oboru je Mgr. Monika Benčová, Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00  Praha 1, tel. +420 224 210 039, e-mail: bencova@cz-museums.cz.

nahoru