Asociace muzeí a galerií ČR -  Muzea a 20. století

Kampaň Muzea a 20. století

„Střetávání totalit s demokracií“

Muzea a galerie v České republice naplňují důležitou roli. Disponují obrovským potenciálem hmotných dokladů s velkou vypovídací hodnotou – prostřednictvím „svědků každodennosti“ našich dávných i nedávných předků umožňují svým návštěvníkům jedinečné zážitky – přímá spojení s lidmi, kteří tu byli před námi a jejichž osudy mohou být pro nás poučné, inspirativní, zajímavé i varující. Muzejní instituce dokumentují vývoj společnosti na základě jasně stanovené sbírkotvorné činnosti a současně s výsledky své práce seznamují širokou veřejnost. 

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), v rámci dokumentace 20. století připravila projekt s názvem „Muzea a 20. století“, který probíhá od roku 2005, třebaže s určitými přestávkami. Jedná se o celoroční informační kampaň s jednotícím tématem z historie 20. století, které se pro jednotlivé roky mění. Většinou se odvíjejí od kulatých výročí významných událostí, jevů či osobností 20. století a mají za cíl propagovat akce sbírkotvorných institucí v oblasti muzejní prezentace formou výstav, expozic, publikací, přednášek, seminářů, workshopů, webových prezentací, komponovaných pořadů, apod.). Kampaně mají také posílit sbírkotvornou činnost muzeí a galerií v oblasti dokumentace každodennosti. Záměrem je vytvořit referenční internetové stránky na adrese http://www.muzea20stoleti.cz a upozornit tak na připravované akce zejména školy a sféru neziskových organizací, zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. 

AMG vyhlásila pro roky 2021 a 2021 v rámci cyklu Muzea a 20. století kampaň na témaStřetávání totalit s demokracií“.

Od muzeí, která se do kampaně přihlásí, předpokládáme vyplnění přihlášky a ochotu připojit aktuálni grafický symbol kampaně k vlastním propagačním materiálům. 

Přihlášeným projektům se dostane náležité publicity a propagace na webových stránkách AMG, ve Věstníku AMG, v elektronickém Bulletinu AMG i v dalších materiálech, včetně tiskové zprávy, která bude poskytnuta všem tištěným i elektronickým médiím.

Přihlášky do kampaně a pozvánky na jednotlivé akce přijímáme průběžně během celého kalendářního roku! 
Webové stránky jsou postupně aktualizovány.

Pro zapojení se do cyklu Muzea a 20. století stačí vyplnit elektronický formulář přihlášky.


Těšíme se na spolupráci s Vámi při realizaci kampaně Muzea a 20. století v letech 2020 a 2021!Kampaň Muzea a 20. století se koná za podpory Ministerstva kultury ČR.


Kampaň Muzea a 20. století v číslech:

Ročník a téma kampaně   Počet institucí   Počet projektů
2005 „60. výročí konce II. světové války“     75 111
2007 „Zlatá šedesátá“  10 14
2008 „Osudové osmičky: přelomové okamžiky dějin 20. století“   38 56
2014 „Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války“ 110 177
2018 „Muzea a vznik ČSR aneb 100 let od ukončení I. světové války“  61  94
2019 „Muzea a rok 1989: 30 let od sametové revoluce“ 60 70

 

nahoru

Jak se přihlásit do kampaně?

Chcete svoji instituci zapojit do celoroční informační kampaně Muzea a 20. století?
Připravujete zajímavý projekt zaměřený na významnou událost, jev či osobnost novodobé historie? Prostudujte si naše webové stránky a neváhejte nás kontaktovat!

Více o přihlášení Kontaktujte nás