Kampaň Muzea a 20. století

„Muzea a vznik ČSR aneb 100 let od ukončení I. světové války“


 

 

 

Muzea a galerie v České republice naplňují důležitou roli. Disponují obrovským potenciálem hmotných dokladů s velkou vypovídací hodnotou – prostřednictvím „svědků každodennosti“ našich dávných i nedávných předků umožňují svým návštěvníkům jedinečné zážitky – přímá spojení s lidmi, kteří tu byli před námi a jejichž osudy mohou být pro nás poučné, inspirativní, zajímavé i varující. Muzejní instituce dokumentují vývoj společnosti na základě jasně stanovené sbírkotvorné činnosti a současně s výsledky své práce seznamují širokou veřejnost. 

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), v rámci dokumentace 20. století připravila projekt s názvem „Muzea a 20. století“, který probíhá od roku 2005, třebaže s určitými přestávkami. Jedná se o celoroční informační kampaň s jednotícím tématem z historie 20. století, které se pro jednotlivé roky mění. Většinou se odvíjejí od kulatých výročí významných událostí, jevů či osobností 20. století a mají za cíl propagovat akce sbírkotvorných institucí v oblasti muzejní prezentace formou výstav, expozic, publikací, přednášek, seminářů, workshopů, webových prezentací, komponovaných pořadů, apod.). Kampaně mají za cíl posílit sbírkotvornou činnost muzeí v oblasti dokumentace každodennosti. Záměrem je vytvořit referenční internetové stránky na adrese http://www.muzea20stoleti.cz a upozornit tak na připravované akce zejména školy a sféru neziskových organizací, zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. 

Rok 2018 se nese ve znamení stého výročí od ukončení prvního celosvětového konfliktu, pro Českou republiku pak je zásadním připomínaným jubileem 100 let od založení samostatného československého státuRozsáhlé změny v roce 1918 i v letech následujících se udály nejen na scéně politické, ale i společenské, kulturní či ekonomické. Nová éra zasáhla většinu oblastí života obyvatel nové republiky. Muzea a galerie se neomezují pouze na témata Velké války či vzniku nového státního útvaru, svoji pozornost zaměřují také na změny v odívání, bydlení, literatuře, výtvarném umění či hudbě. 

AMG vyhlásila pro rok 2018
v rámci cyklu Muzea a 20. století kampaň na téma „Muzea a vznik ČSR aneb 100 let od ukončení I. světové války“.

Od muzeí, která se do kampaně přihlásí, budeme předpokládat vyplnění přihlášky a ochotu připojit grafický symbol kampaně „Muzea a 20. století“ k vlastním propagačním materiálům. Přihlášeným projektům se dostane náležité publicity a propagace na webových stránkách AMG, ve Věstníku AMG, v Informačním bulletinu AMG i v dalších materiálech včetně tiskové zprávy, která bude poskytnuta všem médiím.

Přihlášky do kampaně a pozvánky na jednotlivé akce přijímáme v průběhu celého roku 2018!
Webové stránky jsou průběžně aktualizovány.

Pro zapojení se do cyklu Muzea a 20. století stačí vyplnit elektronický formulář přihlášky.


Těšíme se na spolupráci s Vámi při realizaci mediální kampaně Muzea a 20. století!Kampaň Muzea a 20. století se koná za podpory Ministerstva kultury.

Kampaň Muzea a 20. století v číslech:

Ročník a téma kampaně   Počet institucí   Počet projektů
2005 „60. výročí konce II. světové války“     75 111
2007 „Zlatá šedesátá“  10 14
2008 „Osudové osmičky: přelomové okamžiky dějin 20. století“   38 56
2014 „Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí I. světové války“ 110 177
2018 „Muzea a vznik ČSR aneb 100 let od ukončení I. světové války“  61  94

 

nahoru