Asociace muzeí a galerií ČR - Muzeum a změna

Konference Muzeum a změna

Englich Czech


24.–25. října 2023

Velký kongresový sál / Vinohradská 1
Praha / Nová budova Národního muzea

Mezinárodní konference na téma

Muzeum a změna VI / The Museum and Change VI

Strategie, trendy, vize a nové pohledy


Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
, ve spolupráci s Národním muzeem, Český komitétem Modrého štítu a dalšími partnery připravuje na podzimní dny tematicky ucelenou mezinárodní konferenci s názvem Muzeum a změna VI / The Museum and Change VI. V pořadí již šestý ročník akce tentokrát s podtitulem Strategie, trendy, vize a nové pohledy proběhne ve dnech 24.–25. října 2023 v prostorách Nové budovy Národního muzea.

Konference se koná s finanční podporou Ministerstva kultury. Záštitu konferenci poskytla Česká komise pro UNESCO.

Setkání pracovníků muzeí a galerií, pedagogů, studentů, zástupců dalších paměťových a kulturních institucí i jejich zřizovatelů naváže na předešlé ročníky, které se konaly v letech 2002, 2005, 2009, 2013 a 2016. Konference by měla opět zdůraznit, zda a jak jsme se za uplynulé období posunuli, kam směřuje obor muzejnictví, jak reaguje na celosvětový vývoj, jak nás ovlivňují přicházející změny, jaké jsou podmínky pro každodenní muzejní praxi, jak se proměňuje náš přístup k návštěvníkům, jak se vyvíjí role muzeí ve společnosti, atd. Cílem je sdílet zkušenosti, vzájemně se inspirovat, představit nové strategie, trendy, pohledy a vize, umožnit srovnání rozličných názorů na fungování muzejní komunity a poskytnout prostor k tolik potřebné diskuzi.

Konference je rozdělena do pěti tematických bloků s následnou panelovou diskuzí. Jednacími jazyky jsou čeština (slovenština) a angličtina a zajištěno bude simultánní tlumočení. 

Pátý blok konference věnovaný ochraně kulturního a přírodního dědictví je připravován ve spolupráci s Český komitétem Modrého štítu a je určen zástupcům všech paměťových institucí, tj. pracovníkům muzeí a galerií, knihoven, archivů, památkové péče, ale i dalším představitelům správních a kulturních organizací. 

Veškeré informace a materiály budou průběžně zveřejňovány na http://www.cz-museums.cz.

 
Těšíme se na setkání s Vámi! 
 
Tisková zpráva 

!!! REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ NA KONFERENCI BYLA UKONČENA !!! 

nahoru

Jak se přihlásit na konferenci Muzeum a změna?

Chtěli byste se zúčastnit mezinárodní konference, kterou pořádá AMG jednou za tři roky, nebo na jejím programu aktivně participovat?

Přihláška na konferenci Kontaktujte nás