Slavnostní zahájení konference

 

Slavnostní projev předsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR   (36 kB)
Eva Dittertová

Slavnostní projev předsedkyně Českého výboru ICOM   (25 kB)
Zuzana Strnadová

Přivítání pod střechou Národního muzea   (25 kB)
Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzeaI. blok: Výstavba, inovace, rekonstrukce


 
Transformace Národního muzea americké historie  (35 kB) 
Brent Glass, Smithsonian Institution – Národní muzeum americké historie, Washington DC
Prezentace 1   (5,12 MB)   Prezentace 2   (542 kB)

Nové Národní muzeum   (60 kB)
Michal Lukeš, Národní muzeum, Praha

Inovace Muzea Byzance a křesťanství v Athénách   (9,1 MB)
Dimitrios Konstantios, Muzea Byzance a křesťanství, Athény

„Pražská muzejní hora.“ Rekonstrukce Národního technického muzea   (53,5 kB)
Horymír Kubíček, Národní technické muzeum, Praha
Prezentace   (2,1 MB)

Více prostoru sbírkám! Šance pro Uměleckoprůmyslové museum   (40 kB)
Helena Koenigsmarková, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Nové muzeum architektury v Polsku. Západní versus regionální trendy   (1,3 MB)
Katarzyna Jagodzińska, Mezinárodní kulturní centrum, Krakov

Práce s veřejností v době rekonstrukce versus boj o zachování „místa na slunci“   (50 kB)
Hana Dvořáková, Moravské zemské muzeum, Brno

„Hlášení o zajištění hranice na jižní Moravě“   (91 kB)
Roman Řezníček, Technické muzeum v Brně

Moravské kartografické centrum ve Velkých Opatovicích   (51 kB)
Přemysl Reibl, Národní zemědělské muzeum Praha

 

II. blok: Expozice, výstavy, prezentace

 

Expozice jako prostředek muzejní komunikace   (98 kB)
Jan Dolák, Katedra UNESCO, Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Od kurátora k autoru výstavy. Objevování muzejní profese   (31,5 kB)
Pavel Douša, Národní muzeum, Praha

„Entartete Gedanken“   (51 kB)
Milan Knížák, Národní galerie v Praze

Management sbírek: Sbírka rukopisů Muzea Byzance a křesťanství v Athénách   (13,6 MB)
Anastazia Lazaridou, Byzantine & Christian Museum, Athény

Multimediální expozice Památníku Mohyla Míru „Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz 1805“   (48 kB)
Jaromír Hanák, Muzeum Brněnska, Předklášteří

Salzburg Museum – informace a zábava ve stejném čase   (35 kB)
Peter Husty, Salzburg Museum

Nové expozice Národního zemědělského muzea   (55 kB)
Pavel Novák, Národní zemědělské muzeum Praha

Zámecké muzeum v Linci na jeho cestě k „univerzálnímu muzeu“   (5 MB)
Renate Goebl, Project Culture & Education, Vídeň

Archeologické muzeum v Soluni: Nové expozice – Nová očekávání   (61 kB)
Polyxeni Adam-Veleni, Archeologické muzeum v Soluni
Prezentace   (10 MB)

Archeologické muzeum v Soluni: Modernizace a inovace   (48 kB)
Christina Zarkada-Pistioli, Archeologické muzeum v Soluni
Prezentace   (3,7 MB)

Nové expozice Etnografického muzea v Grazu: Stálý vývoj stálé expozice   (690 kB)
Roswitha Orac-Stipperger, Landesmuseum Joanneum, Graz

Role výtvarných prací v expozici Muzea sportu a turistiky ve Varšavě   (37 kB)
Karol Tarasiewitz-Mrowinski a Danuta Grabowska, Muzeum sportu a turistiky, Varšava

Muzejní reflexe   (40 kB)
Mgr. Irena Chovančíková, Masarykovo muzeum v Hodoníně

 

III. blok: Marketing, public relations, lobbing v neziskové sféře

 

Art marketing – Strategická výzva: zákaznická orientace muzeí   (85 kB)
Radka Johnová, Vyšší odborná škola informačních služeb a Vysoká škola ekonomická, Praha

Marketingová komunikace muzeí a loajální publikum   (71 kB)
Jitka Černá, Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta podnikohospodářská, katedra marketingu
Prezentace   (1,2 MB)

Na cestě k zámku světla: Realizace projektu Národní knihovny v Litvě   (30 kB)
Andris Vilks, Národní knihovna v Litvě, Riga

Od ústavu „především vědeckého“ k modernímu národnímu muzeu   (31,5 kB)
Peter Maráky, Slovenské národné múzeum, Bratislava

Muzejní komunikace: Kontinuita, změna, tvůrčí spolupráce   (27,5 kB)
Cathryn Keller Glass, Smithsonian Institution – Národní muzeum americké historie, Washington DC

 

IV. blok: Ekonomika a kultura
 

 
Financování výtvarného umění: Pohled na projekt Percent for Art   (47 kB)
Andrej Smrekar, Slovinský výbor ICOM, Lublaň

Národní muzeum jako příspěvková organizace a její financování. Marketing ve službách Národního muzea   (54 kB)
Marika Bártová a Rudolf Pohl, Národní muzeum, Praha

Financování muzeí a galerií v národohospodářských souvislostech   (67,5 kB)
Štefan Friča, Technické muzeum v Brně

Jakou cenu mají a kolik nás stojí muzejní sbírky   (44 kB)
Jiří Žalman, Ministerstvo kultury ČR, odbor movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, Praha

 

V. blok: Digitalizace a ochrana movitého kulturního dědictví

 

Europeana, Wunderkammer of tomorrow   (25,5 kB)
Jill Cousins, The European Library and EDL Foundation
Prezentace   (5,4 MB)

Zásady dlouhodobého uchovávání a digitalizace audiovizuálních materiálů   (212 kB)
Nadja Wallaszkovits, Fonogramový archiv – Rakouská akademie věd, Vídeň
Prezentace   (1,9 MB)

Projekt ENRICH: Budujeme Evropskou digitální knihovnu rukopisů   (53,5 kB)
Adolf Knoll, Národní knihovna ČR, Praha

Digitalizace Langweilova modelu Prahy   (38 kB)
Zuzana Strnadová a Kateřina Bečková, Muzeum hl. m. Prahy a Jan Buriánek, Visual Connection, a.s., Praha

Soubory národních autorit – cesta ke spolupráci archivů, muzeí a knihoven   (30 kB)
David Cigánek, Moravské zemské muzeum – Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví CITEM, Brno
 

nahoru