Jak se přihlásit na konferenci


Způsob přihlášení:

I. cirkulář (do 31. července 2013, prodlouženo)
II. cirkulář (od vyhlášení do 30. září 2013)
III. online formulářem

Registrační formuláře budou muzeím zaslány poštou a také prostřednictvím elektronické pošty.

Formulář a pozvánka III. cirkuláře ke stažení:

III. cirkulář – přihláška  Dokument Excel

Pozvánka  Dokument Word

Program konference  Dokument Word

 
Registrační poplatek:

900 Kč / osoba = pro členy AMG, členy ČV ICOM, zaměstnance pořadatelů, členy Zväzu múzeí na Slovensku a Slovenského komitétu ICOM
pro přihlášené v rámci I. cirkuláře sleva – 700 Kč / osoba
pro přihlášené v rámci II. cirkuláře sleva – 800 Kč / osoba

100 EUR / osoba = pro ostatní účastníky konference
pro přihlášené v rámci I. cirkuláře sleva – 80 EUR / osoba
pro přihlášené v rámci II. cirkuláře sleva – 90 EUR / osoba

300 Kč / osoba = pro studenty prezenčního studia na vysokých a vyšších odborných školách
výše registračního poplatku pro studenty je jednotná pro všechny cirkuláře

Registrační poplatky se zasílají na účet Asociace muzeí a galerií ČR, GE Money Bank, č. ú. 2233905504/0600, SWIFT kód: AGBACZPP, IBAN formát účtu: CZ6206000000002233905504 (jako variabilní symbol uveďte IČ instituce) nebo mohou být v hotovosti zaplaceny u prezence.
Registrační poplatek zahrnuje registraci jednoho účastníka, organizační náklady konference, konferenční materiály, tlumočení a občerstvení během jednání.
Cestovné a ubytování si hradí účastníci konference sami.


Přihlášky zasílejte na Sekretariát konference:
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.
Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1 – Nové Město, Česká republika
tel. +420 224 210 037–9, fax +420 224 210 047
e-mail: amg@cz-museums.cz
http://www.cz-museums.cz

nahoru