Oragnizační zajištění konference

 

Organizační pokyn (1024 kB)


Organizátoři konference:

Asociace muzeí a galerií ČR, Ministerstvo kultury ČR, Národní muzeum, Český výbor ICOM, Masarykova univerzita – Mendelovo muzeum

Spolupracující organizace:
Katedra etnologie a muzeologie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

Místo konání:
Velký konferenční sál Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, 110 00  Praha 1.
Více informací naleznete na http://www.nm.cz.

Doprava:
Od Hlavního vlakového nádraží k Národnímu muzeu – metrem ze zastávky „Hlavní nádraží“ do zastávky „Muzeum“, jedna zastávka metrem na trase C (červená); budete potřebovat jízdenku v hodnotě 24,- Kč (platnost 30 min., nepřestupní). Směr cesty do konečné stanice metra „Háje“.
Od autobusového nádraží Florenc k Národnímu muzeu – metrem ze zastávky „Florenc“ do zastávky „Muzeum“, dvě zastávky metrem na trase C (červená); budete potřebovat jízdenku v hodnotě 24,- Kč (platnost 30 min., nepřestupní). Směr cesty do konečné stanice metra „Háje“.
Z letiště Ruzyně k Národnímu muzeu – autobusem č. 119 do zastávky „Dejvická“ (konečná stanice); přestup na metro – trasa A (zelená) ze zastávky „Dejvická“ 5 stanic do zastávky „Muzeum“; budete potřebovat jízdenku v hodnotě 32,- Kč (platnost 90 min., přestupní). Směr cesty do konečné stanice metra „Depo Hostivař“.
Od Národního muzea k Českému muzeu hudby – metrem ze stanice „Muzeum“ na trase A (zelená) tři zastávky do stanice „Malostranská“; přestup na tramvaj č. 12 (směr „Sídliště Barrandov“), č. 20 (směr „Smíchovské nádraží“) nebo č. 22 (směr „Nádraží Hostivař“) dvě zastávky do stanice „Hellichova“. Nebo cca 10 min. pěšky dolů po Václavském náměstí do ulice Vodičkova – odtud tramvají č. 9 (směr Sídliště Řepy) čtyři stanice do zastávky „Újezd“ a přestoupit na tramvaj č. 22 (směr Bílá Hora) jednu stanici do zastávky „Hellichova“. Budova Českého muzea hudby se nalézá bezprostředně u zastávky Hellichova.
Více informací naleznete na http://www.dpp.cz.

Ubytování:
Ubytování pro účastníky konference zajistila agentura JSC Travel, s.r.o. v různých cenových variantách (http://www.jsc.cz). JSC Travel, s.r.o., Přístavní 2, 170 00 Praha 7, tel./fax: +420 220 805 684/+420 220 806 912, e-mail: jsc@jsc.cz.


Registrační poplatek:

Přihlášky poslané                                Základní výše (pro členy AMG, členy ČV ICOM, zaměstnance pořadatelů, členy Zväzu múzeí na Slovensku a Slovenského komitétu ICOM)


do 4. listopadu 2013
                                        900 Kč / osoba  
do 30. září 2013                   II. cirkulář                800 Kč / osoba                                                                         
do 31. července 2013            I. cirkulář                700 Kč / osoba                                                                          

Přihlášky poslané                                          Základní výše (pro ostatní účastníky konference)         

do 4.listopadu 2013                                          100 EUR / osoba
do 30. září 2013                   II. cirkulář                90 EUR / osoba                                                                                                   
do 31. července 2013            I. cirkulář                80 EUR / osoba                                                                          

Základní výše (pro studenty prezenčního studia na vysokých a vyšších odborných školách)

300 Kč / osoba = výše registračního poplatku pro studenty je jednotná pro všechny cirkuláře
                                                                   
Registrační poplatky se zasílají na účet Asociace muzeí a galerií ČR, GE Money Bank, č. ú. 2233905504/0600, SWIFT kód: AGBACZPP, IBAN formát účtu: CZ6206000000002233905504 (jako variabilní symbol uveďte IČ instituce) nebo mohou být v hotovosti zaplaceny u prezence.
Registrační poplatek zahrnuje registraci jednoho účastníka, organizační náklady konference, konferenční materiály, tlumočení a občerstvení během jednání.
Cestovné a ubytování si hradí účastníci konference sami.

Tlumočení konference:
Jednacími jazyky konference jsou čeština a slovenština / angličtina; příspěvky budou simultánně tlumočeny do druhého jednacího jazyka.
Účastníkům konference budou v předsálí konferenčního sálu vydávány proti podpisu tlumočnické přijímače se sluchátky, které je nutno vždy po opuštění sálu předat zpět pověřeným organizátorům.

Společenské setkání pro účastníky konference:
Společenské setkání pro účastníky konference se uskuteční v Národním muzeu – Českém muzeu hudby dne 13. listopadu 2013 od 20.00 hodin.
 
Volná prohlídka pro účastníky konference:
Při příležitosti konání společenského setkání účastníků konference budou mít jeho účastníci možnost využít volné prohlídky stálé expozice Národního muzea – Českého muzea hudby „Člověk, nástroj, hudba“ a právě probíhající výstavy „Století valčíku a polky – z výstavního cyklu Monarchie“ dne 13. listopadu 2013 v době od 19.00 do 20.00 hodin. Bližší informace na http://www.nm.cz.


Kontakt: 
Asociace muzeí a galerií ČR, Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00 Praha 1 – Nové Město
Tel.: +420 224 210 037–39, mobil: +420 736 438 611, e-mail: amg@cz-museums.cz
 

Mapa (3000 kB)

Mapa MHD  (197 kB)

Pořadatelé a partneři konference (465 kB)

nahoru