Program mezinárodní konference Muzeum a změna IV / The Museum and Change IVProgram (251 kB)

Lektoři a resume přízpěvků (316 kB)

Posterové prezentace (54 kB)


12. listopadu 2013, úterý 

9:00–10:30      90 min.      Registrace účastníků konference (foyer Velkého konferenčního sálu Nové budovy Národního muzea)
10:30–11:00    30 min.      Slavnostní zahájení mezinárodní konference (Velký konferenční sál Nové budovy Národního muzea)
       
                                      Přivítání pod střechou Národního muzea
                                      Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea
           
                                      Slavnostní projevy zástupců hlavních pořadatelů konference:
                                      Luděk Beneš, předseda Asociace muzeí a galerií ČR
                                      Milan Hlaveš, předseda Českého výboru ICOM
                                      Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury Ministerstvo kultury ČR
           
11:00–12:30   90 min.    I. blok: Dokumentace současnosti – Úvod do problematiky, I. část
                                      Moderátor: Luděk Beneš, Asociace muzeí a galerií ČR
           
11:00–11:20    20 min.      Dokumentace současnosti: Teorie, praxe a etika
                                      Léontine Meijer-van Mensch, Reinwardt Academy, Nizozemí
11:20–11:35    15 min.      Dokumentace současnosti a nedávné historie. Metodologie. Domácí a zahraniční přístupy
                                      Jan Dolák, Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví, Masarykova univerzita, Česká republika
11:35–11:50    15 min.      Otazníky nad sítí a strukturou muzeí ČR
                                      František Šebek, Ústav historických věd, Univerzita Pardubice, Česká republika
11:50–12:05    15 min.      Program „Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii“
                                      Magda Junková, Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, Ministerstvo kultury ČR, Česká republika
       
12:05–12:30    25 min.       Koreferáty a diskuse
       
12:30–13:30    60 min.       Přestávka na oběd
       
13:30–15:30  120 min.    I. blok: Dokumentace současnosti – Úvod do problematiky, pokračování
                                       Moderátor: Dagmar Fialová, Národní muzeum, Česká republika
       
13:30–13:45    15 min.       Dokumentace současnosti jako virtuální sebevražda dějin (umění)?
                                       Marek Pokorný, free lance kurátor a poradce v oblasti kulturního managementu, Česká republika
13:45–14:00    15 min.       Úloha ekomuzea v zachování tradičních ekologických znalostí a činností
                                       Miloš Zapletal, Slezská univerzita v Opavě, Česká republika
14:00–14:15    15 min.       Muzealizace v indických muzeích – Dokumentace a zastoupení současnosti
                                       Manvi Seth, National Museum, Institute of History of Art, Conservation and Museology, New Delhi, Indie
14:15–14:30    15 min.       Topografie historické paměti
                                       Václav Houfek, Muzeum města Ústí nad Labem, Česká republika
14:30–14:45    15 min.       Dokumentace současnosti z pohledu etnografa
                                       Vanda Jiříkovská, čestná členka AMG, Česká republika
14:45–15:00    15 min.       Trvání v čase (Dauer im Wechsel)
                                        Hana Dvořáková, Moravské zemské muzeum, Česká republika
15:00–15:15    15 min.        Neobjevujme znovu Ameriku. Pro regionální a technická muzea je dokumentace současnosti denním chlebem
                                        Martin Lang, Muzeum Středních Brd, Strašice, Česká republika
       
15:15–15:30    15 min.        Koreferáty a závěrečná diskuse k I. bloku konference
       
15:30–15:45    15 min.        Přestávka na kávu a občerstvení
       
15:45–18:00  135 min.     II. blok: Za zdmi muzeí, I. část
                                         Moderátor: Martina Lehmannová, Český výbor ICOM
       
15:45–16:05    20 min.         Současná sbírkotvorná činnost a švédský model SAMDOK
                                         Eva Fägerborg, Museum of Cultural History of Sweden, Švédsko
16:05–16:20    15 min.         Sbírkotvorná činnost muzeí – teorie a praxe
                                         Pavel Holman, Ústav archeologie a muzeologie, Masarykova univerzita, Česká republika
16:20–16:35    15 min.         Standardy práce se sbírkami v galeriích
                                         Dagmar Jelínková, Národní galerie v Praze, Česká republika
16:35–16:50    15 min.         SWOT analýza sbírky Národního muzea s přihlédnutím ke strategii dokumentace současnosti
                                         Dagmar Fialová a Marek Junek, Národní muzeum, Česká republika
16:50–17:05    15 min.         Sbíráme současný a nedávný průmyslový design v Národním technickém muzeu Praha
                                         Johanna Pauly, Národní technické muzeum, Česká republika
17:05–17:20    15 min.         Novodobé materiály v muzejních sbírkách
                                         Ivo Štěpánek, Technické muzeum v Brně, Česká republika
17:20–17:35    15 min.         Veřejnost v roli kurátora. Sbírkové akce muzeí v ČR
                                         Pavel Douša, Národní muzeum, Česká republika
17:35–17:45    10 min.         Van de Graaffův generátor – Od vědy k exponátu
                                         Jan Novotný, Národní technické muzeum, Česká republika
       
17:45–18:00    15 min.          Koreferáty a závěrečná diskuse k I. jednacímu dni konference
       
18:00                                  Závěr I. jednacího dne

 

13. listopadu 2013, středa

 
9:00–17:00                        II. jednací den konference (Velký konferenční sál Nové budovy Národního muzea)

       
9:00–10:15  75 min.           II. blok: Za zdmi muzeí, pokračování
                                           Moderátor: Milan Hlaveš, Český výbor ICOM
        
9:00–9:15     15 min.             Adaptace historické budovy na vhodný depozitář: Případová studie univerzitního muzea
                                           Mei-Fang Kuo, The University Museum of National Cheng Kung University, Taiwan
9:15–9:30     15 min.             Systematická dokumentace konzervátorských zpráv za účelem výpůjček prostřednictvím programu MuseumPlus
                                           Mireia Campuzano Lerín, Museu National d´Art de Catalunya, Španělsko
9:30–9:45     15 min.             Od vzorkovny po DE(SIGN)UPM
                                           Mariana Holá, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Česká republika
9:45–10:00    15 min.             Dokumentace současného divadla
                                           Lenka Šaldová, Národní muzeum, Česká republika
10:00–10:15    15 min.           Muzea z hlediska managementu
                                           Hans Ottomeyer, Mnichov, Spolková republika Německo
       
10:15–10:25   10 min.            Koreferáty a závěrečná diskuse k II. bloku konference
       
                                           Zpráva o současných tématech Mezinárodní rady muzeí ICOM (5 min.)
                                           Martina Lehmannová, Český výbor ICOM
       
10:25–10:30    5 min.             Přestávka
       
10:30–12:00  95 min.          III. blok: Místa vzdělávání a potěšení, I. část
                                            Moderátor: Pavol Tišliar, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko
       
10:30–10:50    20 min.            Náhled na muzejní vzdělávání z hlediska výzkumu
                                            John H. Falk, Oregon State University, USA
10:50–11:05    15 min.            Muzejní expozice jako platforma pro reformu vzdělávání: Zkušenosti Národní Cheng Kung univerzity
                                            Jeng-Horng Chen a Patricia H. Huang, National Cheng Kung University, Taiwan
11:05–11:20    15 min.            Sociální a mezigenerační projekty při vzdělávací činnosti
                                            Olga Búciová, Moravská galerie v Brně, Česká republika
11:20–11:35    15 min.            Pamětníci vyprávějí a co pamatují muzea
                                            Tomáš Drobný, Moravské zemské muzeum – Metodické centrum pro muzejní pedagogiku, Česká republika
11:35–11:50    15 min.            Projekt „Za pomníčky“
                                            Jan Špringl, Památník Terezín, Česká republika
       
11:50–12:00    10 min.            Koreferáty a diskuse
       
12:00–13:00    60 min.            Přestávka na oběd
       
13:00–14:30   90 min.          III. blok: Místa vzdělávání a potěšení, pokračování
                                             Moderátor: Marek Junek, Národní muzeum, Česká republika
       
13:00–13:15    15 min.             Muzeum ve škole – moderní dějiny jinak
                                             Nina Milotová a Michaela Horáková, Národní muzeum, Česká republika
13:15–13:30    15 min.             Specifické workshopy v muzejním prostředí pro studenty a profesionální designéry
                                             Jitka Petřeková, Moravská galerie v Brně, Česká republika
13:30–13:45    15 min.             Vedení kurzu věnovanému kulturnímu dědictví na Národní Cheng Kung univerzitě
                                             Pan Ku, The History Department of National Chen Kung University, Taiwan
13:45–14:00    15 min.             Vzdělávací a sociálně-edukační činnost Muzea romské kultury
                                             Julie Svatoňová, Muzeum romské kultury, Česká republika
14:00–14:15    15 min.             Školní rok v Hornickém muzeu Příbram
                                             Josef Velfl, Hornické muzeum Příbram, Česká republika
       
14:15–14:30    15 min.              Koreferáty a závěrečná diskuse k III. bloku konference
       
14:30–14:45    15 min.              Přestávka na kávu a občerstvení
       
14:45–17:00  135 min.           IV. blok: Když rozpočty nestačí
                                               Moderátor: František Šebek, Ústav historických věd, Univerzita Pardubice, Česká republika
       
14:45–15:05    20 min.               Muzeum ve věku televizní reality
                                               Francois Mairesse, Université Sorbonne Nouvelle, Francie
15:05–15:25    20 min.               Posun od řízení k delegování
                                               Andreja Rihter, Forum of Slavic Cultures, Slovinsko
15:25–15:40    15 min.               Význam kultury pro ekonomiku, kultura jako konkurenční výhoda
                                               Radka Johnová, Vysoká škola ekonomická a VOŠIS, Česká republika
15:40–15:55    15 min.               Když rozpočty nestačí – nejde nic dělat anebo je to příležitost pro změnu?
                                               Jan Press, Moravská galerie v Brně, Česká republika
       
15:55–16:05    10 min.               Přestávka
        
16:05–16:20    15 min.               Mobilita sbírek v době ekonomické krize. Zpráva o mezinárodní konferenci Mobilita sbírek v Berlíně 2013
                                               Magda Němcová, Národní galerie v Praze, Česká republika
16:20–16:30    10 min.               Tak trochu jiné muzeum
                                               Hana Hlaváčová, Dobrovická muzea o. p. s., Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice, Česká republika
16:30–16:45    15 min.               Skutečně musíme pořád jen „natahovat ruce“? Aneb proč muzejní rozpočty (někdy) nestačí.
                                               Dana Veselská, Židovské muzeum v Praze, Česká republika
       
16:45–17:00    15 min.               Koreferáty a závěrečná diskuse k II. části jednacího dne konference
       
17:00                                       Ukončení II. jednacího dne
       
13. listopadu 2013, středa
16:00–18:00                              Muzeum, muzeologie a studenti:
                                                Studentská sekce konference Muzeum a změna IV / The Museum and Change
                                                (Konferenční sál H, Nová budova Národního muzea)
                                                Moderátoři: Jan Dolák a Dita Csütörtökyová
           
16:00–16:10    10 min.                Múzeum Petržalského opevnenia
                                                Dana Lacová, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko
16:10–16:20    10 min.                Vzdělávací strategie Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
                                                Jitka Pešková, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Česká republika
16:20–16:30    10 min.                Školské múzeum ako špecifický fenomén muzealizácie. Návrh expozície k dejinám ZŠ Kniežaťa Pribinu v Nitre
                                                Daniela Oravcová, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře, Slovensko
16:30–16:40    10 min.                Chrám Prenesenia ostatkov svätého Mikuláša (Ruská Bystrá)
                                                Marianna Tomášková, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko
16:40–17:50    10 min.                Marketingová strategie Národního muzea po dobu uzavření hlavní Historické budovy
                                                Magdaléna Kroupová, Národní muzeum, Masarykova univerzita, Česká republika
16:50–17:00    10 min.                Zaniknutý románsky kostol sv. Martina na Baratke pri Leviciach, návrh na prezentáciu
                                                Daniel Bešina, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře, Slovensko
17:00–17:10    10 min.                Návrh projektu pre deti a mládež so zrakovým znevýhodnením v SNM – Archeologickom múzeu: Vyrob si kachlicu
                                                Miroslava Žažová, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko
17:10–17:20    10 min.                Možnost využití grantové podpory v rámci realizace studentských muzejních projektů – význam a přínos spolupráce
                                                studentů muzeologie a muzejních institucí
                                                Jana Nevosadová a Aneta Dohnalová, Masarykova univerzita, Česká republika
17:20–17:30    10 min.                Expozícia „Archeologické objavy zo zvolenského Pustého hradu" v réžii študentov Katedry muzeológie FF UKF v Nitre
                                                Lenka Pavlovová, János Hushegyi a Tomáš Barta, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře, Slovensko
        
17:30–18:00    30 min.                 Koreferáty a závěrečná diskuse ke Studentské části konference
       
18:00                                         Ukončení Studentské části konference
       
19:00–20:00                              Volná prohlídka expozice Národního muzea – Českého muzea hudby
                                                „Člověk, nástroj, hudba“ a výstavy „Století valčíku a polky“ z cyklu Monarchie
       
20:00                                        Společenské setkání účastníků konference Muzeum a změna IV / The Museum and Change
                                                 Národní muzeum – České muzeum hudby
       

14. listopadu 2013, čtvrtek


9:00–13:00                                  III. jednací den konference (Velký konferenční sál Nové budovy Národního muzea)
       
9:00–10:45   105 min.                V. blok: Prezentujme a interpretujme současnost, I. část
                                                   Moderátor: Ondřej Dostál, Asociace muzeí a galerií ČR
           
9:00–9:20    20 min.                      Museums and Exhibitions: Functions and Roles in Changing Society
                                                  Martin R. Schärer, předseda Etické komise ICOM, Švýcarsko
9:20–9:35    15 min.                      Multikulturní programy v Muzeu hl. m. Prahy
                                                  Zuzana Strnadová, Muzeum hl. m. Prahy, Česká republika
9:35–9:50    15 min.                      Předkládání interpretace. Dary (artefakty) naplněné a znovu naplňované významy.
                                                  Elisabeth Fendl, Gründungsbeauftragte für das Sudetendeutsche Museum, Spolková republika Německo
9:50–10:05    15 min.                    Prezentace současné techniky v muzejních expozicích – vzhled či funkce?
                                                  Václav Rutar, Národní technické muzeum, Česká republika
10:05–10:20    15 min.                  CENS jako moderátor vnitřních diskuzí
                                                  Martin Vaněk a Ondřej Chrobák, Moravská galerie v Brně, Česká republika
       
10:20–10:35    15 min.                   Koreferáty a diskuse
         
10:35–11:00    25 min.                   Přestávka na kávu a občerstvení
       
11:00–12:30     90 min.               V. blok: Prezentujme a interpretujme současnost, pokračování
                                                   Moderátor: Zuzana Strnadová, Muzeum hl. m. Prahy, Česká republika
       
11:00–11:15    15 min.                   Muzeum, sbírkový předmět a virtuální prostor
                                                   Ivana Havlíková a Zuzana Haraštová, Národní muzeum, Česká republika
11:15–11:30    15 min.                   Evoluce v Hrdličkově muzeu člověka
                                                   Nina Seyčková a Marco Stella, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Česká republika
11:30–11:45    15 min.                   Súčasná dokumentácia a prezentácia hradných fortifikácií vo virtuálnom múzeu (Košický a Turniansky hrad)
                                                   Ladislav Župčán, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, Slovensko
11:45–12:00    15 min.                   Moderní architektura v muzeu
                                                   Martin Krsek, Muzeum města Ústí nad Labem, Česká republika
12:00–12:15    15 min.                   Zmysel virtuálneho múzea: prezentovať či dokumentovať?
                                                   Martina Župčánová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko
12:15–12:30    15 min.                   Muzeum jako médium 21. století
                                                   Klára Havlíčková, Technické muzeum v Brně, Česká republika
       
12:15–12:30    15 min.                   Závěrečná diskuse a koreferáty k V. bloku konference
       
12:30–13:00                                 Slavnostní zakončení konference Muzeum a změna IV / The Museum and Change IV

nahoru