Konference Muzeum a změna

Englich Czech

Praha, Česká republika
Národní archiv, Velký konferenční sál
22.–24. listopadu 2016
Archivní 4, Praha 4 – Chodovec

Mezinárodní konference na téma

Muzeum a změna V / The Museum and Change V

Vliv demografických změn na společenskou roli muzeí

Konference se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana. Záštitu konferenci poskytla také Česká komise pro UNESCO.

 


Na podzim letošního roku připravuje Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s dalšími subjekty v pořadí již pátou mezinárodní konferenci nazvanou Muzeum a změna V / The Museum and Change V. Předešlé ročníky v letech 2002, 2005, 2009 a 2013 se snažily hledat odpovědi na řadu otázek z činnosti muzeí a jejich každodenní praxe – Jak se změnily organizační podmínky, sbírkotvorná činnost a přístup muzeí ke svým návštěvníkům? Jak nově vychovávat nastupující generaci muzejních pracovníků? Jak profesní organizace ovlivňují chod muzejnictví? Jaká je role muzeí v moderní společnosti? Čtvrté setkání uspořádané v roce 2013 přineslo téma dokumentace současnosti a zaznamenalo velký zájem muzejní veřejnosti nejen v České republice, ale i v Evropě či zámoří. Součástí čtvrtého ročníku konference se poprvé stala také studentská sekce s názvem Muzea, muzeologie a studenti.

Pátou konferencí navážeme na témata předešlých jednání a zdůrazníme opět to, co se v prostoru muzeí a galerií a oboru muzejnictví za tři roky událo, co se v muzejních institucích aktuálně odehrává, jak reagují na společenský vývoj a přicházející změny. Ústředním tématem našeho setkání bude problematika vlivu demografických změn na společenskou roli muzeí, a to ve všech oblastech a aspektech muzejní práce. Zaměříme se na roli muzeí ve společnosti – v historii i v současnosti, reflexy historické demografie, kulturní antropologie i etnologie v aktivitách muzeí, v širším kontextu představíme aktuální demografické změny, statistická a ekonomická východiska či vize a nástroje pro nadcházející změnu společenské role muzeí.

Konference Muzeum a změna V / The Museum and Change V je pátou příležitostísetkání pracovníků muzeí a galerií, pedagogů, studentů, zástupců dalších paměťových a kulturních institucí, i jejich zřizovatelů. Tato setkávání se již stala pravidelným debatním prostorem nad aktuálními tématy souvisejícími nejen s muzei, jejich návštěvníky a každodenní praxí. Téma vlivu demografických změn na společenskou roli muzeí bude spojovat všechny čtyři plánované bloky konference a jistě vyvolá řadu otázek a potřebu hledání odpovědí. Podíváme-li se za hranice České republiky, zjistíme, že toto téma neřešíme sami, z hlediska migrační situace v Evropě je to pak v tuto chvíli jistě více než aktuální téma. Konferenci proto doplní významní zahraniční hosté, kteří se s námi podělí o vlastní zkušenosti z této oblasti. Cílem našeho setkání by měla být možnost konfrontovat názory na fungování muzejní komunity, představit nové trendy vývoje oboru muzejnictví v Evropě i mimo ni, poskytnout prostor pro mezinárodní diskuzi nad dalším rozvojem a směřováním muzeí, sdílet zkušenosti a vzájemně se inspirovat. V rámci jednání konference opět proběhne studentská sekce, kterou společně připraví Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Katedra etnologie a muzeologie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

Čtvrtý blok konference, v rámci nějž bude prezentována mj. problematika digitalizace a informačních technologií, je připravován ve spolupráci s Českým komitétem Modrého štítu a je určen pracovníkům všech tzv. paměťových institucí, tj. pracovníkům muzeí a galerií, archivů, knihoven, památkové péče, ale také dalším zástupcům správních a kulturních institucí. Samostatný seminář komitétu na toto téma pak bezprostředně naváže na jednání konference Muzeum a změna / The Museum and Change V dne 24. listopadu 2016 a budou se jej moci zúčastnit i zájemci z řad návštěvníků konference Muzeum a změna V / The Museum a Change V.

 

nahoru