Cílové skupiny konference

profesní
muzejní pracovníci zejména z prostoru střední Evropy s přesahem do všech ostatních evropských států či zámoří, pracovníci dalších paměťových a kulturních institucí – archivů, knihoven, památkové péče ad.

pedagogové a studenti vysokých škol
především oborů muzeologie, kulturologie, kulturní antropologie, historie, dějin umění, archeologie, etnologie, demografie ad.

mezioborová
pedagogové, sociologové, demografové, ekonomové, statistici či agentury, které se v minulosti zabývaly průzkumy v muzejním sektoru ad.

publicisté
novináři z oblasti kultury a společnosti ad.

představitelé politického života, státní správy a samosprávy
kulturní a vzdělávací sekce/výbory parlamentu, senátu, hejtmani jednotlivých krajů, zástupci zřizovatelů ...

nahoru