Přihlášená muzea a tématické akce

Slezské zemské muzeum
Opava, Tyršova 1, 746 01
+420 553 622 999
szm@szm.cz

http://www.szm.cz

Jana Horáková
+420 553 775 091
horakova@szm.cz
Češi ve Velké válce
Typ:
Výstava přibližuje hlavní politické a vojenské události českých dějin v letech 1914–1918, seznamuje s příčinami a důsledky války, ale připomníná rovněž každodenní život vojáků na frontách a civilního obyvatelstva v zázemí prostřednictvím konkrétních příkladů.
Datum začátku:3.4.2014
Datum konce:30.11.2014
Výukový program – prezentace v power-pointu s pracovními listy, program přiblíží žákům ZŠ a SŠ situaci před a v průběhu 1. světové války. Připomene okolnosti nasazení českých mužů na různých frontách, důsledky války s akcentem na vznik samostatného Československa. Žáci se budou zamýšlet nad pojmy jako je vlastenectví (nasazení v rakousko-uherské armádě, v legiích), vztah k domovu, k autoritám apod. Program bude probíhat dle zájmu škol v průběhu konání výstavy.
Památník II. světové války
Hrabyně 192, 747 63
pamatnik-valky@szm.cz
+420 553 775 091
nahoru