• Festival muzejních nocí — Národní památník na Vítkově
  • Uměleckoprůmyslové museum v Praze
  • Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
  • Loretánská muzejní noc v Rumburku
  • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
  • Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2010 v Jihlavě
  • Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě

Festival muzejních nocí 2014


Jubilejní X. ročník Festivalu muzejních
nocí 2014 bude probíhat ve dnech 16. května až 14. června 2014!

Přehled všech zúčastněných institucí a jejich muzejních nocí

Vyhledejte muzejní noci v blízkosti Vašeho bydliště
 

Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.

V roce 2004 se po vzoru jiných evropských měst ujalo Národní muzeum iniciativy zorganizovat první Pražskou muzejní noc. Nevšední zájem muzejních institucí o tuto novou formu propagace a popularizace muzejnictví, ale především její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti spontánně vyústil ve vznik celorepublikového Festivalu muzejních nocí, jehož organizace se od roku 2005 každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muzeem. Festival spojil původně solitérní akce některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř měsíc trvajícího svátku muzejních nocí. Úspěch festivalu je mimořádný a každý rok se k němu připojuje stále více měst a institucí. Festival se tak stal ojedinělou akcí – významným kulturním a společenským fenoménem, který nemá svým rozsahem v Evropě obdoby.

Od čtvrtého ročníku tato významná událost oficiálně začíná Národním zahájením, které se každý rok uskutečňuje ve spolupráci s Asociací krajů ČR a některým z krajů České republiky.

Festival navazuje na Mezinárodní den muzeí, který od roku 1977 každoročně připadá na 18. května. Přijďte tento svátek oslavit společně s námi – těšíme se na Vás!

Festival muzejních nocí se koná za podpory Ministerstva kultury ČR.

 

Festival muzejních nocí
Kontakt: Sekretariát Asociace muzeí a galerií ČR
amg@cz-museums.cz, bukacova@cz-museums.cz, +420 224 210 037, 9
 Pražská muzejní noc

Koordinátorkou Pražské muzejní noci je Ing. Mgr. Ivana Havlíková
Kontakt: ivana_havlikova@nm.cz, +420 224 497 373

Brněnská muzejní noc
Koordinátorkou Brněnské muzejní noci je PhDr. Kateřina Tlachová
Kontakt: katerina.tlachova@moravska-galerie.cz, +420 532 169 131