Sekretariát AMG

Sídlo:

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Jindřišská 901/5, II. schodiště
110 00  Praha 1 – Nové Město
Tel.: +420 224 210 037–9
Mobil: +420 736 438 611
E-mail: amg@cz-museums.cz


Zaměstnanci Sekretariátu AMG:

Anna Komárková, BBus (Hons)
e-mail: amg@cz-museums.cz, komarkova@cz-museums.cz
tel.: +420 224 210 037

výkonná ředitelka AMG

správa sdružení (vedení agendy členské základny AMG, přijímání přihlášek nových členů); plánování a koordinace pořádaných akcí v rámci ročního plánu činnosti AMG, příprava a organizační zajištění pořádaných akcí, seminářů a konferencí, a dalších projektů v rámci činnosti AMG; vedení ekonomické agendy sdružení včetně zpracování závěrečných vyúčtování přidělených grantů; vedení a vlastní provoz Sekretariátu AMG; grafik (grafická úprava publikací vydaných AMG); správa oborových databází; mediální kampaně AMG (Festival muzejních nocí, Muzea a 20. století); obsahová náplň internetových stránek


Mgr. Monika Benčová
e-mail: gloria@cz-museums.cz, vestnik@cz-museums.cz, bencova@cz-museums.cz
tel.: +420 224 210 039
mob.: +420 736 438 611

tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a redaktorka Věstníku AMG

náplň a aktualizace internetových stránek AMG; ediční činnost AMG
 

Bc. Kateřina Svobodová
e-mail: kalendarium@cz-museums.cz, adres@cz-museums.cz
tel.: +420 224 210 038

správce oborových databází/webových prezentací AMG a správce odborné knihovny AMG

agenda Školy muzejní propedeutiky; správa agendy Komisí AMG; Kalendárium akcí na webu AMG a Kalendárium výstav ve Věstníku AMG; správa a aktualizace databáze kontaktů AMG; distribuce publikací vydaných AMG; distribuce členských průkazů AMG; aktualizace Adresáře muzeí a galerií ČR; Festival muzejních nocí


Externí pracovníci:

Mgr. Jana Jebavá
e-mail: vestnik@cz-museums.cz

technická redaktorka Věstníku AMG


Ing. Tomáš Kopecký

e-mail: info@datekonomik.cz

účetní AMG – fakturace


Bc. Martin Čarek

správce IT sítě AMG; správa technického vybavení Sekretariátu AMG; technické a organizační zabezpečení seminářů a konferencí; fotograf

 

Jak se k nám dostanete:

z Václavského náměstí směrem k Jindřišské věži; po levé straně vchod do první pasáže, která je označena žlutým panelem s nápisem "Jindřišská pasáž"; v pasáži se před Vámi otevře atrium, kde jsou v levém rohu dveře do domu s označením "II. schodiště"; v prvním patře sídlí Sekretariát Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

nahoru