Sekretariát AMG

Sídlo:

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (zkratka AMG)
Jindřišská 901/5, II. schodiště
110 00  Praha 1 – Nové Město

Tel.: +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: amg@cz-museums.cz

Datová schránka AMG: cgzvhya


Zaměstnanci Sekretariátu AMG:

Anna Komárková, BBus (Hons)
výkonná ředitelka AMG

Tel.: +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: amg@cz-museums.czkomarkova@cz-museums.cz

zajištění chodu Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., správa jejího sekretariátu, komunikace uvnitř i vně AMG, agenda členské základny, příprava a realizace ročního plánu činnosti AMG, vč. organizačního a technického zajištění všech pořádaných kampaní, konferencí, kolokvií, seminářů, kursů a dalších akcí, ekonomická i personální agenda AMG (návrh rozpočtu a jeho realizace, dotace, granty, projekty, smlouvy), ediční činnost AMG, obsahová náplň Serveru muzeí a galerií ČR, zástupce AMG v Českém komitétu Modrého štítu


Mgr. Monika Benčová
tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a výkonná redaktorka Věstníku AMG

Tel.: +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: gloria@cz-museums.czvestnik@cz-museums.czbencova@cz-museums.cz

agenda Národní soutěže muzeí Gloria musaealis (přijímání přihlášek, koordinace výjezdů komise soutěže, aktualizace webu), redakční a technická příprava Věstníku AMG (ve spolupráci s výkonnou ředitelkou AMG), inzerce, distribuce časopisu v rámci ČR i do zahraničí, ediční činnost AMG, aktualizace Serveru muzeí a galerií ČR, vč. Facebooku AMG


Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
správce oborových databází/webových prezentací AMG a správce odborné knihovny AMG

Tel.: +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: kalendarium@cz-museums.czadres@cz-museums.cz

Škola muzejní propedeutiky, agenda Komisí AMG, Adresář muzeí a galerií ČR, Kalendárium výstav, Kalendárium akcí, agenda přihlášek (Festival muzejních nocí, Muzea a 20. století), administrativa spojená s členskou základnou AMG – aktualizace údajů, přihlášky do AMG, distribuce průkazů AMG, Knihovna AMG, distribuce publikací vydaných AMG


Externí pracovníci:

Ing. Tomáš Kopecký
účetní AMG – fakturace

E-mail: info@datekonomik.cz


Bc. Martin Čarek
správce IT sítě AMG, správa technického vybavení Sekretariátu AMG, technické a organizační zabezpečení akcí, fotograf

 

Jak se k nám dostanete:

z Václavského náměstí směrem k Jindřišské věži; po levé straně vchod do první pasáže, která je označena žlutým panelem s nápisem "Jindřišská pasáž"; v pasáži se před Vámi otevře atrium, kde jsou v levém rohu dveře do domu s označením "II. schodiště"; v prvním patře sídlí Sekretariát Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.

nahoru