Právní poradna AMG


Dne 9. července 2019 bylo mezi AMG a Legal Partners, advokátní kanceláří, s. r. o., podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci, které deklaruje zájem o pokračování a prohloubení dosavadní spolupráce obou partnerů v oblasti právní osvěty. Spolupráce bude probíhat zejména prostřednictvím konzultační a poradenské činnosti, tematicky zaměřených seminářů, školení či přednášek, a také sérií odborných článků publikovaných na stránkách Věstníku AMG.


Pro členské instituce AMG
 pokračuje možnost využít 50% slevy na služby poskytované Legal Partners, a to ve všech odvětvích českého právního řádu. Cenové podmínky budou vždy konkretizovány adresně, na vyžádání daného člena AMG:

Legal Partners, advokátní kancelář, s .r. o., Záhořanského 1944/4, 120 00 Praha 2  Nové Město. 
Více na http://www.LegalPartners.cz nebo Facebooku Legal Partners

Přímé kontakty pro členy AMG:
JUDr. Libor Vašíček / JUDr. Mgr. Šárka Vašíčková
E-mail: amg@LegalPartners.cz
Mobil: +420 770 778 272

 

Série odborných článků na různá aktuální témata v oblasti práva na stránkách Věstníku AMG:
Jak správně reklamovat vady stavebních prací  – článek byl publikován ve Věstníku AMG 3/2019
Vymáhání pohledávek a postupy v soudním řízení  – článek byl publikován ve Věstníku AMG 4/2019
Povinně zveřejňované informace  – článek byl publikován ve Věstníku AMG 5/2019
Žádost o informace a jak se s ní vypořádat  – článek byl publikován ve Věstníku AMG 6/2019
Jak na absentujícího zaměstnance  – článek byl publikován ve Věstníku AMG 2/2020
Skončení pracovního poměru problematického zaměstnance  – článek byl publikován ve Věstníku AMG 3/2020
Je fotografie autorským dílem?  – článek byl publikován ve Věstníku AMG 4/2020
Kurátoři a odpovědnost za škodu  – článek byl publikován ve Věstník AMG 5/2020
Právní ochrana databází  – článek byl publikován ve Věstník AMG 6/2020
Odpovědnost ředitele příspěvkové organizace  – článek byl publikován ve Věstník AMG 1/2021
Účtování o sbírkách  – článek byl publikován ve Věstník AMG 2/2021
Sebezaměstnávání ředitelů příspěvkových organizací  – článek byl publikován ve Věstník AMG 3/2021
Právní úskalí práce z domova  – článek byl publikován ve Věstník AMG 4/2021
Příspěvková organizace jako pachatel trestného činu  – článek byl publikován ve Věstník AMG 5/2021
„Nepřičtení" trestní odpovědnosti právnické osobě  – článek byl publikován ve Věstník AMG 6/2021
Ochrana oznamovatelů  – článek byl publikován ve Věstník AMG 1/2022
Zastoupení na Sněmu AMG  – článek byl publikován ve Věstník AMG 2/2022
Prevenční povinnosti muzeí a galerií  – článek byl publikován ve Věstník AMG 3/2022
Pravní formy nestátních neziskových organizací  – článek byl publikován ve Věstník AMG 4/2022
Průkaz průvodce  – článek byl publikován ve Věstník AMG 5/2022
Digitální novela občanského zákoníku  – článek byl publikován ve Věstník AMG 1/2023
Smluvní pokuta  – článek byl publikován ve Věstník AMG 2/2023
Co se chystá v zákoníku práce  – článek byl publikován ve Věstník AMG 3/2023
Výstavy uměleckých děl optikou licencí  – článek byl publikován ve Věstník AMG 4/2023
Právní aspekty spolupráce s detektoráři  – článek byl publikován ve Věstník AMG 5/2023
Odpovědnost za diskusní příspěvky na sociálních sítích  – článek byl publikován ve Věstník AMG 6/2023
DPP a DPČ nově  – článek byl publikován ve Věstník AMG 1/2024
Archivnictví a spisová služba  – článek byl publikován ve Věstník AMG 2/2024

 

Pro členy AMG jsou k dispozici také vzorové dokumentace k dalšímu využití:
Vzorová výzva k odstranění vad
Návod při vymáhání pohledávek
Vzor povinně zveřejňovaných informací
Návod ke zpracování písemné žádosti o informaci
Oznámení o krácení dovolené
Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor licenční smlouvy
Dohoda o  hmotné odpovědnosti
Dohoda o důvěrnosti předávaných informací

Dodatek č. 1 k pracovní smlouvě při práci z domova
Vzorová plná moc
 

Informace k podnikání v nouzovém stavu:
Advokátní kancelář LegalPartners, s. r. o., připravila odpovědi na nejčastější otázky v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným na celém území ČR.
Memo: Podnikání v nouzovém stavu  

 

nahoru