Právní poradna AMG


Dne 9. července 2019 bylo mezi AMG a Legal Partners, advokátní kanceláří, s. r. o., podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci, které deklaruje zájem o pokračování a prohloubení dosavadní spolupráce obou partnerů v oblasti právní osvěty. Spolupráce bude probíhat zejména prostřednictvím konzultační a poradenské činnosti, tematicky zaměřených seminářů, školení či přednášek, a také sérií odborných článků publikovaných na stránkách Věstníku AMG.


Pro členské instituce AMG
 pokračuje možnost využít 50% slevy na služby poskytované Legal Partners, a to ve všech odvětvích českého právního řádu. Cenové podmínky budou vždy konkretizovány adresně, na vyžádání daného člena AMG:

Legal Partners, advokátní kancelář, s .r. o., Záhořanského 1944/4, 120 00 Praha 2  Nové Město. 
Více na http://www.LegalPartners.cz nebo Facebooku Legal Partners

Přímé kontakty pro členy AMG:
JUDr. Libor Vašíček / JUDr. Mgr. Šárka Vašíčková
E-mail: amg@LegalPartners.cz
Mobil: +420 770 778 272

 

Série odborných článků na různá aktuální témata v oblasti práva na stránkách Věstníku AMG:
Jak správně reklamovat vady stavebních prací  (212 kB) – článek byl publikován ve Věstníku AMG 3/2019
Vymáhání pohledávek a postupy v soudním řízení  (374 kB) – článek byl publikován ve Věstníku AMG 4/2019

 

Pro členy AMG jsou k dispozici také vzorové dokumentace k dalšímu využití:
Vzorová výzva k odstranění vad
Návod při vymáhání pohledávek

 

nahoru