Členské příspěvky AMG


Výši členských příspěvků stanovuje Senát AMG na jeden kalendářní rok podle následujícího klíče: 
 

Kategorie Velikost muzea Výše členských příspěvků
 I. kategorie   nad 70 zaměstnanců  30.950 Kč 
 II. kategorie   26–70 zaměstnanců  12.380 Kč 
 III. kategorie   11–25 zaměstnanců  7.000 Kč 
 IV. kategorie   do 10 zaměstnanců  2.300 Kč 
 V. kategorie   individuální členové  470 Kč 

 

 

 

 

 

V odůvodněných případech může člen požádat o snížení členského příspěvku. Snížení členského příspěvku schvaluje Senát na dobu jednoho kalendářního roku.

Členové nově přijatí ve druhé polovině kalendářního roku zaplatí v roce přijetí polovinu stanoveného ročního členského příspěvku.

 

Řádný člen AMG je povinen každoročně do 15. února nahlásit Sekretariátu AMG počet zaměstnanců v přepočteném stavu na plné úvazky.

Hlášení počtu zaměstnanců řádného člena AMG  (178 kB)

Výzva k uhrazení členských příspěvků AMG (faktura) je zasílána každoročně všem členům v březnu příslušného kalendářního roku.

 

nahoru