Knihovna Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.


AMG spravuje knižní fond, který v dnešní době obsahuje téměř 3000 položek a je průběžně doplňován.

Knihovna AMG nabízí ke studiu oborovou muzeologickou a muzejní literaturu, publikace z ediční činnosti AMG, publikace soutěžící v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis, publikace českých sbírkotvorných institucí, katalogy výstav i sbírek, sborníky z odborných konferencí, včetně CD a DVD prezentací a publikací.

Součástí knihovny jsou také periodika – kromě Věstníku AMG nabízíme i další české a zahraniční časopisy, včetně bulletinů a informačních materiálů muzeí a galerií.

Kromě výše uvedených knihovních položek mohou zájemci studovat i další materiály – pracovní listy k výstavám, informační a propagační materiály muzeí ČR a evropských sbírkotvorných institucí, informační materiály o mezinárodních organizacích (ICOM, NEMO, EMF, EU atd.), turistické informace.

Veškeré publikace, periodika a další tiskoviny se zapůjčují prezenčně.

Knihovna se nachází v sídle Sekretariátu AMG, pro zájemce je přístupná ve všední dny na základě předchozí dohody (od 9 do 17 hodin).


Kontakt:
Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
správce odborné knihovny AMG

Sekretariát Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.
Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00  Praha 1 – Nové Město
Tel.: +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: adres@cz-museums.cz

Katalog knih  Dokument Excel 

Katalog periodik  Dokument Excel 


Dělení knihovny:
AMG – Asociace muzeí a galerií ČR
EK – ekonomie, marketing, management, PR
EM – elektronická média
HI – historie
KA – katalogy výstav, sbírek
KR – konzervace, restaurování
KU – kultura obecně
MC – muzea česká
MS – muzea slovenská
MZ – muzea zahraniční
MU – muzeologie, muzejnictví
PA – památková péče
PV – přírodní vědy
TE – technika, průmysl
UM – umění, řemeslo
VL – vlastivěda

 

Spolupracující knihovny:

Knihovna Centra pro prezentaci kulturního dědictví v Národním muzeu

V knihovně Centra pro prezentaci kulturního dědictví v Národním muzeu (http://www.emuzeum.cz/knihovna-centra/) naleznete zahraniční muzejní a muzeologickou literaturu. Knihovna v současné době nabízí více než 700 nejnovějších převážně anglicko-jazyčných publikací, ale naleznete zde i množství odborných publikací české, francouzské a německé provenience.

Knihovna obsahuje tituly z těchto oblastí:
Muzeologie, muzeografie, muzejní pedagogika, výstavnictví, prezentace sbírek, aplikace digitálních technologií, muzejní marketing a management, péče o sbírky.

Kontakt:
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Národní muzeum

Vinohradská 1
110 00 Praha 1
e-mail: centrum@nm.cz
http://www.emuzeum.cz/knihovna-centra/

nahoru